Video: Priesterlijke zegen bij de Westelijke Muur

Tuesday, April 23, 2019 |  Redactie Israel Today
Niet minder dan 100.000 Joden verzamelden zich gisteren bij de Westelijke Muur of Klaagmuur om de priesterlijke zegen, de Birkat HaKohanim, te ontvangen. Al vroeg in de ochtend waren de toegangswegen naar de Klaagmuur afgesloten voor privé-verkeer. Het plein voor de Klaagmuur was sinds de vroege ochtend gevuld met mensen die aanwezig waren bij dit evenement, dat twee keer per jaar plaatsvindt, bij het Loofhuttenfeest en bij Pesach.

Aanwezig waren de twee opperrabbijnen van Israël, de rabbijn van de Klaagmuur, evenals de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Leon, en de Amerikaanse ambassadeur David Friedman.

De zegen, aan Mozes opgedragen in Numeri 6:22-26, luidt:
'De HEERE zegene u en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.