Gescheiden zitten bij een concert? Leven en laten leven

Thursday, August 15, 2019 |  Dov Eilon
Hoe groot de kloof is tussen religieuze en niet-religieuze Joden hier in Israël werd ons duidelijk door de ruzie over een concert van een Joods-orthodoxe zanger gisteren in Afula, waarbij mannen en vrouwen apart moesten zitten. Een paar persoonlijke woorden hierover.

Motti Steinmetz is de naam van de jonge zanger die veel mensen enthousiast maakt met zijn Joodse liederen met teksten uit de Schrift en uit gebeden. Hij komt uit de familie Vizhniz uit Bnei Brak. Het concert van gisteren werd georganiseerd door de stad Afula en werd aange­kondigd als een evenement met een totale scheiding van de seksen, d.w.z. dat vrouwen en mannen gescheiden van elkaar zitten. Tussen de twee groepen is een zogenaamde mechitza, een scheiding, zoals te zien op de foto hierboven. De stad wilde de orthodox Joodse gemeenschap in staat stellen aanwezig te zijn bij het concert van de populaire zanger. Ook de zanger zelf treedt vanwege zijn geloof niet op voor een gemengd publiek.

Dus alles leek in orde te zijn. Maar niet iedereen was het eens met het evenement, waarbij mannen en vrouwen apart moeten zitten. In de publieke ruimte mag geen scheiding zijn. Iedereen moet vrij zijn om te kiezen waar hij of zij wil zijn. De 'Israëlische Vrouwenlobby' (Hebreeuws Shdoelat HaNashim) wendde zich tot de rechtbank, die in eerste instantie de klacht erkende en het evenement met de scheiding verbood. Maar op het laatste moment maakte een rechtbank in Nazareth de beslissing ongedaan, en het concert kon plaatsvinden. De vrouwenlobby is nu in beroep gegaan bij het Hooggerechtshof, dat nu het laatste woord zal hebben. Het zou onaanvaardbaar zijn dat het vrouwen verboden werd om op bepaalde plaatsen te verblijven.

De zanger Moti Steinmetz zingt een duet met minister van Binnenlandse Zaken Deri, woensdag in Afula.

Ondertussen was het concert in Afula begonnen, op televisie was er live uitzending vanuit Afula, de zanger werd geïnterviewd. Een TV-reporter van het publieke radiostation KAN toonde in zijn gesprek met de zanger zijn vreugde dat het concert kon plaatsvinden. De zanger was ook tevreden en bedankte God voor het feit dat hij voor zijn publiek kon optreden.

Hoewel het concert al was begonnen, oordeelde het Hooggerechtshof dat de rechters in Nazareth niet het recht hadden om het oorspronkelijke vonnis, dat het evenement had verboden, te vernietigen. Zo werd het evenement quasi achteraf toch verboden.

Een lastig dilemma
Dit geschil is niets nieuws hier in Israël. En het gaat hier inderdaad om een dilemma. Aan de ene kant lijkt het vanzelfsprekend te zijn dat vrouwen beperkt worden, alleen omdat ze vrouwen zijn. Dus er was eens een keer een zaak in Beit Shemesh, waar er aparte trottoirs waren.
Een ander geschil ging erom, dat vrouwen achterin zitten in bussen die vooral door orthodoxe Joden worden gebruikt. Vaak werd aan niet-religieuze vrouwen gevraagd om achterin te gaan zitten, en niet altijd op een vriendelijke toon.
Het is duidelijk, dat het bij deze twee voorbeelden niet in orde is. De scheiding van de trottoirs in Beit Shemesh werd verboden en iedereen mag in het openbaar vervoer zitten waar hij of zij wil.

Maar hoe zit het met evenementen die vanaf het begin alleen bedoeld zijn voor de orthodox-Joodse bevolkingsgroep? De orthodoxe vrouwen, die gisteren naar het concert kwamen, zouden niet zijn gekomen als ze tussen mannen in het publiek hadden moeten zitten. Voordat het concert begon, sprak de orthodoxe Israëlische minister van Binnenlandse Zaken, Arie Deri, het publiek toe en vroeg of ze vrijwillig gescheiden waren gaan zitten. 'Uit vrije wil', riepen ze terug.

'Leven en laten leven' is het motto waardoor ik me laat leiden. Ieder mens moet gelukkig en tevreden met zijn geloof kunnen leven. Persoonlijk heeft het mij niet gestoord, dat het concert voor een gescheiden publiek plaatsvond. Ik respecteer de manier van leven en geloven van de anderen. Maar helaas is dit precies waar het probleem ligt. Want als op de Shabbat bussen worden ingezet voor de niet-religieuze Joodse burgers, zodat ook zij die geen auto hebben op Shabbat op het strand kunnen genieten, dan zijn de orthodoxe Joden zeer verontwaardigd. Hetzelfde geldt voor het openen van winkels op de Shabbat. Dat wil zeggen, de niet-religieuze Joden moeten hun levens­wijze niet opleggen aan de orthodoxe Joden, maar de orthodoxe Joden willen de niet-religieuze Joden voorschrijven hoe ze moeten leven.

Persoonlijk ben ik van mening dat de rechtbank zich niet moet bemoeien met evenementen binnen de orthodoxe gemeenschap. Waarom zouden de orthodoxen niet genieten van een concert van hun populaire zanger? Maar het moet andersom ook zo zijn. Als een niet-religieuze Jood naar het strand wil gaan op de Shabbat, moet hij dat kunnen doen. Niemand wordt gedwongen om op de Shabbat te werken. Het zijn vooral niet-Joden, die op de Shabbat in dienst zijn.

Helaas zullen we nog lang met dit probleem te maken hebben. Het doet me altijd pijn als ik deze geschillen zie, want we zijn tenslotte allemaal Joden. We moeten met elkaar overweg kunnen om de echte problemen het hoofd te kunnen bieden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.