Archeologie: Joods dorp uit Hasmoneeën-tijd ontdekt

Monday, August 05, 2019 |  Redactie Israel Today
Ten zuiden van Jeruzalem zijn de bijzondere ruïnes ontdekt van een tweeduizend jaar oude Joodse nederzetting uit de periode van de Hasmoneeën. Het Joodse dorp ligt in de huidige Arabische stadswijk Sharafat.

Afbeelding: Het graf van een rijke Joodse familie van voor onze jaartelling. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Er wordt daar een school gebouwd en tijdens de graafwerkzaamheden stuitte men op heel veel scherven van grote kruiken, een reusachtig columbarium, een olijvenpers, een mikwe, een regenbak, steengroeven en andere bouwsels. De vondst wordt door de Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA) beveiligd.

Heel indrukwekkend is de begraafplaats met een gang naar een grote voorhof die uit de rots is gehouwen. De voorhof heeft een uitgespaarde zitgelegenheid voor de ingang naar de begrafenisgrot. In deze grot bevinden zich heel veel kamertjes die uit de wanden zijn gebeiteld. De grot is op religieuze gronden verzegeld. Ja'akov Billig van de IAA denkt dat dit het graf is geweest van een rijke of belangrijke familie. ‘Dit graf is vele generaties lang gebruikt op een manier die in deze omgeving gebruikelijk was’, aldus Billig.

De kwaliteit van de fragmenten van zuilen en friezen is uitstekend. Soortgelijke architectuur is alleen nog gevonden bij de priesterfamilie Bnei Hazir in het Kidrondal en bij een paar graven in de Sanhedrinwijk.

De opgraving beslaat slechts een klein gedeelte van de relatief grote nederzetting die zich nog verder naar het zuiden uitstrekt. Tot nu toe heeft men kunnen vaststellen dat de bewoners wijn en olijfolie produceerden en duiven hielden. De vogels werden niet alleen voor het vlees gehouden maar dienden ook als offergave in de Joodse Tempel.

Deze oude olijvenpers was bijna vernietigd om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Dit artikel verscheen in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.