Israëls verborgen slagveld eist de meeste levens

Sunday, August 25, 2019 |  Arthur Schwartzman
Het heeft meer levens geëist dan alle oorlogen en terreuraanslagen bij elkaar, maar krijgt veel minder aandacht. Er komen meer mensen door op dan door alle oorlogen en terreuraanslagen samen. Toch maken we ons er minder zorgen om: het verkeer in Israël.

Als je ooit in Israël hebt gereden, heb je waarschijnlijk gemerkt dat de rijcultuur een beetje aan de agressieve kant is, of zelfs schaamteloos grof. Wanneer je naar de gegevens kijkt, kun je gerust stellen dat de Israëlische chauffeur publieke vijand nummer een is. Hieronder volgen enkele cijfers, om dit standpunt in de juiste context te plaatsen.

Het afgelopen weekeinde heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn alarmerende bevindingen gepubliceerd. Zij verklaarden dat tijdens de maand juli 1.782 mensen gewond raakten bij verkeersongelukken, waarvan er 32 werden gedood bij 27 dodelijke ongelukken. Het CBS registreerde in juli 982 verkeersongevallen met slachtoffers waren, waarvan 151 ongevallen waarbij 168 mensen ernstig gewond raakten.
Van januari tot juli kwamen 193 mensen om het leven bij verkeersongevallen, een sterke stijging van 11,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dat zijn niet alleen maar getallen, want een recent auto-ongeluk schokte de hele Messiaans-Joodse gemeenschap hier in Israël, toen de gelovigen Rodrigo en Sophie Rosetsky, samen met hun pasgeboren zoon, om het leven kwamen bij een afschuwelijk auto-ongeluk, waarbij hun twee jaar oude dochter als wees achterbleef. Het incident kreeg landelijke aandacht in de media.

Dit is een ernstig probleem in Israël. Om het in perspectief te plaatsen: sinds de oprichting van de Staat Israël zijn er meer dan 30.000 mensen omgekomen bij verkeersongelukken. Dit is meer dan in alle oorlogen en terroristische aanslagen samen(!), waardoor de weg een slagveld is waar de media weinig over spreken.

Volgens de Israëlische politie zijn de belangrijkste oorzaken van de ernstige ongelukken:
ongehoorzaamheid aan de verkeerslichten,
– het afwijken van de rijstrook (vooral illegale pogingen om een doorlopende witte lijn te overschrijden),
– het niet in acht nemen van een recht van overpad,
– het geen afstand houden van voorliggers,
– een te hoge snelheid in verhouding tot de toestand van de wegen,
– het geen voorrang geven aan voetgangers.
Ongeveer een derde van de dodelijke slachtoffers van ongevallen zijn voetgangers, van wie de meesten zijn geraakt bij het oversteken van een gemarkeerde oversteekplaats.

Israël heeft ongeveer 15 doden per 100.000 voertuigen; een cijfer dat hoger ligt dan in de meeste West-Europese landen.

De meeste chauffeurs zijn ontevreden over de Israëlische rijcultuur en beschrijven deze als problematisch, gekenmerkt door ongeduld, agressie en onzorgvuldig, levensbedreigend rijden. In dit opzicht accepteren de meeste chauffeurs het imago van de weg als slagveld, hoewel ze niet inzien dat de weg een gevaarlijke plek voor hen persoonlijk is.

Volgens de bevindingen van een studie van dr. Lipez Shamu-Nir en dr. Uri Dorchin van de afdeling Gedragswetenschappen van het Safed Academic College, tonen chauffeurs in principe een positieve houding ten opzichte van het recht, maar hun benadering rechtvaardigt het negeren ervan in verschillende gevallen. In die gevallen waarin de bestuurder besluit de wet te overtreden, rechtvaardigt hij de noodzaak om de orde te handhaven, soms als een 'logische en noodzakelijke actie'.

De houding van de Israëlische chauffeur ten opzichte van andere chauffeurs op de weg is sociaal vergelijkbaar met zijn off-road gedrag, met het uiteindelijke doel om 'geen sukkel te zijn'. De houding van de bestuurder ten opzichte van politieagenten is niet positief, omdat hij hen inefficiëntie en of professionele oneerlijkheid toeschrijft.

De overheid en particuliere organisaties zoals Or Yarok ('Groen Licht') werken eraan om het aantal slachtoffers en ongelukken te verminderen, en sinds de jaren '70 is er een gestage daling waargenomen, maar er moet meer werk worden verricht in dit verband. Fouten zijn onvermijdelijk, omdat alle mensen zich vergissen, maar het Israëlische toverwoord is savlanoet (סבלנות, Hebreeuws voor geduld).

Het probleem begint met het hart, en de Israëlische samenleving zal beleefdheid moeten leren, op de weg, en van de weg af. Zolang Israëlische hi-tech autonome auto's niet volledig integreert, zullen we moeten kiezen voor geduld en aandacht, terwijl we er bij anderen op moeten aandringen om hetzelfde te doen. Vijf minuten langer onderweg en een leven redden is een zinvol offer.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.