Hoe stemden Arabieren en Druzen in de verkiezingen?

Wednesday, April 24, 2019 |  Dr. Edy Cohen
Het stemgedrag bij de recente verkiezingen in Israël was dramatisch bij de lokale minderheden, met name de Arabieren en Druzen. Israëlische Arabieren voelen zich in de steek gelaten door de Arabische partijen, die zich meer voor een Palestijnse Staat dan voor hen inspan­nen.

De Druzen, die bij vorige verkiezingen vooral op rechtse partijen stemden, gaven dit keer 55 procent van hun stemmen aan de centrumfractie 'Blauw en Wit'. Weini­gen stemden op Likoed of rechtsere partijen, omdat ze teleurgesteld zijn over de onlangs aangenomen Natie­staatswet, die de Druzen als discriminerend voor hun ge­meenschap beschouwen. Hoewel de wet in feite geen enkele minderheid discrimineert, werd er door de opposi­tiepartijen effectief gebruik gemaakt van verkeerde infor­matie over de wetgeving om de Druzische stem van de Likoed af te leiden.

Opvallend is ook dat bij deze verkiezing de eerste vrou­welijke Druzekandidate in de Knesset is gekozen. Me­vrouw Ghadir Kamal staat op de 25e plaats op de lijst van Blauw en Wit, die 35 zetels won.

Opgemerkt moet worden dat de Druzen doorgaans geen politieke aspiraties hebben en zich niet identificeren met de Palestijnen in hun strijd voor nationale bevrijding, en dat de Druzen in Israël, Syrië of Libanon ook niet streven naar een eigen Staat. In Israël worden zij gezien als trouwe burgers. Zij zijn, op eigen verzoek, verplicht om samen met de Joodse burgers van de Staat in het leger te dienen.

Bij de Arabische bevolking hebben dit jaar 14 procent minder burgers gestemd dan bij de vorige verkiezingen. Slechts 50 procent van de Arabische sector kwam naar de stembus. Interessant is dat een aanzienlijk deel (123.000 Arabische burgers) stemde op niet-Arabische partijen, zoals de extreem-linkse Meretz-partij, die 40.000 Arabische stemmen kreeg.

De lage Arabische kiezersopkomst werd verwacht, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid bij de Arabische partijen, die de bovengenoemde Natiestaatswet de schuld gaven omdat hij tot 'wanhoop' bij de Arabische gemeenschap had geleid.

De realiteit is dat de lage Arabische kiezersopkomst meer te maken heeft met de gespannen betrekkingen tussen de Arabische partijen en hun natuurlijke kiezers. Veel Arabische kiezers bekritiseerden de Arabische parti­jen scherp omdat zij zich buitensporig inzetten voor de Palestijnse zaak en daarom niet als effectieve vertegen­woordigers van de Israëlische Arabische bevolking han­delen. Veel Arabieren vroegen zich bijvoorbeeld af waarom het Arabische Knessetlid Bassel Ghattas van plan was om mobiele telefoons naar gevangen Palestijn­se terroristen te smokkelen, in plaats van zich te richten op infrastructuur, het creëren van werkgelegenheid, on­derwijs en criminaliteit in de lokale Arabische dorpen - zaken waar de kiezers zich zorgen om maken.

Daarom hebben veel Arabische kiezers in Israël het ge­voel dat ze eenvoudigweg geen echte vertegenwoordi­ging in de Knesset hebben, niet bij de zionistische Jood­se partijen en niet bij de Arabische partijen, die zich lie­ver identificeren als onderdeel van de 'Palestijnse strijd'.

De waarheid is dat veel van de Arabische Knessetleden zich meer bezig houden met het verwerven van roem in de bredere Arabische wereld dan met het werken voor de gemiddelde Israëlisch-Arabische burger. En de beste manier hiervoor is om routinematig 'verzet te bieden' en de Joodse Staat aan te vallen, ten koste van zijn Arabi­sche burgers. Een aantal van deze Arabische Knessetle­den heeft met succes de status van 'held' bereikt in het Midden-Oosten, zelfs terwijl hun Israëlisch-Arabische kiezers volslagen ontevreden zijn over hun politieke acti­viteiten.

Toch blijven de Arabieren van Israël de enige Arabische gemeenschap in het Midden-Oosten die in staat is om met hun stemmen de samenstelling van de regering van het land echt te beïnvloeden. De publieke opinie in nabu­rige dictaturen daarentegen heeft weinig invloed op de besluiten van de regering. Hoewel ze misschien niet gelukkig zijn met hun huidige vertegenwoordiging, weten de Arabieren hier dat de Staat Israël voor hen en alle an­dere minderheden een paradijs van democratie in het Midden-Oosten blijft.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.