Hebben archeologen de Bijbelse stad Ziklag gevonden?

maandag 15 juli 2019 |  Tsvi Sadan
Na vier jaar van opgravingen hebben Israëlische en Australische archeologen naar alle waarschijnlijkheid de Bijbelse stad Ziklag gevonden. In deze Filistijnse stad, op de grens tussen het stamgebied van Juda en het Filistijnse gebied, verborg David zich voor koning Saul.

De Israëlische archeologen Yosef Garfinkel van de Hebreeuwse Universiteit en Sa'ar Ganor van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, hebben samen met de Australische archeoloog Kyle Keimer van de MacQuarie Universiteit in Sidney, vorige week maandag bekend gemaakt dat Khirbet a-Ra’i, gelegen tussen de moderne stad Kiryat Gat en Lachish, waarschijnlijk de Filistijnse stad Ziklag is, waar David een toevluchtsoord vond voor koning Saul (1 Samuel 27).

Garfinkel en Ganor zijn de twee toonaangevende Israëlische archeologen die de 'minimalistische' school voor archeologie betwisten, die koning David als niet veel meer ziet dan een lokale nomadische leider. De ontdekking van Ziklag - als het inderdaad het Bijbelse Ziklag is - zou opnieuw een belangrijke slag toebrengen aan hen die volhouden dat de Bijbel slechts een verzameling van overdreven nationale mythen en sprookjes is.

De archeologen die in Khirbet a-Ra'i werkten baseren hun conclusie op een aantal zaken. Hoewel er andere sites zijn voorgesteld voor Ziklag, levert alleen Khirbet a-Ra'i zowel Filistijnse als Joodse artefacten op, wat betekent dat deze site zowel een Filistijnse als een Joodse stad is geweest. Dat past in het Bijbelse verslag, waarin staat dat deze Filistijnse stad aan David werd gegeven, die er een buitenpost van maakte op de westelijke grens van Juda's stamgebied.

Andere redenen om de site als Ziklag aan te duiden zijn de Filistijnse artefacten zelf, gedateerd uit de 12e tot 11e eeuw BCE, waaronder offerschalen en kaarsen die onder vloertegels waren geplaatst, een bekende Filistijnse praktijk die geluk zou brengen aan een nieuw gebouwd huis. Soortgelijke artefacten zijn gevonden in de Filistijnse steden Ashdod, Ashkelon, Ekron en Gat.

Een archeoloog onderzoekt aardewerk, dat bij opgravingen is gevonden in wat waarschijnlijk de Bijbelse stad Ziklag was. (Foto: Flash90)

Na vier jaar van opgravingen hebben Israëlische en Australische archeologen naar alle waarschijnlijkheid de Bijbelse stad Ziklag gevonden. In deze Filistijnse stad, op de grens tussen het stamgebied van Juda en het Filistijnse gebied, verborg David zich voor koning Saul. Bovenop de Filistijnse overblijfselen werden de overblijfselen gevonden van een agrarische nederzetting uit de tijd van koning David. Sommige van de bijna honderd intacte kleivaten, die op de site zijn gevonden, zijn identiek aan exemplaren gevonden in Khirbet Keiyafa, het bijbelse She'arayim. Bij dit aardewerk zijn opslagvaten voor olie, wijn en graan. Er werd ook keukengerei gevonden, dat versierd is op de manier die typisch is voor David's tijd.

Sporen van een massale brand, zoals beschreven in het Bijbelse verhaal in 1 Samuel 30, toen de Amalekieten de stad in brand staken en de vrouwen en kinderen gevangen namen terwijl David en zijn mannen weg waren, bevestigen tevens de aanname dat dit de oude stad Ziklag is.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.