We zijn Israël onze steun en het evangelie verschuldigd

maandag 6 mei 2019 |  Charles Gardner
De kerk heeft zich te lang afzijdig gehouden van de politiek. Er was een tijd dat evangelische christenen invloed hadden op wereld­schokkende gebeurtenissen, zoals de wedergeboorte van Israël.

Afbeelding: De berg der zaligsprekingen. (Foto: Charles Gardner)

Dat zou misschien nooit gebeurd zijn zonder de moed van mensen zoals bisschop J.C. Ryle, die wisten dat een dergelijke gebeurtenis duidelijk was voorspeld in de Schrift, en dat gelovigen daarom moesten helpen om het tot stand te brengen.

Dit leidde uiteindelijk tot de Balfour-verklaring, waarin de Britse regering beloofde alles in het werk te stellen om de Joden in hun oude land te hervestigen. En de belofte werd al drie jaar later tot internationaal recht, toen in San Remo aan de Italiaanse Riviera, landen die de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog vertegenwoordigden, een verdrag ondertekenden waarin werd bevestigd dat het geheel van wat toen bekend stond als Palestina apart gezet moest worden voor het Joodse volk.

Dit weekeinde wordt in San Remo een conferentie gehouden met afgevaardigden die zich opnieuw richten op het legitieme recht van Israël op het land (nog afgezien van de Bijbelse legitimiteit), dat in 1920 in het resort werd gevestigd.

Het herstellen van de focus op onze Hebreeuwse wortels, en op Israël zelf, is van vitaal belang voor onze voortdurende geestelijke gezondheid (Romeinen 11.17 e.v.). Zoals mijn collega Dr. Clifford Hill heeft gezegd 'Als kerkleiders Gods liefde voor Israël niet begrijpen, zullen ze het Woord van God nooit begrijpen'.

Het is niet alleen een kwestie van bidden voor Israël - hoe essentieel dat ook is - of hen zien als één van de vele landen die het evangelie nodig hebben. Het is specifieker dan dit; onze missie is 'eerst naar de Jood' (Romeinen 1:16) en dit moet niet alleen in woorden, maar ook in daden worden uitgedrukt.

Het is onze duidelijke plicht om hen te steunen en bij hen te staan (zie Romeinen 15:27). Ze worden nog steeds overal ter wereld vervolgd - in sommige delen van Europa is het antisemitisme het afgelopen jaar in feite bijna verdubbeld - en ook al hebben ze nu weer een eigen land, toch worden ze herhaaldelijk door hun buren met uitroeiing bedreigd. En dat is echt, met kernwapens in gedachten, en niet het vage soort wereldwijd uitsterven waarmee we volgens klimaat-activisten zouden worden bedreigd.

Net als bij onze Heer, wiens kruisiging vooraf ging aan zijn opstanding en zijn uiteindelijke overwinning op het kwaad, werd het goede nieuws van de wonderbaarlijke wedergeboorte van Israël voorafgegaan door het vreselijke lijden van de Holocaust, dat daar vooral deze week werd herdacht. Er was een gevoel dat - net zoals God zijn Zoon liet sterven (Jesaja 53:10) - de Shoa ook moest gebeuren, zoals Ezechiël aanschou­welijk heeft geprofeteerd in zijn visioen van het dal van de dorre beenderen, die weer tot leven kwamen ( Ezechiël 37).

God bracht hen inderdaad uit alle hoeken van de wereld terug naar een plaats van relatieve veiligheid, als vervulling van talrijke oudtestamentische profetieën. Het is dus duidelijk zijn wil, dat ze weer in het land zijn. Dat betekent dat de bewering van veel kerkleiders dat het een politieke keuze van personen is om achter Israël te staan, de plank volledig misslaat.

Het betekent natuurlijk niet dat we elke politieke stap van de Joodse Staat moeten steunen; het betekent gewoon dat we het land van ganser harte algemene steun moeten bieden. Want zij zijn tenslotte nog steeds de uitverkorenen van God.

Het bord van een klimaat-demonstrant met de tekst 'Ga niet op het hek zitten totdat het te laat is', trof me. De Duitse kerk was te laat om het Joodse volk uit de nazi-dodenkampen te redden, toen zij ontwaakten uit hun verdoving van onverschilligheid. Geen wonder, want Maarten Luther - die algemeen als vader van de natie wordt beschouwd - had de onvoorwaardelijke onderwerping aan seculaire autoriteiten verdedigd.

