Waar Hitler nog bejubeld wordt

woensdag 29 mei 2019 |  Edy Cohen
In het grootste deel van het Westen is het tegenwoordig ondenkbaar dat Adolf Hitler nog een platform krijgt. Maar in de Arabische wereld wordt ‘Mein Kampf’ nog steeds gelezen en heeft de ‘Führer’ invloed op het gedachtegoed van miljoenen mensen.

Intussen begint het ook tot het Westen door te dringen dat de Arabische wereld de Holocaust ontkent. Terwijl de Holocaust op westerse scholen wordt onderwezen als een tragische, historische gebeurtenis, is dat op scholen in het Midden-Oosten geenszins het geval. In de paar boeken over de Holocaust, die je nog in Arabische landen zou kunnen vinden, wordt ontkend dat die ooit heeft plaatsgevonden.

Het is vreemd dat de Arabieren enerzijds Hitler vereren, maar tegelijkertijd de historische betekenis van zijn opvatting dat alle Joden vernietigd moeten worden in twijfel trekken. Terwijl Hitler dat zelf als een van zijn grootse missies beschouwde.

Het idee om de Holocaust te loochenen kwam overigens van de nazi’s zelf. Ze hoopten op die manier hun straf te kunnen ontlopen. Adolf Eichmann werkte bijvoorbeeld in Argentinië samen met de Nederlandse journalist Wilhel- mus Antonius Sassen. Ze brachten een krant uit waarin de moord op zes miljoen Joden als een leugen werd bestempeld.

Deze bewering viel in de Arabische wereld in goede aarde. Daar kunnen ze zich niet voorstellen dat zoveel Joden werden vermoord. Veel Arabieren accepteren maar al te graag het misselijkmakende verhaal dat de Joden een negatieve en verwoestende invloed hadden op de Europese landen. Zelfs de verantwoordelijkheid voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt hun in de schoenen geschoven.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het maartnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.