Zegel Dienaar van de Koning ontdekt in Stad van David

Sunday, March 31, 2019 |  David Lazarus
Een zeldzame en opwindende ontdekking: Een 2.600 jaar oud zegel met inscriptie met de woorden 'behoort aan Nathan-Melech, dienaar van de Koning'.

Afbeelding: Een archeoloog toont een zegel met de naam van de hoveling Nathan-Melech, genoemd in het boek Koningen, bij een opgraving in de Stad van David, vlakbij de Oude Stad van Jeruzalem. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

De Israel Antiquities Authority (IAA) meldt dat het zegel werd opgegraven in de Stad van David, langs de zuidoostelijke hellingen van de Tempelberg en dateert uit de Eerste Tempelperiode. De naam Nathan-Melech komt slechts één keer voor in de Bijbel, in 2 Koningen 23:11, waar hij wordt beschreven als een hoveling aan het hof van koning Josiah, die deelnam aan een reiniging van de tempelterreinen waartoe koning Josiah het initiatief nam. 'Hij haalde de paarden weg die de koningen van Juda aan de zon gewijd hadden, van de ingang van het huis van de HEERE tot de kamer van Nathan-Melech, de hoveling, die zich in de bijgebouwen bevond; en de zonnewagens verbrandde hij met vuur'.

De titel 'Dienaar van de Koning' (Eved HaMelech) komt vaak voor in de Bijbel en beschrijft een hooggeplaatste ambtenaar dicht bij de koningen van Israël. Dr. Anat Mendel-Geberovitsj van de IAA merkt op, dat het feit dat deze ambtenaar alleen met zijn voornaam werd genoemd, aangeeft dat hij bij iedereen bekend was, en dat het niet nodig was om zijn familielijn toe te voegen.

Het zegel werd ontdekt in een belangrijk openbaar gebouw dat tegelijkertijd met de vernietiging van de eerste tempel van koning Salomo werd vernietigd. Volgens Prof. Yuval Gadot van de Universiteit van Tel Aviv en Dr. Yiftah Shalev van de Israel Antiquities Authority, die verantwoordelijk waren voor de opgraving, werd het gebouw waar het zegel en andere artefacten werden gevonden, in de zesde eeuw BCE vernietigd - waarschijnlijk tijdens de Babylonische vernietiging van Jeruzalem in 586 BCE. Grote steenhopen, verbrande houten balken en talrijke scherven van verkoold aardewerk werden in het gebouw ontdekt, allemaal aanwijzingen dat ze een immense brand hadden overleefd. Het belang van dit gebouw blijkt onder andere uit de grootte, de nauwkeurig gehakte decoratieve stenen waarvan het werd gebouwd en de kwaliteit van de gevonden architectonische elementen, waaronder overblijfselen van een gepolijste vloer van pleisterwerk.

De tekst van het gevonden zegel werd ontcijferd door dr. Mendel-Geberovitsj, die het schrift ook dateert tussen het midden van de zevende eeuw tot het begin van de zesde eeuw BCE.

'Hoewel het niet mogelijk is om met volledige zekerheid vast te stellen dat de Nathan Melech, die in de Bijbel wordt genoemd, in feite de eigenaar van het zegel was, is het onmogelijk om enkele van de details die hen met elkaar verbinden te negeren,' zei Mendel-Geberovich in het bericht van de IAA.

Dit soort zegels werden gebruikt om documenten te ondertekenen en werden vaak in zegelringen geplaatst die door hun eigenaars werden gedragen. In de Bijbelse tijden gaven deze zegels de identiteit, het geslacht en de status van hun eigenaars aan. In dit geval de dienaar van de koning.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.