De Messias en Shavoeot

maandag 3 juni 2019 |  Shelley Neese
Het feest van Shavoeot staat voor de deur. Het begint zaterdagavond 8 juni en eindigt de avond van 10 juni. Als u nog niet gehoord hebt van het Bijbelse feest van Shavoeot, dan is dat waarschijnlijk omdat u de Griekse naam van Shavoeot beter kent: Pinksteren.

Afbeelding: Israëlische kinderen vieren het geven van de Torah op Shavoeot.

Op Shavoeot vieren Joden de gebeurtenissen die plaatsvonden op de berg Sinaï. De Bijbel vertelt dat vijftig dagen nadat de Hebreeën op wonderbaarlijke wijze uit de slavernij in Egypte werden gered (wat herdacht wordt op Pesach), Mozes terugkeerde naar dezelfde nederige plek waar God voor het eerst met Zijn dienaar sprak door de brandende struik.

In Exodus 19 staat dat toen God op de berg neerdaalde, de donder door de lucht scheurde en de grond schudde. Een shofar blies. Een dichte wolk van rook en vuur omringde de top van de berg. God zei tegen Mozes dat niemand, zelfs de dieren niet, de berg mocht aanraken. Ongehoorzaamheid stond gelijk aan een zekere dood.

Mozes bracht veertig dagen door op de berg, waar hem de Tien Geboden en de Torah werden gegeven. Gods belofte aan de Israëlieten was dat vanaf die dag, als zij Hem volledig zouden gehoorzamen en Zijn verbond zouden nakomen, zij een ‘koninkrijk van priesters’ (Exodus 19:6) zouden zijn. Gods belofte werd snel op de proef gesteld. Toen Mozes van de berg afdaalde en zag dat zij de afgoderij in zijn afwezigheid al hadden hervat, liet hij de Levieten hun zwaarden opnemen. Drieduizend mensen werden die dag gedood.

Dertienhonderd jaar verder komen we op de dag van Pinksteren. Vijftig dagen na Christus’ opstanding en slechts tien dagen na Zijn hemelvaart reizen de discipelen naar Jeruzalem om Shavoeot te vieren. Dit feest was een van de drie keer per jaar dat het Hebreeuwse volk in Jeruzalem moest aanbidden en offers moest brengen in de tempel.
Voor deze belangrijke feesten zou Jeruzalem tot het uiterste gevuld worden met gelovigen uit de hele wereld. De tempelpriesters leidden de massa's mensen in zang en gebed terwijl zij het geven van de Torah en het worden van een verbondsvolk vierden.

Maar op die dag, zoals God het zo ondoorgrondelijk heeft ontworpen, werd een ander verbond geboren - niet een verbond dat het eerste verbond zou verdringen of vervangen, maar juist zou uitbreiden. Handelingen 2 vertelt ons: ‘En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’

U kent de rest van het verhaal. Getuigen namen aan dat de discipelen dronken waren. Petrus corrigeerde hen in een van de meer humoristische regels in de Bijbel en zei: ‘deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.’ Van daaruit geeft Petrus de preek van zijn leven en geeft hij de menigte de opdracht zich te bekeren en zich te laten dopen zodat ook zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Drieduizend werden die dag aan hun aantal toegevoegd.

De feesten van de Bijbel zitten vol met typen en symbolen die allemaal perfect verwijzen naar de Messias. De goddelijke verbanden tussen Shavoeot en Pinksteren zijn zo bijzonder duidelijk dat het fascinerend is.
- Op Shavoeot trad Mozes op als bemiddelaar tussen God en Zijn verbondsvolk. Jezus had reeds bemiddeld voor de wereld.
- In de Sinaï daalde het vuur alleen op de top van de berg. Met Pinksteren was het vuur ‘op ieder van hen.’
- Op de eerste Shavoeot sloot God Zijn verbond met het Hebreeuwse volk. Op Pinksteren werd een nieuw verbond beschikbaar gesteld aan alle gelovigen.
- Op Shavoeot werd de Heilige Wet op steen gegraveerd door de vinger van God. Met Pinksteren schreef de Heilige Geest de Wet in hun harten.
- Bij de berg Sinaï werden drieduizend mensen gedood vanwege hun ongehoorzaamheid. In Jeruzalem kregen drieduizend mensen eeuwige verlossing als antwoord op hun geloof.
- Op Shavoeot verklaarde God de Israëliërs tot een ‘koninkrijk van priesters’. Op Pinksteren werden gelovigen priesters voor alle volken.
Daar heeft u het. Onderscheid en dan insluiting. Een verbond geënt op het eerste. Dood en nu leven. Wet en Geest.

De Talmoed beschrijft Shavoeot als de ‘huwelijksdag tussen God en het Joodse volk. Nu wacht de bruid van Christus vol spanning op de dag dat wij met onze Bruidegom verenigd zullen zijn.

Zet deze speciale feestdag van Shavoeot op uw kalender. We vieren Gods openbaring en de herinnering aan het ontvangen van die openbaring op de berg Sinaï en in Jeruzalem. Laten we dit feest gebruiken om een publieke toezegging te doen, net als het volk van Israël: ‘Al de woorden die de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen.’ (Exodus 24:3)

Shelley Neese is de auteur van The Copper Scroll Project en voorzitter van The Jerusalem Connection.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.