Israël zet zich in voor de Middellandse Zee

maandag 29 juli 2019 |  Jackson Moser
Menselijke ontwikkeling, samen met overbevissing, vervuiling en toerisme heeft geleid tot een aanzienlijke afname van de mariene biodiversiteit in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Israël heeft een onderzoeksvoorstel gepubliceerd in het kader van het Yad Hanadiv-fonds. Dit onderzoek heeft tot doel om te zien op welke manieren de beschermde mariene gebieden helpen de omringende ecosystemen te beschermen tegen de meest voorkomende door de mens veroorzaakte bedreigingen.

Als buffer tussen drie continenten heeft de Middellandse Zee altijd gezorgd voor vruchtbare economische en politieke betrekkingen tussen Zuid-Europa, West-Azië en Noord-Afrika. In het kielzog van de moderne beschaving is de Middellandse Zee het slachtoffer geworden van menselijke bedreigingen zoals overbevissing, vervuiling, de bouw van kustinfrastructuur en politieke conflicten. Het Verdrag van Barcelona van 1995, dat oproept tot bescherming van de Middellandse Zee tegen vervuiling, werd door tweeëntwintig omringende landen (waaronder Israël, Cyprus, Egypte, Libanon, Turkije en Syrië) ondertekend. Toch worstelt het oostelijke deel van de Middellandse Zee nog steeds met het behoud van schoon water en zijn biodiversiteit.

Israël, gelegen aan het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, is bezig met veel van zijn eigen initiatieven om zijn mariene ecosystemen te beschermen. Onlangs is het Yad Hanadiv-fonds een partnerschap aangegaan met de Israel Nature and Parks Authority (INPA) om wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van beschermde mariene gebieden (MPA's) te financieren. ‘Het doel van de INPA is om 20% van de Israëlische kustwateren beschermd te krijgen, idealiter tegen 2030,’ zei dr. Noga Sokolover. Hij is een mariene bioloog bij de Israel Society for Ecology and Environmental Sciences.

Alvorens MPA's op te richten, moet de rechtsbevoegdheid over het waterbezit worden geregeld. Israël heeft drie belangrijke maritieme zones: kustwater, aansluitende zone en de exclusief economische zone. De kustzone strekt zich uit tot 12 zeemijlen de zee in en staat onder volledige soevereiniteit van Israël. De aansluitende zone reikt nog eens 12 zeemijlen verder. De grootste van allen, de exclusieve economische zone, strekt zich uit tot halverwege Israël en Cyprus. Het milieuvraagstuk dat hier aan de orde is, is dat Israël de plicht heeft om het mariene gebied en de hulpbronnen te beschermen, maar dat het buitenland het recht heeft om in die wateren te varen, te vliegen en te handelen. Zoals gezien, heeft elk van deze zones verschillende economische en politieke banden, wat het proces van tenuitvoerlegging van de MPA's waarop de INPA toezicht houdt, bemoeilijkt.

De verschillende mariene zones worden door verschillende overheidsorganen geleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de afkondiging van mariene reservaten en heeft rechtsbevoegdheid over de kustzone. Ondertussen is het ministerie van Economische Zaken verantwoordelijk voor de mariene economische activiteit en oefent het zijn macht voornamelijk uit in de aansluitende en exclusieve economische zones. Deze ministeries hebben belangenconflicten, omdat wat het beste is voor de economie vaak niet het beste is voor het milieu. Dr. Sokolover stelde: ‘Het ministerie van Economische Zaken zal vooral op zoek gaan naar economische kwesties, en dit kan het ministerie van Binnenlandse Zaken in een nadelige positie brengen. Er is veel potentie om MPA’s met het ministerie van Economische Zaken op te richten, maar het is zeer riskant omdat hun agenda op elk moment kan veranderen.’ Hoewel de milieubescherming de Israëlische regering ertoe heeft aangezet om de trawlvisserij in het noorden van Israël volledig te verbieden en andere visserijmethoden te beperken, gaat de strijd om meer MPA’s op te richten, door.

De noodzaak om MPA's op te richten is tientallen jaren geleden begonnen. Het Europees Milieuagentschap heeft in de jaren negentig van de vorige eeuw studies uitgevoerd waarin de Middellandse Zee als concentratiegebied werd geclassificeerd. Dit betekent dat de verdamping groter is dan de neerslag of enige andere watertoevoer, waardoor een watertekort van 2.500 kubieke kilometer per jaar overblijft – een trend die de laatste jaren alleen maar is toegenomen.
Het toekomstige mediterrane water zal zouter en warmer worden, wat zal leiden tot een verdere afname van de biodiversiteit, met name in het oostelijke deel van het bekken, waar de nutriëntenniveaus nu al minimaal zijn. Toerisme, de landbouw en de bevolkingsgroei hebben deze trends, die leiden tot eutrofiëring van het kustmilieu en plasticvervuiling van de kustwateren, in de hand gewerkt. Eutrofiëring is de overmatige belasting van de wateren met voedingsstoffen; opgeloste stoffen die de elementen P, N en Si bevatten die waterorganismen nodig hebben voor hun groei. Van alle grote steden in de 22 landen langs de Middellandse-Zeekust is Tel Aviv de op twee na grootste plastic afvalproducent van de zee, met een aandeel van ongeveer 21 kilogram afval per kilometer.

De lage biologische productiviteit en biodiversiteit in het oostelijke Middellandse Zeegebied kunnen ook worden toegeschreven aan de Aswan-dam die over de Nijl is gebouwd. De Aswan-dam verhindert de komst van belangrijke beperkende voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof, uit de Nijl naar het oostelijke Middellandse Zeegebied. Ook vermindert het drastisch de aanvoer van zoet water, wat cruciaal is voor het behoud van het zoutgehalte. In feite is veel van het zand langs de Israëlische stranden afkomstig van Egyptische duinen via de Nijl.

