Moslima die Joden haatte houdt van Joodse Messias

Sunday, April 28, 2019 |  Charles Gardner
Mevrouw A (haar naam wordt niet genoemd, om haar te beschermen) veroorzaakte heel wat opschudding toen ze een Israëlische gemeente toesprak in een zwarte boerka met slechts een kleine opening voor haar ogen Een video-interview met haar is te zien op het videokanaal van One for Israel.

Je had een speld kunnen horen vallen toen ze haar verhaal begon te vertellen: 'Ik ben geboren en getogen in een moslimland. Het woord Yehudi (Jood) werd me ingeprent als een slecht woord, een vloekwoord. De Yehudi zouden niet moeten bestaan. (...) ze zouden moeten worden gedood. Ik heb er nooit aan gedacht om te vragen waarom.

'Ik was een keer bij mijn vader, toen een menigte bij elkaar kwam en we naar voren werden geduwd. Ik zag een vrouw vastgebonden, zittend op een doos. Een man trok een lang zwaard en onthoofde de vrouw. Mijn benen trilden, mijn hart klopte snel, en mijn vader zei: 'Als je niet luistert naar onze leer, dan zal dit je op een dag overkomen'.

'Ik was een gebroken mens. In mijn gebedstijd hief ik mijn handen op en riep Allah om hulp. Help mijn vader alstublieft te stoppen met het slaan van mijn moeder. Help mijn vader alstublieft te stoppen met het slaan van mij'. Maar er kwam geen hulp.

'Uiteindelijk ging ons gezin naar Amerika, en toen mijn oma stierf aan een hartaanval, was ik wanhopig. Ik verloor mijn beste vriendin. Het deed zo'n pijn dat alleen huilen hielp. Een vrouw genaamd Paula vroeg me of ik in orde was en ik begon te huilen. Ze sloeg haar armen om me heen en gaf me een knuffel. Toen zei ze: 'Wil je met me naar de kerk gaan?

'Toen ik deze kerk binnenliep, ervoer ik liefde en acceptatie van deze mensen, zoals ik nooit eerder had meegemaakt. Voor het eerst in mijn leven hoorde ik een boodschap uit de Bijbel. Het ging over Jesjoea (Jezus), hoe hij uit de rol van de profeet Jesaja las: „De Geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij gezalfd om het evangelie te verkondigen aan de armen, om de gebrokenen te genezen, de blinden te zien en de gevangenen de vrijheid te verkondigen“.'

'Het was de eerste keer dat ik woorden van vrijheid en genezing hoorde. Ik was verblind door zoveel haat in mijn hart en ik was wanhopig op zoek naar bevrijding. Ik wist dat de beslissing om de islam te verlaten een grote stap was. Maar ik was wanhopig op zoek naar een levende God.'

'De dag dat ik mijn leven gaf om een volgeling van Jezus te worden, zei ik: „God, vergeef me. Ik wist niet dat ik uw volk haatte“.' En ze doet haar burqa af en vertelt de gemeente: 'Nu heb ik dit niet meer nodig'.
Ze legde uit: 'Ik houd van het Joodse volk omdat het hun God en hun Messias die ik volg en Hij zei dat ik van hen moest houden. Dit is de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en het volk Israël is Gods hartslag.'
'Ik had nog nooit van de Holocaust gehoord en nu ontmoet ik de overlevenden van de Holocaust. Ik hoor hun verhalen en ik deel de mijne met hen, zeggende: 'Uw Messias heeft mijn hart veranderd; Hij heeft mij gered en mij weer blij gemaakt in mijn leven. Ik ben een gezegende vrouw'.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.