Hoe men Israëlisch burgerschap kan verkrijgen

Friday, June 14, 2019 |  Redactie Israel Today
Er is een reden waarom Israël potentiële immi­granten uit de hele wereld aantrekt. Israël is mooi, eco­nomisch en techno­logisch ontwikkeld, heeft een goed opgeleide bevolking die Engels­taligen kan opvangen voordat ze Hebreeuws leren, en, het aller­belang­rijkste: Israël is het Heilige Land, een bede­vaarts­oord en van belang voor alle Abrahami­tische religies.

Ondanks het feit dat het een zeer aantrekkelijke immigratie­bestemming is, heeft Israël een restrictief immigratiebeleid. We maken van deze gelegenheid gebruik om Joshua Pex, een Israëlische immigratie-advocaat, te vragen naar de fijne kneepjes van Aliyah, immigratie naar Israël.

Wat is de meest gestelde vraag aan u over immigratie naar Israël?
De meest voorkomende vraag – ‘zijn Joden de enigen die het recht hebben om naar Israël te emigreren?’ – is ook de meest voorkomende misvatting. Het recht om naar Israël te emigreren staat open voor Joden, hun familie en echtgenoten, maar ook voor de familie en echtgenoten van alle Israëlische burgers en inwoners, ongeacht hun religie.

Welke familieleden hebben het recht om Aliyah te maken?
De Wet op de Terugkeer werd in 1970 gewijzigd om de kinderen en kleinkinderen van Joden toe te staan Aliyah naar Israël te maken. Iedereen die Aliyah maakt, kan zijn of haar echtgenoot en minderjarige kinderen naar Israël brengen (zodat de achterkleinkinderen met hun familie naar Israël kunnen emigreren).

Huwelijksimmigratie wordt niet beperkt door religie?
Correct. Elke burger of permanente inwoner van Israël kan een aanvraag indienen om zijn of haar echtgenoot naar Israël te brengen. Dit immigratierecht maakt geen onderscheid op grond van de religie of het geslacht van een van beide echtgenoten. Echter, de echtgenoten zijn vaak verplicht om buiten Israël te trouwen.

Waarom kan het echtpaar niet binnen Israël trouwen?
Binnen de Israëlische grenzen worden alleen religieuze huwelijksvormen erkend door de Staat. Religieuze autoriteiten binnen Israël voeren geen intra-godsdienstige huwelijken uit. Maar de Staat Israël erkent elke huwelijksceremonie die rechtmatig in het buitenland werd uitgevoerd. Als gevolg daarvan maken veel paren met twee religies of paren van hetzelfde geslacht een korte reis naar Cyprus of een ander Europees land om te trouwen.

En zodra het echtpaar getrouwd is, moet de Israëli de buitenlandse echtgenoot naar Israël uitnodigen?
Dat is de procedure van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar het is mogelijk voor het echtpaar om een officiële status aan te vragen voor de niet-Israëlische echtgenoot, terwijl de buitenlandse echtgenoot in Israël is. Het wachten in een ander land zal niet alleen de relatie van het echtpaar onder druk zetten, maar het bureaucratische proces zal ook gemakkelijker worden als beide echtgenoten in Israël zijn.

Kunnen andere niet-Joodse familieleden naar Israël emigreren?
Het Aliyah-proces is voor het grootste deel beperkt tot Joden, hun kinderen, kleinkinderen en respectievelijke echtgenoten. Echter, iedereen die een legale status verwerft terwijl hij of zij de leeftijd heeft om bij het Israëlische Defensieleger (18-25 jaar) te dienen, mag zijn of haar ouders naar Israël brengen als de ouders van een IDF-militair. Bovendien, als de ouder van een Israëlische staatsburger weduwe en bejaard is en geen andere kinderen in het buitenland heeft, kan de burger hen uitnodigen om naar Israël te komen.

Maar hoe zit het met degenen die geen enkele band hebben met een Joods/Israëlische persoon? Kunnen zij naar Israël emigreren door zich tot het Jodendom te bekeren?
Aan de ene kant kan iemand die een Giyoer-procedure (bekering) heeft ondergaan een aanvraag indienen om Aliyah te maken. Men zou zich echter ogenschijnlijk moeten bekeren tot het Jodendom uit liefde en respect voor de Joodse religie, en niet om het Israëlische staatsburgerschap te verkrijgen. De Israëlische immigratieautoriteiten staan over het algemeen wantrouwig tegenover bekeerlingen die willen immigreren.

Wat als ik in Israël wil werken?
De Israëlische immigratie-instanties proberen de bijdrage van buitenlandse werknemers te beperken tot die functies en sectoren van de economie, die niet door Israëlische burgers kunnen worden opgevuld. Aan de ene kant huren Israëlische uitzendorganisaties vaak goedkope ongeschoolde arbeidskrachten in uit het buitenland als bouwvakkers, landarbeiders en verzorgers voor zieken, gehandicapten en ouderen. Aan de andere kant is voor het binnenhalen van een buitenlandse werknemer buiten deze paar specifieke sectoren een deskundige arbeidskracht-visum nodig. Deskundigen moeten aantonen dat zij over unieke vaardigheden beschikken die het inlenende bedrijf nodig heeft en die moeilijk te vinden zijn op de Israëlische arbeidsmarkt. Ze moeten minstens twee keer het gemiddelde salaris ontvangen dat een Israëlische burger in hun vakgebied zou verdienen.

Kan ik in Israël wonen en werken zonder een bedrijf te vinden dat mij als deskundige in dienst neemt?
Onlangs nog, in mei 2019, heeft Israël Amerikaanse burgers toestemming gegeven om een B-5 investeringsvisum aan te vragen, dat de investeerder en zijn familie het recht geeft om in Israël te wonen en te werken. Bovendien kan de investeerder Amerikaanse burgers als deskundige werknemers naar Israël brengen, zonder veel van de gebruikelijke beperkingen voor deskundige werknemers.

Kunnen werknemers / investeerders uiteindelijk de status van ingezetene / burger verwerven?
In tegenstelling tot veel eerste wereldlanden heeft Israël geen weg naar een automatische permanente juridische status voor degenen die een aantal jaren in het land hebben gewoond en gewerkt. Maar het gebrek aan mogelijkheden om het Israëlische staatsburgerschap te verkrijgen zonder een connectie met een Joods/Israëlische persoon mag u er niet van weerhouden om een tijdelijk legaal visum voor Israël aan te vragen. U kunt Israël bezoeken als toerist, werken, studeren en vrijwilligerswerk doen in Israëlische organisaties, dit prachtige en cultureel belangrijke land in uw vrije tijd verkennen.

Onderzoek ten bate van dit artikel en het schrijven ervan werd uitgevoerd met de hulp van Sasha Kishko, hoofd van de afdeling inhoud en vertalingen bij Cohen, Decker, Pex, Brosh advocatenkantoren.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.