Kan een Jood die gelooft in Jezus Aliyah maken?

maandag 13 mei 2019 |  Ryan Jones
Het is een vraag die veel wordt gesteld. Een groeiend aantal gelovigen die volgens de Halachah (de Joodse religieuze wet), Joods zijn (dat wil zeggen dat ze een Joodse moeder hebben), evenals degenen die misschien ergens een familie een Joodse connectie hebben, streven naar het maken van aliyah (opgaan naar Israël) en fysiek achter Israël staan.

Maar kunnen ze dat legaal doen?
Een vluchtige blik op de Israëlische Wet op de Terugkeer zou suggereren dat ze dat wel kunnen. Immers, de wet is bedoeld om een gemakkelijke weg naar 'thuis' te bieden voor elke Jood in de wereld.

Maar na de controverse over de immigratie naar Israël van Joden die openlijk hun geloof in Jezus als Messias beleden hadden, jaren geleden, werd de Wet op de Terugkeer gewijzigd, en hij eist nu dat de aanvragers allebei uit een Joodse moeder geboren moesten worden en niet 'lid van een andere religie' zijn geworden.

Het Israëlische Hooggerechtshof heeft sindsdien bij een aantal gelegenheden geoordeeld dat het belijden van het geloof in Jezus van iemand een christen maakt, en dus een 'lid van een andere religie'. Als zodanig komen deze aanvragers, volgens de Israëlische wet, niet in aanmerking voor aliyah.

Maar is dat eerlijk?
Joden die het boeddhisme of allerlei New Age religies volgen, of die atheïsten zijn (wat het meest tegengestelde standpunt ten opzichte van het Jodendom is) mogen immers emigreren, schijnbaar zonder toetsing aan het amendement van de Wet op de Terugkeer.

Maar Messiasbelijdende Joden lijken een speciaal geval te zijn. Zoals advocaat Joshua Pex van het in Jeruzalem gevestigde advocatenkantoor Cohen, Decker, Pex, Brosh - dat zich vaak bezighoudt met zaken van aliyah en visa - uitlegt in een recent artikel:

'De uitspraken van het Hooggerechtshof over dit onderwerp presenteerden twee denkrichtingen, die verschillende benaderingen vertegenwoordigen voor het begrijpen van het Israëlische rechtssysteem.
De benadering van rechter Alon, die gebaseerd is op de wereld van het Jodendom en het Joodse recht, verschilt van het liberale, seculiere, nationale standpunt van rechter Barak. Ondanks de verschillende theoretische benaderingen kwamen beide rechters tot dezelfde conclusie - een Messias-belijdende Jood (d.w.z. het kind van een Joodse moeder die gelooft dat Jezus de Messias van Israël is) is van 'een andere godsdienst' dan het Jodendom.

'Rechter Alon ondersteunde zijn beweringen met bronnen in de joodse traditie, die beweren dat een 'bekeerling' geen deel uitmaakt van het Joodse volk en daarom niet het recht heeft om zich aan te sluiten bij de Joodse staat. Rechter Barak is van mening, dat er zelfs volgens een seculiere visie algemene overeenstemming bestaat dat “een Jood die in Jezus gelooft” niet langer een Jood is, volgens de nationale betekenis van de term.'

In het komende juninummer van het Israel Today Magazine zullen we ons bezinnen op de situatie van een zeer prominente Amerikaanse Jood die in Jezus ging geloven en op de vraag of Israël hem al dan niet zou toelaten onder de Wet op de Terugkeer. Mis het niet – word abonnee

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.