Archeologie: Filistijnen kwamen uit Europa, bewijst DNA

maandag 8 juli 2019 |  David Lazarus
Een nieuw onderzoek van DNA, gevonden in skeletten onder Filistijnse huizen, laat zien de aartsvijanden van Israël, de Filistijnen, meer dan 3.000 jaar geleden uit Europa naar het land kwamen. Hun herkomst is lange tijd een mysterie geweest.

De reus Goliath was een Filistijn. Dat was Delila ook, die de legendarische strijder Simson in de val heeft gelokt. Zij bleken tot de gevaarlijkste tegenstanders van Israël te behoren, maar ondanks al hun voorkomens in de Bijbelse teksten bleef de oorsprong van dit 'zeevarende' volk, en de reden waarom zij naar dit land kwamen, tot nu toe een mysterie.

Bevindingen van DNA-monsters, genomen van skeletten die begraven liggen onder Filistijnse huizen in Ashkelon, een van de vijf belangrijkste Filistijnse steden in Zuid-Israël, tonen nu aan dat de Filistijnen vanuit Zuid-Europa naar Israël kwamen. 'Onze studie heeft voor het eerst aangetoond dat de Filistijnen in de 12e eeuw BCE naar deze regio emigreerden', zei Daniel Master, directeur van de Leon Levy Expedition to Ashkelon, een project van het Harvard Semitic Museum, en het Max Planck Instituut, onder licentie van de Israel Antiquities Authority. Ashkelon is de kuststad waar de eerste Filistijnse begraafplaats ooit werd gevonden.

Bijbelgeleerden en historici dachten dat de Filistijnen hun oorsprong hadden in Kaftor, de Hebreeuwse naam voor het eiland Kreta en het hele Egeïsche gebied (Amos 9:7; Jeremia 47:4). We weten dat de Filistijnen een agressief, oorlogszuchtig volk waren, dat gebieden bezette ten zuidwesten van Israël tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. De naam 'Filistijn' komt van het Hebreeuwse woord Philistia, en de Griekse vertaling van de naam, palaistinei, geeft ons de moderne naam 'Palestina'.

Zij werden ook beschouwd als buitenlanders die naar de regio emigreerden, en de Israëlieten noemden de Filistijnen vaak 'onbesnedenen'. Resten van varkens die in de Filistijnse steden werden opgegraven wijzen er ook op dat zij van buiten de grenzen van Israël komen.

'We toonden het niet aan door vergelijkbare stijlen van aardewerk te tonen, we toonden het niet aan door te kijken naar teksten, we toonden het aan door te kijken naar het DNA van de mensen zelf,' zei de Master over de testen, die werden genomen van meer dan 100 monsters van tien skeletten, die werden ontdekt op de Filistijnse begraafplaats in Ashkelon. 'De Filistijnse voorouders verlieten hun zuidelijke mediterrane thuislanden in een tijd van voortdurende veranderingen,' legde Master uit. 'Het was de periode van de Trojaanse Oorlog, en tijdens de ineenstorting van de 'heroïsche rijken' in de 13de-12de eeuw BCE, zochten deze Filistijnse migranten een nieuw leven in een nieuw land. Ze vestigden zich voornamelijk in vijf steden, Ashkelon, Gaza, Ashdod, Gath en Ekron, langs of dicht bij de zuidkust van het moderne Israël.'.

Volgens Michal Feldman, hoofdauteur van de studie over de begraafplaats in Ashkelon, 'Deze voorouderlijke component is afgeleid van Europa, of om specifieker te zijn, van Zuid-Europa, dus de voorouders van de Filistijnen moeten over de Middellandse Zee zijn gereisd en ergens tussen het einde van het Bronzen tijdperk en het begin van het IJzeren Tijdperk in Ashkelon zijn aangekomen'.

Het lijkt erop dat het niet alleen een nieuw leven was dat deze oorlogszuchtige Filistijnen in het land Israël zochten. Uit de Bijbel leren we dat de Filistijnen bewezen een veerkrachtige tegenstander in de strijd te zijn, want zij vochten met ijzeren wapens en strijdwagens. De Bijbel meldt dat zij met '30.000 strijdwagens kwamen en Goliath's speerpunt alleen al woog 15 pond! (1 Samuel 17:7) Dit was de IJzertijd, en deze Filistijnen kwamen arrogant naar Israël om het 'land van melk en honing' binnen te vallen en te veroveren.

Maar de Schriften bevestigen dat de overwinning uiteindelijk 'niet door strijdwagens en niet door paarden' komt, maar door 'de naam van de God van Israël aan te roepen'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.