Pesach en Pasen: Voedsel om over na te denken

Friday, April 19, 2019 |  David Lazarus
De lentefeesten van Pesach op vrijdagavond 19 april en Pasen op zondag 21 april staan weer voor de deur, een tijd om de verhalen van geloof en moed te vertellen die ons leven zin en hoop geven.

Dit zijn de verhalen van ons begin die ons bepalen en ons eraan herinneren wie we werkelijk zijn als het volk van God. Het zijn echte verhalen met vreugde, maar ook met pijn, plagen, slavernij, bloed en tranen. In deze tijd komen we samen en geven we zijn verhaal door aan onze families en kinderen, en zoals bij elke goede Joodse feestdag is er genoeg te eten.

Hier zijn een paar kleine hapjes om over na te denken voor uw tafel tijdens dit feestelijke seizoen.

Matze en eucharistie/avondmaalviering
Het ongezuurde brood, dat we tijdens de paasweek eten, herinnert ons aan het brood dat we tijdens onze uittocht uit Egypte in grote haast hebben gebakken. De legers van de Farao's ademden in onze nek, en net als zij, moeten we zo snel mogelijk weg van de dingen die ons schaden.

Voor de meeste christenen is het brood, dat bij de maaltijd van de Heer wordt gegeten, ook ongezuurd. Op de Pesachnacht, toen Jezus de matze nam, brak en aan zijn discipelen overhandigde, zei hij: 'Dit is mijn lichaam dat voor u is gegeven; doe dit ter nagedachtenis aan Mij'. Hij is het brood des levens, en Gods heil en het ongezuurde brood spreken van onze nederigheid (lechem anawnoe, brood van onze nederigheid).

We denken terug aan ons nederige begin toen we voor het eerst op God vertrouwden, die als enige in staat was om ons te verlossen en ons vrij te maken. Dit is het verhaal van hoe Hij ons in onze zwakheid sterk maakt en we samen eten, rijk en arm, in de eenvoud en zuiverheid van één ongezuurd, ongerezen brood.

Peterselie en eieren
Op ons paasbord ligt o.a. een takje peterselie, karpas in het Hebreeuws. We erkennen dat er in deze wereld genoeg problemen zullen zijn, maar we schamen ons niet om de verhalen te vertellen over hoe de God van Israël ons naar een betere plek leidt. In onze vieringen vertellen we hoe het geloof zelfs de bitterheid van levenstrauma's kan verzoeten.

Peterselie en eieren herinneren aan de nieuwe groei van de lente. Met Pasen symboliseert het ei de hoop op een nieuw, beter leven. Op Pascha eten we een ei om te herinneren aan het verlies van Gods aanwezigheid toen onze tempel werd verwoest.

Omdat zowel peterselie als eieren van nature herinneringen zijn aan de hoop op nieuwe dingen die komen gaan, vieren we dit feest om onszelf in het geloof te versterken, en we hopen dat een nieuwe en betere woonplaats de moeite waard is om voor te leven.

Job begreep door al zijn problemen heen hoe hoop en lente met elkaar verbonden zijn: 'Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, nog hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden uit te lopen. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij weer uitlopen, en maakt hij weer een twijg, zoals een plant'. (Job 14:7)

Lamsvlees
Op onze Sederschotel ligt geroosterd lamsvlees, dat ons eraan herinnert hoe God vergeving en verlossing biedt aan allen, terwijl Hij onze huizen 'voorbijloopt' zonder oordeel of veroordeling.

Lamsvlees wordt ook met Pasen gegeten, want Jezus is 'het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt' (Johannes 1:29).

Pesach en Pasen gaan over offeren - de Heilige, die zijn leven heeft gegeven om ons het leven te geven. Het verhaal van Pesach en Pasen leert ons bij dat wat voor ons onmogelijk lijkt, met God alle dingen mogelijk zijn.

Dit zijn de bepalende momenten in de geschiedenis van Israël en Gods volk, tradities die ons volk al duizenden jaren bij elkaar houden. God heeft ons deze vastge­stelde tijden gegeven om ons te richten op Zijn goedheid, bevrijding en zegeningen, een tijd met goed eten, familie en vrienden waaraan je goede herinneringen bewaart. Een kans om zijn verhaal te vieren en te vertellen met Bijbelgedeelten, liederen en vreugde en om te 'proeven' dat de Heer goed is.

Wij hier bij de Israel Today redactie hopen dat ook uw dagen in deze lenteperiode van vernieuwing en hoop gevuld zijn met vrede en vreugde.

Gelukkig Pesach! Goede Paasdagen!

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.