Deze terughoudendheid om zich met de politiek bezig te houden door openlijk Bijbelse waarheden te verkondigen is nog steeds een belangrijke zwakte van de Britse kerk, ondanks de dappere inspanningen van Christian Concern die campagne voert voor de gelovigen die op het werk worden bedreigd. We zijn niet langer het zout en het licht in de samenleving, met als gevolg dat we met voeten worden getreden door mensen die geen enkele relevantie meer zien in onze boodschap. (Zie Matteüs 5.13) Maar we zijn hier om uit te dagen; we zijn hier om zout te zijn; om smaak te geven aan de smakeloze uniformiteit die aan het ontstaan is.

Pete Portal, een nieuwe jonge Engelse auteur die een opmerkelijk boek heeft geschreven over zijn missie om in Kaapstad gangsters te helpen bij het vinden van Jezus, schrijft dat hij heeft geleerd 'dat een van de grootste leugens van de evangelische kerk is dat de boodschap van het evangelie a-politiek is'.

Dus, of het nu politiek of geestelijk is, de hoop van Israël, en van de wereld, is verbonden in de persoon van de Joodse Messias, die de essentiële rol van een Lijdende Knecht al heeft vervuld door zich te vernederen, niet alleen tot de nederigheid van het rijden op het veulen van een ezel, maar zelfs tot de schaamte, vernedering en kwelling van de dood aan het kruis, zodat hij 'om onze overtredingen werd doorboord, om onze ongerechtig­heden verbrijzeld' (Jesaja 53:5).

De glorie van Christus' overwinning en de spoedig verwachte triomfantelijke wederkomst had nooit bereikt kunnen worden zonder het vergieten van zijn bloed, zodat 'de straf die ons de vrede aanbrengt op Hem was en door zijn striemen zijn wij genezen'.

Dit is het goede nieuws om aan Israël te verkondigen dat 'hoewel uw zonden als scharlakenrood zijn, ze zo wit als sneeuw zullen zijn' (Jesaja 1:18). De hartstocht van de Christus zou het middelpunt van onze boodschap moeten zijn - 'eerst voor de Jood, maar ook voor de niet-Joden' (Romeinen 1:16).

Maar tot onze schaamte heeft de kerk het evangelie niet voldoende en duidelijk verkondigd aan het Joodse volk, dat daardoor in het ongewisse is gelaten over de ware aard en inhoud van het evangelie - dat het geen vreemde godsdienst is, maar een vervulling van hun godsdienst. Een autoriteit over dit onderwerp suggereert dat we nu al miljoenen meer hadden kunnen bereiken met het evangelie als we meer moeite hadden gedaan om het te delen met Christus' broeders in het vlees - zoals er staat 'eerst voor de Jood'....'.

Wij hebben hen niet alleen in het duister gelaten, maar wij hebben ook bijgedragen aan de Holocaust door te zwijgen toen zij 'onderdrukt en getroffen' werden en door de verkeerde indruk, die zij begrijpelijkerwijs hadden gekregen, dat zij door de kerk van godsmoord werden beschuldigd, niet te corrigeren.

Hoewel zij inderdaad de 'vorst van het leven' (Handelingen 3.15) hadden gedood, stond God toe dat dit gebeurde. Maar zoals de aartsvader Jozef tegen zijn broers zei, die aanvankelijk van plan waren hem te vermoorden voordat ze van gedachten veranderden en hem in slavernij verkochten: 'jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden'. (Gen 50,20)

Jezus heeft een prachtig plan voor zijn broeders in het vlees - het redden van vele levens (Romeinen 11.26) - en verwacht van de niet-Joodse kerk dat zij haar rol speelt bij het proclameren: 'Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning!' (Zie Jesaja 52:7).

Het Verdrag van San Remo is nooit opgeheven en tegen-eisen voor Israëlisch grondgebied hebben geen enkele reële basis. Het is tijd voor de kerk om eensgezind op te komen voor Israël - voor hun land en voor hun Heer. Daarmee bedoel ik dat we hun recht­matige aanspraken op het Heilige Land moeten steunen, samen met hun recht om het evangelie van Jesjoea, de Joodse Messias, te horen.

Charles Gardner is de schrijver van 'Israel the Chosen' 'Peace in Jerusalem' en 'A Nation Reborn'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.