Honderd jaar Tempelberg als islamitisch wapen

Tuesday, August 13, 2019 |  Edy Cohen
De gevechten op de Tempelberg deze week, toen de Joodse treurdag Tisha Be'Av samenviel met het begin van het islamitische offerfeest Eid al-Adha, herinnerden ons eraan hoe explosief deze heilige plaats is gebleven sinds de ophitsing door de moefti van Jeruzalem.

Afbeelding: Een groep Joodse bezoekers op de Tempelberg (Foto: Sliman Khader/Flash90)

De Palestijnse leiding hoefde hier niet aan herinnerd te worden. In de afgelopen jaren probeerde de Palestijnse leider Machmoud Abbas, in het licht van de afnemende belangstelling voor de 'tweestatenoplossing', de situatie nieuw leven in te blazen door dringend te waarschuwen dat Israël van plan was om het heilige plein te verdelen om de herbouw van de Joodse tempel voor te bereiden. Deze oorlogszuchtige verklaringen, in combinatie met de voortdurende ophitsing, hebben geleid tot talrijke gewelddaden en terreur.

Maar Abbas volgt daarmee een oude strategie. De vermeende Joodse samenzwering tegen de Al-Aqsa-moskee werd een eeuw geleden voor het eerst uitgebuit door de Palestijnse nazi-Moefti van Jeruzalem, Haj Amin Al-Husseini.

Feitelijk was het doel van Al-Husseini om de Joden uit Palestina te verdrijven en de aankomst van nog meer Joden te verhinderen. Maar de traditionele methoden waren niet effectief tegenover de golven van binnen­komende Joodse immigranten en de aanvankelijke Britse steun voor de zionistische beweging. In die tijd was de macht van de moefti zwak en waren zijn trouwe aanhangers in de minderheid. De omliggende Arabische landen waren na de onafhankelijkheid van de koloniale machten nog steeds te druk bezig met hun eigen problemen. De moefti wist dat hij iets dramatisch moest doen om de aandacht van de Arabische en islamitische wereld te trekken en hen te mobiliseren voor zijn zaak.

Om dit te bereiken probeerde hij de Arabische wereld ervan te overtuigen, dat de Joden van plan waren de Al-Aqsa-moskee af te breken en de Rotskoepel te vervangen door de Derde Tempel. 'Palestina is niet genoeg voor de Joden, omdat hun doel is om de controle over te nemen over de rest van de Arabische landen, Libanon, Syrië en Irak, en zelfs de Khyber-regio in Saoedi-Arabië, onder het voorwendsel dat dit de thuisbasis was van de Joodse stammen in Saoedi-Arabië in de 7e eeuw,' herhaalde Al-Husseini tegen zo veel Arabieren die naar hem wilden luisteren.

Aan het eind van de jaren twintig waren de conflicten tussen Joden en Arabieren in de buurt van de Klaagmuur sterk toegenomen. Op 23 en 24 september 1928 vallen opstandige Arabieren biddende Joodse mannen aan op Yom Kippoer, de heiligste dag op de Joodse kalender. De moefti gebruikten de rellen en beweerde dat de Joden de controle over de Tempelberg probeerden over te nemen. Hij wendde zich tot de Britse autoriteiten en benadrukte, dat hij over overtuigend bewijs beschikte dat de Joden probeerden de Al Aqsa te vernietigen, die destijds als de op twee na heiligste plaats voor moslims werd beschouwd.

Dezelfde 'bewijzen' werden aan leiders in de hele Arabische wereld gegeven om hen ervan te overtuigen dat de Joden de heilige plaatsen van de islam wilden 'verontreinigen'. Een van de bewijzen, die de afgezanten van de moefti's bij zich droegen, waren pamfletten van religieuze Joodse organisaties die om donaties vroegen, maar die ook verwijzingen bevatten naar Jeruzalem en de tempel. Ook de religieuze symboliek van de plaatselijke synagogen en het feit dat de Joden de Klaagmuur als een overblijfsel van hun oude tempel vereerden, werden door de moefti uitgebuit om de moslimleiders bezorgd te maken.

Een Palestijnse propaganda-poster. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Dankzij de trucs van de moefti zagen de Palestijnen de Tempelberg en de Al-Aqsa moskee als een effectief wapen in hun strijd tegen het herstel van Israël. Hoewel de huidige situatie enigszins anders is en Abbas niet langer een menigte moslims uit de hele regio kan oproepen om Joden af te slachten bij de Klaagmuur (zoals de moefti in 1929 deed), is de samen­zwerings­theorie, die door Al-Husseini is uitgevonden, uitgegroeid tot een hoeksteen van het Arabische politiek debat. De zinsnede 'Al Aqsa is in gevaar' wordt nog steeds routinematig gebruikt door Abbas en andere Palestijnse leiders, om steun te krijgen van Arabieren en moslims over de hele wereld.

Zie ook de video The Future Of The Temple Mount

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.