Shabbats­lezingen: Rein voedsel en reine woorden

vrijdag 3 mei 2019 |  Redactie Israeltoday.nl
Het volk Israël moet een rein volk zijn voor de HEERE. Dat betreft het voedsel dat de mond ingaat – eet geen ongezonde dingen zoals bloed en dierlijk vet, maar breng die als offer – en de woorden die de mond uitgaan, en die weergeven wat er in het hart leeft.De Bijbelgedeelten voor de komende shabbat Achare mot (Na de dood) zijn:
✡ Torahlezing: Leviticus 16-18,
✡ Profetenlezing: Amos 9:7-15,
✡ Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Matteüs 15:10-20
In verband met het thema wijken we daar een beetje van af.

Een gedeelte uit de Torahlezing
Wie een dier wil slachten om het te eten, moet het niet in of buiten het kamp slachten. Hij moet het bij de ingang van de tabernakel brengen, om het bloed als offer te laten sprenkelen en het vet te verbranden op het altaar. Daarna mag hij het vlees eten als een vredeoffer. Een maatregel die ook goed is voor de gezondheid.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron, tot zijn zonen en tot al de Israëlieten, en zeg tegen hen: Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft: Iedereen uit het huis van Israël die een rund, een lam of een geit in het kamp slacht of die juist buiten het kamp slacht, en het dier niet bij de ingang van de tent van ontmoeting brengt om het de HEERE als offergave aan te bieden vóór de tabernakel van de HEERE – die man moet het bloed aangerekend worden; hij heeft bloed vergoten. Daarom moet die man uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden, opdat de Israëlieten hun offers, die zij nu nog in het open veld brengen, naar de HEERE brengen, naar de ingang van de tent van ontmoeting, naar de priester, en ze als dankoffers aan de HEERE offeren.
De priester moet dan het bloed op het altaar van de HEERE bij de ingang van de tent van ontmoeting sprenkelen en het vet in rook laten opgaan als een aangename geur voor de HEERE. Zij mogen hun offers niet meer aan de demonen brengen, waar zij als in hoererij achter aangaan. Dit is voor hen een eeuwige verordening, al hun generaties door.

Leviticus 17:1-7 (HSV).

Een gedeelte uit de Profetenlezing
In een veldslag verslaat het leger van Saul de Filistijnen, die het volk Israël verdrukken. Omdat het volk honger heeft, valt het op de buit aan en eet vlees waar het bloed nog in zit. Saul bouwt inderhaast een altaar, en laat daar de dieren slachten, en het bloed (dat ziektekiemen kan bevatten) er uit lopen.

Zij versloegen op die dag de Filistijnen van Michmas tot Ajalon; maar het volk was volledig uitgeput. Toen vielen de manschappen aan op de buit. Zij namen schapen, runderen en kalveren, en slachtten die op de grond. En het volk at ze met het bloed er nog in.
Men vertelde Saul: Zie, het volk zondigt tegen de HEERE door vlees te eten met het bloed er nog in. Toen zei hij: U hebt trouweloos gehandeld; rol nu een grote steen naar mij toe. Verder zei Saul: Verspreid u onder het volk en zeg tegen hen: Laat ieder zijn rund en ieder zijn schaap bij mij brengen. Slacht hier en eet, maar zondig niet tegen de HEERE door vlees met het bloed er nog in te eten. Toen bracht ieder van heel het volk die nacht zijn rund met zich mee en slachtte het daar. Toen bouwde Saul een altaar voor de HEERE; dit was het eerste altaar dat hij voor de HEERE bouwde.

1 Samuel 14:31-35 (HSV).

Een gedeelte uit het Nieuwe Testament
Belangrijker dan het eten met ongewassen handen of het nauwkeurig houden van alle voedselwetten is voor Jezus alles dat uit de mond komt, want dat komt uit het hart en geeft weer wat er in het binnenste van de mens leeft.

Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u gepro­fe­teerd, toen hij zei: Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en begrijp het goed: Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens.
Petrus antwoordde en zei tegen Hem: Verklaar ons deze gelijkenis. Maar Jezus zei: Bent ook u nog altijd onwe­tend? Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden wordt? Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getui­genis­sen, lasteringen. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.

Matteüs 15:7-11 en 15-20 (HSV).

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.