Israëls VN-ambassadeur beroept zich op de Bijbel

dinsdag 21 mei 2019 |  David Lazarus
In een ongetwijfeld historische toespraak voor autoriteiten die de wereld besturen, gaf de Israëlische ambassadeur bij de VN een verrassende verdediging voor het recht van het Joodse volk op het gehele Land Israël - de Bijbel.

De ongeëvenaarde presentatie van ambassadeur Danny Danon voor de Algemene Vergadering van de VN, net na Pesach, een paar weken geleden, is wijd verbreid geworden op de sociale media, waar hij in vele talen is vertaald. In de achttien minuten durende verdediging van Israëls recht op het land, belichtte ambassadeur Danon de Bijbelse, historische en internationale feiten, die bewijzen dat het gehele land Israël, met inbegrip van Judea en Samaria, aan het Joodse volk toebehoort.

Citerend uit Gods belofte aan Abraham in Genesis, keek Danon recht in de ogen van de Palestijnse afgevaardigde, die tegenover hem zat in de bijeenkomst, hief zijn Bijbel hoog op, zodat iedereen het kon zien, en zei: 'Dit is de akte voor ons land'. Danon las toen in de Bijbel in het Hebreeuws, en daarna in het Engels, uit Genesis 17:7-8: 'Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven'.

Het gebruik van de Bijbel om het Joodse eigen­doms­recht van het Land Israël te verdedigen is een buiten­gewone stap in de moderne politieke realiteit. Tot nu toe hebben Israëlische politici zich niet tot de Schrift gewend om Israëls aanspraken te verdedigen.

Zoals verwacht reageren de liberale media met minachting en woede en schudden hun hoofden in het ongeloof dat een overheids­functionaris, op dat moment een Israëli, de Bijbel durft te gebruiken ter ondersteuning van Israëls recht op het land. In interviews na de toespraak bespotten de presentatoren van CNN en Al-Jazeera openlijk het idee dat de Bijbel iets te maken zou hebben met de aanspraak van het Joodse volk op een vaderland in het Land Israël.

Danon bleef echter onaangedaan. 'Het eigendoms­recht van het Joodse volk van Eretz Yizrael (dat wil zeggen het gehele land Israël) is goed gedocumenteerd in de Hebreeuwse Bijbel en daarbuiten (blijkbaar een cryptische verwijzing naar het Nieuwe Testament). De gehele verbondenheid van het Joodse volk met het Land Israël begint hier,' zei hij, en hij hield zijn Bijbel weer omhoog.

De ambassadeur wees erop, dat het niet alleen de Hebreeuwse Bijbel is die het land Israël aan het Joodse volk geeft, maar dat dit ook geldt voor het christendom en de Islam. 'De Koran zelf accepteert de goddelijke bestemmings­acte van het land Israël voor het Joodse volk', zei Danon tegen de vergadering, terwijl hij met zijn vinger rechtstreeks naar de Palestijnse afgevaardigde wees. Het was voor ieder die het zag duidelijk dat Danon naar het gehele Land Israël verwijst, inclusief Judea en Samaria (ook wel de Westoever genoemd).

In de ongekende toespraak liet de Israëlische ambassadeur verder zien dat de Joodse aanspraak op het Land Israël niet alleen in de Bijbel en de Joodse geschiedenis, maar ook in de geschiedenis van de wereld wordt bevestigd. 'De twaalf stammen van Israël hebben duizenden jaren in dit land gewoond,' zei hij. 'De grootste stam, Juda, woonde in het gebied dat nu bekend staat als Judea.'

Danon verklaarde nogmaals, de Palestijnse afgevaardigde aankijkend: 'Jullie kennen allemaal de namen Joods en Joods. Jood en Joods komen uit Judea. Het was het thuis van onze koning David en Jeruzalem, de hoofdstad van Israël,' zei hij.

Ambassadeur Danon sloot af door erop te wijzen dat 'Joodse rechten op het land Israël ook in overeen­stemming zijn met het internationale recht, zoals besloten in ditzelfde lichaam (de VN). Een sterker en veiliger Israël betekent een sterkere en veiligere wereld', benadrukte hij.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.