Archeologie: Wachttoren uit Hizkia's dagen opgegraven

maandag 24 juni 2019 |  Redactie Israel Today
Israëlische soldaten hebben volgens een bericht van de Israel Antiquities Authority een wachttoren opgraven, die vele eeuwen van het leger van Juda is geweest. De vondst schept een gevoel van verbondenheid met de voorvaderen en bewijst weer de Bijbelse historie.

Afbeelding: Soldaten bezig met het blootleggen van de oude wachttoren. (Foto's: Israel Antiquities Authority)

De toren dateert uit de tijd van de Joodse koning Hizkiah, die in de achtste eeuw BCE over Juda regeerde, en werd volgens archeologen gebruikt om boodschappen over te brengen met behulp van de in de Bijbel genoemde vuurbakens.

De vondst werd blootgelegd tijdens archeologische opgravingen door IDF-soldaten, samen met de Israel Antiquities Authority, op een parachutistenbasis in het zuiden van het land. De opgraving werd uitgevoerd als onderdeel van het project 'The Nature Defense Forces Project – Commanders Take Responsibility for their Environment', geleid door het Technology and Maintenance Corps van de IDF, en werd uitgevoerd in samenwerking met het Israëlische Ministerie van Defensie, de Society for the Protection of Nature in Israel, de Israel Nature and Parks Authority en de Israel Antiquities Authority.

De toren is naar schatting 5 meter hoog en 3,5 meter breed en werd gebouwd op een hoog plateau als observatiepunt om uit te kijken over de bergen van Hebron en de vlakte van Judea, helemaal tot aan Ashkelon. De toren was gebouwd van bijzonder grote stenen, ongeveer 8 ton in gewicht.

Volgens Sa'ar Ganor en Valdik Lifshitz, directeuren opgravingen namens de Israel Antiquities Authority, 'diende de strategische plaats van de toren als een uitkijk- en waar­schuwings­punt tegen de Filistijnse vijand, waarvan Ashkelon een van de steden was. In de tijd van de Eerste Tempel bouwde het Koninkrijk Juda een reeks torens en forten als communicatie-, waar­schuwings- en signalerings­punten, om berichten en waarnemingen over te brengen. Deze toren is een van de observatie­punten die de grote steden in de gebieden Bet Mirsim (Mirsham), Tel Eton en Tel Lachish (de zuidelijke Judese heuvels) met elkaar verbinden. Om berichten te verzenden, werden In de oudheid overdag bakens van rook aangestoken en 's nachts bakens van vuur. Het is waarschijnlijk dat de nu blootgelegde wachttoren een van de torens is die enkele van de bakens droeg'.

In de Bijbel worden bakens, of, in de taal van die tijd, 'zuilen', meerdere malen genoemd. Zo wordt in het verhaal van de concubine in Gibea het gebruik van rook pilaren beschreven: De Israëlieten hadden met de hinderlaag geregeld dat ze een grote rookwolk uit de stad zouden laten opstijgen, en dan zouden de Israëlieten de tegenaanval inzetten. De Benjamieten waren begonnen met slachtoffers te maken onder de Israëlieten (ongeveer dertig), en zij zeiden: 'Wij verslaan hen, zoals in de eerste veldslag'. Maar toen de rookzuil uit de stad begon op te stijgen, keerden de Benjamieten zich om en zagen de hele stad in rook opgaan (Rechters 20:38-40).

De profeet Jeremia beschrijft ook de manier waarop de signalen werden doorgegeven: 'Breng u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin, uit het midden van Jeruzalem! Blaas de bazuin in Tekoa, geef een vuursignaal af boven Beth-Cherem! Want er ziet onheil neer vanuit het noorden, een grote ramp!' (Jeremia 6:1).

Bewijs uit een andere bron is bekend van een van de ostracons (brieven op kleitabletten) die in Tel Lachish zijn ontdekt. Aan het einde van brief nr. 4 staat geschreven: 'Moge Jahweh ervoor zorgen dat mijn heer vandaag nog berichten van goed nieuws te horen krijgt (...) Dan zal bekend zijn dat we letten op de (vuur)signalen van Lachish volgens de code die mijn heer ons gegeven heeft, want we kunnen Azekah niet zien'. Deze brief laat zien dat het bestaan van de bakens en de interpretatie van de signalen deel uitmaakten van het verdedigings­systeem en het idee van routine­matige beveiliging, en veiligheid in tijden van nood, in het Koninkrijk Judea tijdens de IJzertijd.

De activiteit in de oude toren, ontdekt op het terrein van de militaire basis, stopte aan de vooravond van de expeditie van Sanherib, de koning van Assyrië, naar Juda in 701 voor Christus. Archeologische opgravingen toonden aan dat de ingang van de toren was geblokkeerd en dat de troepen die er gestationeerd waren, blijkbaar samenkwamen op een van de nabijgelegen vestingsteden.

Uit Bijbelse getuigenissen en archeologische vondsten in het gebied weten we dat de aanval van Sanherib Juda vrijwel geheel verwoest heeft, inclusief 46 steden en 2.000 dorpen en boerderijen,. Nu, zo'n 2700 jaar na de expeditie van Sanherib naar het Land Juda, ontdekten IDF-soldaten een observatietoren van Joodse soldaten, vergelijkbaar met de wachttorens die in deze tijd door het leger worden gebruikt.

Guy Saly, directeur van het IDF Nature Defense Forces Project, vertelt dat ongeveer 150 rekruten en comman­danten van de Parachutisten Brigade, waaronder rekruten van commando-eenheden, deelnamen aan de opgravingen, een activiteit die enkele maanden duurde. Saly zei verder dat het project, dat werd opgezet met het doel om commandanten en soldaten verantwoordelijk en actief betrokken te maken bij de bescherming van de natuur, het landschap en de erfgoedwaarden van hun omgeving, in 2014 van start ging met acht projecten, en vandaag zijn er in het kader van dit project zestig activiteitencentra actief in het hele land.

'Tot onze vreugde creëert elk project solidariteit en versterkt het de band tussen de soldaten en hun omgeving. De IDF, een smeltkroes van de diverse bevolking van Israël, is een unieke ontmoetingsplaats voor mensen uit alle delen van het land, die, door middel van activiteiten in hun omgeving, hen meer betrokken maakt bij het behoud van de natuur en het Israëlische erfgoed,' vertelde Saly.

Tweede luitenant Roi Ofir, 21 jaar oud, commandant van het rekruterings­team van het verkennings­bataljon van de Parachutisten­brigade, uit Rosh Ha'ayin, zegt: 'Ik bemerkte dat de archeologische opgraving een onderbreking was van de routine. Ik zag soldaten genieten van werken met hun handen met een toegevoegde waarde. Dit is de eerste keer dat ik aan opgravingen heb deelgenomen. De band met het land, en het feit dat er in het verleden Joodse strijders waren, gaf me een gevoel van missie. Het feit dat er ook een band was met het gebied waar we onze eigen militaire oefeningen uitvoerden, gaf ons het gevoel dat we iets teruggaven'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.