Is wijn uit Joodse nederzettingen 'Product van Israël'?

Thursday, August 01, 2019 |  David Lazarus
Het Canadese federale gerechtshof heeft uitge­sproken, dat het 'onjuist, misleidend en bedrieglijk' is om wijnen die in Joodse nederzettingen in Judea en Samaria zijn gemaakt, te bestempelen als een 'Product van Israël'. Een politieke uitspraak, om boycotacties mogelijk te maken.

Het is verbazingwekkend, dat de rechtzaak om 'Israël' te verwijderen van producten die in de Joodse gemeen­schappen werden geproduceerd, voor de rechtbank werd gebracht door David Kattenburg, het kind van de overlevenden van de Holocaust.

Kattenburg is een uitgesproken activist voor het recht van de Palestijnen om terug te keren naar hun 'bezette gebieden' in heel Israël, en hij gelooft dat Hamas geen terreurorganisatie is. In zijn recente Facebook post maakt Kattenburg zijn ongenadige afkeer van Israël bekend en noemt hij Gaza het 'grootste concentratie­kamp ter wereld, beheerd door een van 's werelds meest wrede mensen­rechten­schenders, de Staat Israël'. Het is schokkend voor deze schrijver hoe de Joodse zoon van de overlevenden van de Holocaust zo meedogen­loos en cynisch kan zijn over de Joodse Staat en zijn cruciale rol in het overleven van het Joodse volk.

Maar Kattenburg is nog niet klaar. Hij gaat zelfs verder bij zijn recht­vaardiging van Palestijnse terroristen, noemt Israël een terroristische Staat en zegt dat Palestijnen 'ELK recht hebben om zich te verzetten tegen Israëlische onder­drukking, wreedheid en staats­terrorisme, op welke manier dan ook'. Het is onbe­grijpelijk, hoe Kattenburg tot deze verdraaide kijk op de werkelijkheid kon komen.

Waarom iemand als Kattenburg zo bezorgd zou moeten zijn over etiketten op wijnen, die in Joodse neder­zettingen zijn gemaakt, dat hij er een federale rechts­zaak over moet voeren in een Canadees gerechtshof, is voor mij onbegrijpelijk. Volgens de uitspraak van het Hof, betoogde Kattenburg dat het aanbrengen van 'Israël' op de wijnen 'Israëls de facto annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever faciliteert'.
Hoe een eenvoudig etiket op een fles wijn de herovering door Israël van haar geboorteland kan 'faciliteren', lijkt meer op een waandenkbeeld in een fles dan op de werkelijkheid. De waarheid is dat Kattenburg probleem­loos voorbijgaat aan het feit, dat deze Israëlische wijn­producenten goedbetaalde banen bieden aan veel Palestijnen die in de regio wonen, wat de mensen en hulpbronnen verrijkt van een land dat duizenden jaren ongebruikt is gebleven.

Maar rechter Anne Mactavish had haar besluit over de territoriale rechten van Israël al genomen voordat ze de zaak had gehoord, zoals uit haar verklaringen blijkt. 'Er bestaat geen twijfel aan, dat de nederzettingen waarin de wijnen worden geproduceerd geen deel uitmaken van het grondgebied van de Staat Israël,' zei ze in de conclusie voor Kattenburg.

De rechter gaf verder toe dat haar uitspraak een politieke manoeuvre was, bedoeld om Israël te straffen, en niet een eerlijke beoordeling van de feiten van de zaak. 'Personen die tegen de oprichting van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn, hebben nauwkeurige informatie nodig over de oorsprong van een product om hun bezwaren te kunnen uiten. De onjuiste identificatie van de wijnen als 'producten van Israël' belemmert de mogelijkheid van consumenten om hun politieke mening te uiten door middel van hun aankoop­keuzes en beperkt hun vrijheid van menings­uiting,' zei ze in een verklaring ter onder­steuning van meer protesten tegen Joodse Israëlische producten.

Laten we afwachten of de Canadese premier Justin Trudeau er bij betrokken wordt en zich houdt aan de toezegging die hij heeft gedaan tijdens de viering van Israëls 70e Onafhankelijkheidsdag. 'In 1948 was Canada een van de eerste landen die Israël officieel erkende. Canada is er trots op dat het aan de zijde van Israël staat. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de inspanningen om Israël internationaal te isoleren en wij werken aan de uitbreiding van de handels- en veiligheidsrelatie tussen beide landen,' zei hij.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.