Na de verkiezingen is Jeruzalem aan de beurt

Friday, March 22, 2019 |  Aviel Schneider
Doordat de verkiezingen vervroegd in het voorjaar zullen plaatsvinden, is ook het Amerikaanse vredesplan van Donald Trump naar voren geschoven. De meeste mensen denken dat de Israëlische regering Trump daarmee een grote gunst bewijst.

Want hoe het ‘vredesplan van de eeuw’ er ook uit zal zien, het zal vastlopen op het Tempelplein. In politieke kringen wordt gefluisterd dat na de verkiezingen Jeruzalem aan de beurt is.

In januari werd in verschillende media, waaronder het Israëlische tv-kanaal 13, bekendgemaakt dat Israël zich uit negentig procent van de Bijbelse gebieden Judea en Samaria en gedeelten van Oost-Jeruzalem moet terugtrekken. Hier zal vervolgens de Palestijnse staat worden uitgeroepen.

Half januari heeft een hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar tijdens een briefing het Amerikaanse ‘plan van de eeuw’ bekendgemaakt aan de Israëli’s. Het grondgebied van de toekomstige Palestijnse staat zal twee keer zo groot worden als de huidige Palestijnse gebieden A en B in Judea en Samaria. De Amerikanen vragen ook van Israël en de Palestijnen dat ze in bepaalde gebieden stukken grond zullen uitruilen. De details hiervan zijn nog niet bekendgemaakt.

De Amerikanen hebben de Israëlische nederzettingen in drie categorieën onderverdeeld. Grote nederzettingen als Gush Etzion, Ma'ale Adumim en Ariel zullen door Israël worden geannexeerd. Kleine nederzettingen als Itamar, Izhar en Tapuh zullen weliswaar niet worden ontruimd, maar ze mogen na het akkoord niet meer groeien. Nog kleinere nederzettingen en zogenaamd illegale nederzettingen zullen moeten worden geruimd.

Jeruzalem moet in twee hoofdsteden worden verdeeld, de westelijke stad voor Joden, en de oostelijke voor Arabieren. De heilige driehoek, Joodse Tempelplein-Klaagmuur-Oude Stad, de stad van David in Silwan en de Olijfberg blijven onder Israëlisch bestuur vallen, maar wel in gemeenschappelijk overleg met de Palestijnen, Jordanië en eventueel nog andere niet nader genoemde landen.

Aan het eind van de briefing zei de Amerikaanse ambtenaar te verwachten dat zowel de Palestijnen als de Israëli’s dit Amerikaanse vredesplan zullen afwijzen. In feite begrijpt elke Palestijn en Israëli dat dit plan niets nieuws inhoudt en geen permanente oplossing biedt.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het maartnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.