Willen jonge Arabieren de Islam en hun land verlaten?

zondag 7 juli 2019 |  David Lazarus
Een groeiend aantal Arabieren heeft genoeg van de islam en zijn religieuze leiders, zo blijkt uit het grootste onderzoek dat ooit in de regio is uitgevoerd. Bijna 20% van de Arabieren in het Midden-Oosten keert de islam de rug toe, zo blijkt uit het onderzoek.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder meer dan 25.000 moslims uit 10 landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waaronder de door de Palestijnen bestuurde gebieden.

Het onderzoek is samengesteld door BBC News Arabic en Arab Barometer, een onderzoeksnetwerk van de Universiteit van Princeton, en toont ook aan dat het vertrouwen in islamitische religieuze leiders overal in de moslimwereld is afgenomen. De grootste daling doet zich voor in het door oorlog verscheurde Irak en in Soedan, maar ook onder de Palestijnen.
Bovendien is het vertrouwen in islamitische terreur­groepen zoals Hamas, Hezbollah en de Moslim­broederschap nog lager onder de moslims uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, met een daling van maar liefst 24 procent.

De groeiende frustratie binnen de islam is vooral hoog onder moslimjongeren. Meer dan de helft (52%) van de 18 tot 29-jarigen in Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Marokko, Marokko, Tunesië en de Palestijnse gebieden gaf aan te overwegen het land te verlaten.

En er zijn nog meer tekenen die erop wijzen dat de islamitische greep op de Arabieren in het Midden-Oosten aan het afbrokkelen is. Een op de drie ondervraagden zegt zich depressief te voelen, met het hoogste percentage in Irak (43%), Tunesië (40%) en de Palestijnse gebieden (37%). De cijfers voor vrouwen waren veel hoger, zo bleek uit het onderzoek.

Het was niet verrassend om te constateren dat de meeste Arabische landen niet van de Amerikaanse president Donald Trump houden. Slechts 12% van de ondervraagden had een positieve kijk op Trump. Aan de andere kant, twee keer zoveel (28%) voelde zich positief over de Russische Vladimir Poetin, terwijl de Turkse dictator-achtige president Erdogan de instemming van 51% kreeg.

De Arabieren verlaten dan wel de islam, maar de meesten beschouwen de VS nog steeds meer vijand dan als vriend. Zestig procent van de respondenten in acht van de elf landen die aan het onderzoek deelnamen, zei dat geweld tegen de VS een logisch gevolg was van de betrokkenheid van de VS bij de regio. Het gerechtvaardigde gebruik van geweld tegen de VS was het meest uitgesproken in Libanon, Jemen en onder de Palestijnen, waar 75% of meer van de ondervraagden dit standpunt ondersteunen. De Amerikanen moeten zich bewust zijn van deze bevindingen.

Respondenten uitten ook hun bezorgdheid over de toenemende onrust in hun vaderland: mensen in Algerije, Irak, Jordanië, Libië, Libië, Soedan en de Palestijnen zeiden dat ze het gevoel hadden dat ze in de richting van een dictatuur gingen. Meer dan zes op de tien Algerijnen en vier op de tien Soedanezen zijn van mening dat de laatste verkiezingen in hun thuisland niet vrij en eerlijk zijn verlopen.

Rekening houdend met het feit dat moslims die in islamitische landen wonen meestal geen enkele vorm van kritiek mogen uiten op hun religieuze leiders of politici, en bang zijn om dit te doen, blijkt uit dit onderzoek dat er onder de Arabieren een ernstige ontgoocheling bestaat over de islam en dat zij nu meer dan ooit bereid zijn om hun stem te laten horen.

De barbaarsheid van islamitische wreedheden, eindeloze Soennisch-Shiitische burgeroorlogen en politieke corruptie eisen hun tol bij de moslims in het Midden-Oosten. Voeg hieraan toe de militaire successen van Israël in elke Arabische oorlog, evenals de buitengewone economische groei van de kleine Joodse natie in hun midden, en het is geen wonder dat moslims hun inzet voor een falende islamitische cultuur heroverwegen.

De Islam betekent 'onderwerping', en dit zijn hoopvolle tekenen dat zijn heerschappij van angst en terreur over de Arabische wereld zijn greep verliest.

(Zie ook de commentaren FACT-CHECK: Are Arabs turning their backs on religion?, video Arabs Are Turning Their Backs on Religion en Steeds meer Arabieren keren zich af van de islam).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.