De ontwikkeling van het Suezkanaal heeft schade toegebracht aan natuurlijke leefgebieden en heeft het voor invasieve soorten gemakkelijker gemaakt om vanuit de Rode Zee de oostelijke Middellandse Zee binnen te komen. Dit heeft geleid tot een afname van de lokale flora en fauna, wat de mariene biodiversiteit van de regio heeft aangetast. Volgens dr. Adi Levi, een mariene ecoloog en wetenschappelijk directeur van de Israel Society for Ecology and Environmental Sciences, ‘hebben meer dan 350 soorten invasieve vissen, kwallen, algen, zakpijpen en weekdieren hun weg naar de oostelijke Middellandse Zee gevonden via het Suezkanaal.’ Verder: ‘Invasieve soorten zijn goed voor 23-44% van alle vissen en ongeveer 95% van alle weekdieren in het Achziv mariene reservaat en de Zuid-Haifa baairiffen. De invasieve plantenetende vissen, de Marbled Spinefoot en de bruine konijnvis, zijn afkomstig uit de Indische Oceaan en hebben de morfologie van kust-macroalgen-ecosystemen drastisch veranderd.

‘Ook de geografie van de Middellandse Zee is een probleem. De Straat van Gibraltar is het enige grote toegangspunt tussen de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Daarom moet al het voedselrijke en relatief koele oceaanwater door de 13 kilometer brede, 360 meter diepe zeestraat stromen. Omdat dit zo ondiep is, gaat alleen de bovenste laag van de Atlantische wateren de Straat van Gibraltar door en gaat verder in oostelijke richting door de Straat van Sicilië, gelegen voor de zuidkust van Italië. Die straat is nog ondieper (maximale diepte van 316 meter). Gedurende dit hele proces blijft er een aanzienlijke hoeveelheid voedselrijk water achter in het westelijke Middellandse-Zeebekken, waardoor het oostelijke Middellandse-Zeegebied ultra-voedselarm, warmer en zouter wordt. Dergelijke verschijnselen zijn de reden waarom de primaire productie in het oostelijke bekken drie keer lager ligt dan in het westelijke bekken en ook waarom het oostelijke bekken slechts de helft van de soortenrijkdom van het westelijke bekken heeft.

Invoering van beschermde mariene gebieden

Het Yad Hanadiv-fonds doet momenteel een derde voorstel voor onderzoek naar de wijze waarop MPA's het milieu ten goede kunnen komen. Wetenschappers zullen zich richten op specifieke gebieden langs de Israëlische kust van noord tot zuid, zoals Evtach, Hof Hasharon, Rosh Hanikra en Atlit. Na aanvaarding van het onderzoeksvoorstel hopen Israëlische wetenschappers te achterhalen hoe bedreigingen zoals boren, mijnbouw, visserij, aquacultuur, vervuiling, invasieve soorten en klimaatverandering de verschillende soorten in de Israëlische mariene ecosystemen hebben beïnvloed.

Een groep onderzoekers en planners zette het 2015 Israel Marine Plan op in de Faculty of Architecture and Town Planning’s Center for Urban and Regional Studies aan het Technion-Israël Instituut van Technologie in Haifa. Het doel ervan was om de noodzaak van MPA’s en hoe de uitvoering daarvan in zijn werk gaat, aan te tonen. Wetenschappers in Israël verwijzen naar dit plan en gebruiken de gegevens ervan om de voordelen van MPA's verder te onderzoeken.

De mediterrane kustlijn van Israël is 195 kilometer lang, heeft 4000 vierkante kilometer kustwateren en 22.000 vierkante kilometer exclusief economisch gebied. Binnen deze grenzen zijn zeven jachthavens en vijf havens volledig actief en wordt jaarlijks 2.200 ton vis gevangen. Er zijn slechts negen mariene reservaten in de gehele aquatische ruimte, waarvan de meeste kleine kustreservaten, waarvan sommige nog in de planningsfase zijn. De oprichting en het onderhoud van MPA's zal bijdragen tot het behoud van het mariene leven en idealiter een omgeving creëren waarin soorten kunnen gedijen. Als de resultaten van het derde voorstel positieve effecten van de tenuitvoerlegging van de MPA's laten zien, zal Israël in het ideale geval verder gaan in het instellen van meer beschermde gebieden.

Steun voor de beweging

De steun van het publiek is van cruciaal belang in de volksbeweging om MPA's op te zetten. Organisaties zoals de Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) en ANU zijn aanzienlijke belanghebbenden bij het verwerven van publieke steun voor milieubewustzijn. In de afgelopen jaren heeft de SPNI een belangrijke rol gespeeld bij het verbod op trawlvisserij in wateren met een diepte van minder dan 40 meter, net als bij andere commerciële en recreatieve visserijbeperkingen die bescherming bieden tijdens het paringsseizoen en het rekruteringsseizoen. De organisatie heeft een doorlopende relatie met de INPA en blijft werken aan de bescherming van het mariene milieu.

Als land zal Israël hopelijk wetenschappers in contact blijven brengen met beleidsmakers en zich verder verdiepen in onderzoek naar het belang van het behoud van de mariene systemen in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Met een derde onderzoeksvoorstel in de maak, zijn velen benieuwd of en hoe MPA's de biodiversiteit kunnen beschermen en vergroten en een algemeen gezonder milieu kunnen opbouwen.

Met instemming van ZAVIT – Israëls Science and Environment News Agency

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.