Vooruitzicht van een Joodse exodus uit Engeland

zondag 14 juli 2019 |  Charles Gardner
Terwijl Iran Israël met kernwapens dreigt te vernietigen, zijn zelfs Joden in het Verenigd Koninkrijk niet langer veilig. Terwijl Groot-Brittannië in stormachtige wateren met Iran komt (daarover later meer), heeft een hogere Iraanse wetgever gezegd dat de Joodse Staat niet een half uur zou blijven bestaan als de VS zijn land zouden aanvallen. En in Oost-Londen dreigde een man die met een mes zwaaide, een orthodoxe Jood te onthoofden terwijl hij door de straat liep.

Joden voelen zich steeds meer gevangen in wat bijna een déjà vu-moment is voor Gods uitverkorenen – deze keer hebben ze echter wel een toevluchtsoord. Maar nu ook Israël van alle kanten ernstig wordt bedreigd, kunnen zij opnieuw in de val lopen als we blijven toegeven aan dictators die hen haten.

Een massale uittocht van Britse Joden is een reële mogelijkheid, in het licht van het toenemende antisemitisme en het vooruitzicht dat Jeremy Corbyn premier wordt. En toch heeft de man die er duidelijk niet in geslaagd is om de Jodenhaat binnen zijn partij aan te pakken, er onbedoeld ook voor gezorgd dat de Joden weer in contact komen met hun erfgoed en er trots op zijn. Dat werd onlangs opgemerkt door de online columnist van de Daily Telegraph, Miranda Levy.
Schrijvend voor de New York Post, vertelde ze: ‘…in de afgelopen maanden zijn zowel mijn politieke gevoelens als mijn gevoel van culturele identiteit radicaal veranderd.’ Zij citeerde ook het Joodse parlementslid Margaret Hodge (van de Labourpartij), die zei: ‘Ik herinner me dat mijn vader probeerde me Joods te maken en dat hij faalde. De lokale rabbijn probeerde me Joods te maken en faalde. Het kostte de leider van de Labourpartij om dat te doen.’

Het toenemende onbehagen waarin de Joodse gemeenschap zich bevindt, doet me denken aan de moederarend. Wanneer zij haar jongen leert vliegen, verwijdert zij geleidelijk het aangename stro van hun nest. Niet dat de heer Corbyn het belang van de Joden aan het hart gaat, maar de God van Israël gaat het wel aan het hart (Jeremia 31:3). En Hij is uiteindelijk van plan om hen allen terug te brengen naar het Beloofde Land. Bijna zeven miljoen zijn er daar al, in slechts een paar generaties na de wedergeboorte van het land.
Hun terugkeer is een perfecte vervulling van vele oudtestamentische profetieën. Zo spreekt God bijvoorbeeld door Jesaja: ‘Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal ik U bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet!’ (Jesaja 43:5b-6a).

Een dergelijke uittocht zou onze economie ernstige schade kunnen toebrengen, mogelijk op grotere schaal dan de Brexit. Maar het is een prijs die we misschien moeten betalen voor ons stilzwijgen over de kwestie van het antisemitisme enerzijds en de vervulling van Gods woord anderzijds.
Bedenk dat het Gods doel voor Jezus was om voor onze zonden te sterven (Jesaja 53:10), maar de man die Hem verraden heeft, is niet ongestraft gebleven (Mattheüs 26:24). Op dezelfde manier is het Gods wil dat Joden die over de hele wereld verspreid zijn, naar het Heilige Land terug moeten voordat Hij terugkeert om Zichzelf aan hen te openbaren (Ezech 39:27-29). Desalniettemin zullen zij die hen mishandeld hebben, onder een vloek komen (Genesis 12:3, Joël 3:2).

Ondertussen is Groot-Brittannië nu een doelwit geworden van Iraanse wraak nadat het een olietanker in beslag heeft genomen die, in weerwil van de sancties tegen dat land, op weg was naar Syrië. Iraanse schepen probeerden vervolgens een Britse olietanker in de Perzische Golf te veroveren, maar werden met succes gewaarschuwd door een fregat van de Royal Navy, dat uiteindelijk zijn wapens op hen richtte. Dit is zeker een alarmerende ontwikkeling!
De crisis heeft aangetoond dat het nutteloos is dat het Verenigd Koninkrijk partij is bij een overeenkomst die nooit zou slagen, vooral gezien het bewijs dat Iran de grens van verrijkt uranium (waarmee het had ingestemd) heeft overschreden. En het is gebleken dat Trump terecht was toen hij zich vorig jaar uit de overeenkomst terugtrok.

Als eerste verdedigingslinie tegen gevolgen van het conflict, heeft Israël gelijk om vraagtekens te plaatsen bij de inzet van naties, met inbegrip van Groot-Brittannië, voor zijn welzijn.
‘Iran heeft zijn plechtige belofte onder de VN-veiligheidsraad, om uranium niet verder te verrijken dan een bepaald niveau, geschonden’, zei hun premier Benjamin Netanyahu en hij vroeg de ondertekenaars van de overeenkomst: ‘Waar bent u?’
Nou, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft gezegd dat Groot-Brittannië zich zou terugtrekken als Iran de overeenkomst zou verbreken – dus hou het in de gaten.

Maar met onze hardnekkige weigering om het Amerikaanse voorbeeld te volgen (ook wat betreft de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad), staan we Iran toe om belangrijke bondgenoten tegen elkaar uit te spelen. Daardoor versterken we de positie van ’s werelds belangrijkste sponsor van terreur.
Ik realiseer me dat onze verzoening met Iran om economische redenen is, maar er komt een punt waarop we het juiste moeten doen. En aangezien zwichten voor Iran niet gelijk staat aan Israël zegenen, maar veeleer aan een oordeel over onszelf uitroepen, zou het natuurlijk de juiste stap zijn om op dit punt de kant van Amerika te kiezen.

Groot-Brittannië heeft het voorrecht om een speciale rol te hebben gespeeld bij het herstel van Israël. Tragisch genoeg hebben we hen in de loop der jaren echter ook verraden – zelfs nu negeren de meeste van onze kerken hun welzijn.
Maar nu hebben we een nieuwe kans om hen te hulp te schieten. Zoals God ooit door Jesaja sprak over hoe Hij Kores, de Perzische keizer, zou gebruiken om Zijn stad weer op te bouwen en Zijn ballingen vrij te laten – ‘zonder betaling en zonder geschenk’ (Jesaja 45:13) – moeten ook wij het juiste doen voor Zijn volk. _____________________________________________________________________________________

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, beschikbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, beschikbaar bij Olive Press Publisher; en A Nation Reborn, beschikbaar bij Christian Publications International

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.