Homoseksuelen-therapie: Is Israël al bekeerd?

woensdag 17 juli 2019 |  Tsvi Sadan
Een opmerking van de huidige Israëlische minister van Onderwijs, dat hij als rabbijn iemand naar een conversie­therapie voor homoseksuelen heeft verwezen en dat die werkte, heeft heftige discussies losgemaakt. Moeten degenen die aan de Bijbelse moraal vasthouden 'geconverteerd' worden?

De Israëlische minister van onderwijs, Rafi Peretz, voorzitter van de partij Joods Huis, was helikopterpiloot bij de luchtmacht, voordat hij later opperrabbijn van het Israëlische leger werd. Maar tegenwoordig is Peretz een politieke nieuweling, waardoor hij er naïef van uit is gegaan dat zijn eerlijkheid in een tv-interview voor de op handen zijnde verkiezingen na het bewerken voor uitzending eerlijk zou worden weergegeven.
Tenslotte werd van het in totaal drie uur durende interview, dat hij de verslaggeefster Dana Weiss van Channel 12 News gaf, afgelopen zaterdag slechts 15 minuten uitgezonden. En daarvan zal iedereen zich alleen herinneren hoe hij over de conversie­therapie voor homoseksuelen heeft gesproken.

Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat Peretz niet éénmaal heeft aangegeven dat dat iemand tot een dergelijke therapie gedwongen zou worden. Anderzijds zei hij dat hij homo’s die zich tot hem hadden gericht, op hun verzoek naar professionele hulp heeft verwezen, 'en ik zag dat dit [deze conversietherapie] mogelijk is.' Peretz voegde toe dat hij 'iedereen respecteert, waardeert en liefheeft, onafhankelijk van zijn seksuele oriëntatie'. In een brief aan de leden van zijn partij schreef Peretz: 'Wees niet bezorgd, ze vallen niet aan wat ik zei, maar wat ik vertegenwoordig. Wat we hier hebben, is een strijd voor het recht om anders te zijn, anders te denken.'

De brief van rabbi Peretz kwam na een reeks veroordelingen, allereerst van premier Netanyahu, die zijn minister van Onderwijs terechtwees en erop wees dat 'conversie­therapie onacceptabel is.'
Israëls publiekelijk als homoseksueel bekendstaande minister van Justitie, Amir Ohana, zei dat de inzichten van Peretz niet de mening van de Israëlische regering weergaven, en dat dit niet de weg van Likoed is. Het zijn de vooroordelen en de onwetendheid die een conversie­therapie nodig hebben.

Overal in het politieke spectrum wordt Peretz nu als homofobe, bigotte en intolerante man gezien, die nog altijd in de donkere eeuwen leeft. Er gaan petities rond waarin hij wordt opgeroepen om af te treden als minister van Onderwijs, en in de sociale media wordt hij met scheldpartijen en beledigingen overladen. Om slechts één van de vele voorbeelden te noemen: Gadi Taub, een vroegere linkse, die onder conservatieven populair werd, schreef op Facebook: 'Rabbi Rafi, wegwezen. (…) U bent een extremist, zelfs in de ogen van vele rechtsten. (…) U zult schade toebrengen aan het rechtse blok. Dit is het moment (…) om de leiding aan iemand anders over te laten. (…) U bet de verkeerde persoon, op de verkeerde plek, op het verkeerde tijdstip (…) laat los.”

De protesten beperken zich ook niet tot Peretz’ persoonlijke mening over de conversie­therapie. In tegendeel, het hele voorval wordt geëxploiteerd om de LGBT-agenda door te drukken. De afgelopen tijd stonden transgender-kinderen in het middelpunt. De nationale tv-presentatoren Ge'ula Even en Yaron London benutten de gelegenheid en gingen snel naar de studio om Cohen Hemo te interviewen, die door zijn steungevende moeder begeleid werd. De 18-jarige omschreef zichzelf als 'genderqueer', wat hij uitlegde door te zeggen: 'Ik ben man noch vrouw, ik ben beide en géén, en ik ben alles tegelijk, zoals ik me ook voel'. Wat in dit interview zo interessant was, was de reactie van de presentatoren, uit hun glimlachen en applaus bleek hun volledige acceptatie, niet van de persoon, maar van het fenomeen als zodanig.

En deze volledige verandering van denken is niets minder dan een bekering, die ons terugbrengt naar minister van justitie Ohana, die het duidelijk had over de noodzaak om al diegenen te bekeren die nog aan een Bijbelse moraal vasthouden. En dat betekent dat het er bij de huidige schermutselingen over Peretz’ uitlatingen, zoals hij en Ohana hebben toegegeven, werkelijk erom gaat wie het recht heeft de andere partij te bekeren, en wie niet. Ongetwijfeld delegitimeert de Israëlische maatschappij nu Peretz’ recht om zijn inzichten te verkondigen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.