Israël blijft als voorheen een licht voor de naties

zondag 28 april 2019 |  David Lazarus
Volgens het jaarlijkse US World Report is Israël een van de invloedrijkste en machtigste landen ter wereld, ondanks een BBP van slechts 351 miljard dollar en een bevolking van slechts 8,7 miljoen inwoners.

Illustratie: Israël een licht voor de wereld (Foto: Mendy Hechtman/Flash90)

De classificatie van de meest invloedrijke landen ter wereld is gebaseerd op een onderzoek naar een veelheid van gebieden, waaronder de verbindingen met de rest van de wereld, de culturele invloed, de politieke invloed, de sterkte van de internationale allianties, het leger, en de omvang van de effecten op wereldwijde schaal.

In het artikel wordt erop gewezen dat Israël, hoewel het een klein land is en de enige Joodse natie op de wereld, een land op mondiale gebieden een belangrijke rol speelt om te overleven. De Staat Israël heeft zich onderscheiden door aanzienlijk meer innovaties op medisch gebied, in de hightech, de veiligheid, het oprichten van ondernemingen, literatuur en filosofie dan landen met een tienmaal grotere bevolking en economie.

De meest invloedrijke landen ter wereld zijn de landen die consequent de krantenkoppen beheersen, de politieke beslissers aan het werk houden en de globale economische modellen definiëren. Hun buitenlandse politiek, hun wetenschappelijke innovaties en hun militaire strategieën worden door de wereld­gemeen­schap zeer nauwlettend gevolgd. Wanneer zij een overeenkomst sluiten en zich verplichten om te handelen, zal de internationale gemeenschap er in het algemeen op vertrouwen dat deze overeenkomst ook wordt uitgevoerd.

Ondanks zijn geringe grootte staat Israël in de algemene rangschikking op de 29ste plaats, maar op de achtste plaats van de machtigste naties ter wereld. De Verenigde Staten gelden als het invloedrijkste land en beschikken met een jaarlijks BBP (bruto binnenlands product) van 19,4 biljoen dollar en een bevolking van 326 miljoen inwoners over de grootste economie ter wereld. China, met een BBP van 12,2 biljoen dollar en een bevolking van 1,4 miljard inwoners geldt thans als het derde land op economisch gebied.

Hoe kunnen we uitleggen dat Israël, met een BBP van slechts 351 miljard dollar en een bevolking van slechts 8,7 miljoen inwoners, een van de invloedrijkste en machtigste naties ter wereld is?
De meeste kleine volken met een matige economie zijn veel minder invloedrijk dan Israël. Estland, een klein land in Noord-Europa en een voormalig deel van de Sovjetunie, met een vergelijkbare grootte en een economische kracht als de Joodse natie, wordt in het artikel als de minst machtige natie ingeschaald. Ook Estlands Baltische buren Letland en Litouwen blijven ver achter.

Er zijn waarschijnlijk veel factoren die ertoe bijdragen dat Israël op zoveel gebieden een machtscentrum op wereldschaal wordt, maar de belangrijkste van alle is het gevoel dat we een gemeenschappelijke erfenis hebben, dat teruggaat tot onze Bijbel. Het is het Woord van God, dat ons ertoe opriep om een 'uitverkoren volk' en een 'licht voor de naties' te zijn, en Hij heeft dit volk tot een eeuwig getuigenis van Zijn trouw uitverkoren.

In het licht van nooit eindigende oorlogen, antisemitische haat, dodelijk terrorisme, vals nieuws propaganda en voortdurende gecoördineerde pogingen om Israël van de landkaart te vegen, leeft het Joodse volk op hun kleine landstrook aan de westkust van de Middellandse Zee, omgeven door doodsvijanden, en ze verrassen allen doordat ze desondanks beslissende bijdragen blijven presteren op gebieden zoals gezondheid, technologie, veiligheid, wetenschap, literatuur en meer, ten gunste van de volken van de wereld.

Er is maar één enkele manier om dit te begrijpen, en wel wanneer men erkent dat het volk Israël het uithangbord van God is voor de wereld, aan de hand waarvan Hij laat zien dat Hij zijn volk nooit zal verlaten, en u en hen die in Hem geloven nooit zal vergeten. Zoals het Nieuwe Testament in Romeinen 11:29 belooft: Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Moge God Israël verder zegenen en met haar alle volkeren ter wereld.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.