Commentaar: Israël opgeofferd voor Arabische olie

Sunday, April 07, 2019 |  Charles Gardner
Het geheim is uitgekomen: Groot-Brittannië zit al sinds onze toetreding tot Europa, in het begin van de jaren zeventig, vast aan een anti-Israëlische over­een­komst - een beleid dat ons naar alle waar­schijn­lijk­heid in het stof van de geschiedenis zal doen belanden.

Maar een succesvolle Brexit zou ons in staat kunnen stellen de schade te herstellen.
In de krant 'Writing for Heart', die in kerken in heel Zuid-Engeland circuleert, heeft filmmaker Hugh Kitson de werkelijke reden voor de puinhoop in Europa bekend gemaakt.

In een verwoestend artikel zegt hij dat Groot-Brittannië, samen met zijn Europese bondgenoten, Israël effectief heeft opgeofferd op het altaar van eigenbelang en economisch overleven.

Door ons aan te sluiten bij de zogeheten Euro-Arabische Dialoog (EAD) capituleerden we voor de Arabische politieke agenda in ruil voor olie, waardoor de rijke Arabische landen ons geen keuze lieten

De historische achtergrond van deze weinig bekende regeling was de Arabische frustratie over de veerkracht van Israël, dat tegen de verwachtingen een reeks van oorlogen wist te overleven. Nadat de Arabische Staten tijdens de Yom Kippoer-oorlog van 1973 Israël weer niet konden verslaan, hebben ze er van afgezien en gingen in plaats daarvan de politieke wil van het Westen ondermijnen door het opleggen van een olie-embargo.

Dit leidde tot ernstige beperkingen die Groot-Brittannië op de knieën brachten, waardoor Europese landen onder leiding van Frankrijk akkoord gingen met de EAD-agenda, die ervoor zorgde dat de daden en grenzen van Israël - de enige democratie in het Midden-Oosten (dinsdag worden er weer verkiezingen gehouden) - voortdurend kritisch werden bekeken.

Schokkend genoeg stemden we er verder mee in, dat de islam en zijn schendingen van de mensenrechten niet bekritiseerd konden worden, terwijl de immigratie van moslims naar de Europese samenleving moest worden toegejuicht.

De EAD is in de loop der jaren van vorm veranderd, maar komt nog steeds bijeen; de recentste bijeenkomst, in februari, werd bijgewoond door Theresa May.

Hugh Kitson schrijft: 'Dit verklaart de anti-Israëlische vooringenomenheid in de westerse media, die leidt tot een volledig vertekend beeld van het Arabisch-Israëlische conflict....'.

En hij vervolgt: 'Dit beleid is tot op de dag van vandaag verplicht voor de lidstaten van de EU, indien zij gunstige economische betrekkingen met de Arabische wereld willen hebben. In principe hebben de Europese naties besloten dat er een Palestijnse Staat moet zijn met 'Oost-Jeruzalem' als hoofdstad, wat er ook gebeurt, zelfs als het de ondergang van de Joodse Staat betekent'.

Het streven naar een zogenaamde 'tweestatenoplossing' maakt al jaren deel uit van deze mantra. Toch druist het in tegen de internationale erkenning van het recht van Israël op het land, met name door het Verdrag van San Remo van 1920, en provoceert het schaamteloos het oordeel van God, die in zijn Woord stelt: ''Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heiden­volken bijeen­brengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld'. (Joël 3:1-2)

Het lijkt er dus op dat ons 45 jarige alliantie met Europa gekenmerkt wordt door bedrog - niet alleen dat de alliantie nooit was bedoeld om meer te zijn dan een handelsovereenkomst - maar ook wegens het buitenlands beleid inzake het Midden-Oosten, dat de kiezers aan de regering hebben toevertrouwd om in goed vertrouwen en ten voordele van beide partijen te handelen.

Drie maal verraden
Het is echter duidelijk dat dit nooit het geval is geweest met Israël, dat wij hebben verraden - niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Eerst hebben we onze belofte uit 1917 verloochend, om hen in hun oude land een thuis te bieden, daarna hebben we de immigratie geweigerd aan velen die wanhopig probeerden het door de nazi's bezette Europa te ontvluchten, en nu, tot onze afschuw, ontdekken we dat we hen onophoudelijk hebben opgeofferd aan de god van de olie.

Een dergelijk beleid wordt al lang vermoed, want het is in feite onze praktijk geweest, maar het is nu pas algemeen bekend geworden dat dit de afgesproken koers is geweest waar onze regering zich al die tijd aan heeft gebonden.

Deze schandelijke behandeling van Gods uitverkoren volk heeft ons doen afglijden op de gladde helling van goddeloosheid, hopeloosheid en wanhoop temidden van de chaos en verwarring rond Brexit - tenzij we natuurlijk de fout van onze wegen inzien en ernaar handelen.

Sprekend over de toekomstige glorie van Zion, zegt het woord van God: 'Want het volk en het koninkrijk die u niet zullen dienen, zullen vergaan en die volken zullen totaal verwoest worden'. (Jesaja 60,12)

Hoewel we het beschouwen als een middel om op korte termijn economisch te overleven, is de realiteit van het beleid dat we ten aanzien van Israël hebben gevoerd, dat het uiteindelijk tot onze vernietiging zal leiden. Wij hebben hen eerder vervloekt dan gezegend en zullen dienovereenkomstig worden geoordeeld. (Zie Genesis 12:3)

En het resultaat is dat veel van wat we in het Midden-Oosten zien gebeuren hier wordt herhaald - de dood van de democratie, bijvoorbeeld, gezien in de enorme menigten die in Londen om een tweede referendum vroegen omdat de uitslag van het eerste referendum hen niet beviel. Zij weerspiegelden natuurlijk de opvattingen van hun politici die de wil van 17,4 miljoen mensen domweg negeerden.

Een ander kenmerk van het Midden-Oosten-beleid is de schaamteloze propaganda die erop gericht is Israël af te schilderen als de onwillige partij in de vredes­onder­hande­lingen, terwijl in werkelijkheid noch de Palestijnse Autoriteit, noch Hamas geïnteresseerd is in een vredesakkoord waarbij de Joden niet in zee worden gedreven. Feit is dat ze geen deel van het land willen, ze willen het helemaal.

Ook in Groot-Brittannië worden we gebombardeerd met propaganda. Het is niet genoeg dat homoseksuelen zijn 'genormaliseerd' in de samenleving. Nee, het Ministerie van Onderwijs heeft nu een grote regenboogvlag met het logo I'm an LGBT+ Champion.

We horen nu hoe de gewone bevolking niet meer van onze politici houdt, maar ze weerspiegelen alleen de egoïstische, zondige en verwarde staat van het electoraat.

In een passage over wijsheid biedt het boek Spreuken ons de keuze tussen leven of dood. 'Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE. Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die Mij haten, hebben de dood lief.' (Spreuken 8.35-36)

Jezus is de weg, de waarheid en 'het leven' waarover hier wordt gesproken (Johannes 14.6). We zijn als natie de weg kwijt; we moeten Jezus weer vinden!

Zie ook: What price oil? Brexit could free us from the ‘unholy alliance’ that grinds down the Middle East’s only democracy

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.