De antisemitische paradox: antisemitisme in naam van het goede

Monday, March 11, 2019 |  Tsvi Sadan
De IDF publiceerde vorige week een videoclip met een luchtaanval op een uitkijkpost van Hamas. Daarin kan men duidelijk zien hoe Hamasmannen seconden voordat de kleine raket met uiterste precisie insloeg, wegvluchten. De Hamasmannen hadden geen voorgevoel. Zij hadden een geavanceerde waarschuwing van de aanval van Israël ontvangen.

Israël heeft een vreemd beleid geadopteerd: het vermijden van het maken van vijandelijke slachtoffers. Hoewel nul slachtoffers niet altijd een haalbaar doel is, blijft Israël volharden in wat het een beleid van ‘inperking’ noemt.

Na de zitting van de Mensenrechtenraad over de ‘mensenrechtensituatie in Palestina’ die plaatsvond op 25 februari, zei Sara Hossain, de vertegenwoordigster van Bangladesh bij de commissie, het volgende over Israël. ‘Er kan geen rechtvaardiging zijn voor het doden en verwonden van journalisten, medici en personen die geen onmiddellijke dreiging van dood of ernstig letsel voor hun omgeving vormen. Bijzonder alarmerend is de gerichtheid op kinderen en personen met een handicap.’ Hossain herhaalde de aanbeveling van de commissie ‘om strafrechtelijke jurisdictie uit te oefenen en [Israëlische] personen te arresteren die beschuldigd worden van het begaan, of het bevelen tot het begaan van internationale misdaden’ in Gaza en ‘de staat Palestina.’

Israël heeft bewezen dat het – welke norm ook gehanteerd wordt – moreler is dan elk ander land dat in een gewapend conflict verwikkeld is. En toch is Israël, ondanks zijn streven naar nul slachtoffers, het enige land dat zo onder de loep wordt genomen door degenen die vastbesloten zijn om zelfs maar de flauwste hint van wandaden te vinden die ze als oorlogsmisdaden kunnen neerzetten.
De buitengewone inspanningen om bizarre beschuldigingen te onderbouwen - die gaan van genocide tot kindermoord, van etnische zuivering tot apartheid - hebben één ding gemeen: het omzetten van het antisemitisme in het moreel aanvaardbare standpunt die het altijd al heeft geambieerd te zijn.

Om dit punt verder te verduidelijken, kijken we naar de woorden van de in de VS gevestigde Joodse commentator Elad Nehorai. In de nasleep van van de antisemitische uitbarstingen van het Amerikaanse Congreslid Ilhan Omar schreef hij het volgende op Facebook. Israël, samen met de Amerikaans-Joodse lobby ‘wordt gezien als … almachtig, en niet slechts als problematisch of zelfs immoreel, maar als echt kwaad. Een bron van de grote kwaden die de wereld teisteren. Een die, zolang hij bestaat, de wereld zal blijven teisteren. Het is de reden waarom de problemen in de eerste plaats bestaan. [Israël is] een symbool [geworden] van de verraderlijke invloed van de machtigen op de kwetsbaren. Een die, zolang als het bestaat, de machtigen in staat zal stellen om anderen te blijven schaden. Het zal niet kunnen blijven bestaan, er is niets dat het kan doen om zich aan te passen, er is geen moraal die het kan aannemen die dit zal veranderen. Omdat het bestaan zelf de bron van het kwaad is.’

Nehorai ging verder:
‘Dit is de reden waarom zoveel mensen niet doelbewust antisemitisch of zelfs slechte mensen zijn. Ze haten Joden niet. Ze willen een betere wereld creëren. Daarom is het mogelijk om antisemitische dingen te zeggen en nog steeds geen Joden te haten. Of zelfs Joods te zijn. Maar het resultaat zal altijd hetzelfde zijn. Het zal altijd antisemitisme zijn. Het zal uiteindelijk altijd Joden de schuld geven. Het zal altijd leiden tot hun lijden. Het zal hen altijd behandelen als ‘het kwaad’. Het zal altijd, wanneer het tot zijn logische conclusie komt, oproepen tot hun eliminatie. Dat is waarom Hitler niet slechts een eliminatie beschreef. Hij beschreef een ‘eindoplossing’. Een verlossende beschrijving waarin het kwaad eindelijk van de kaart wordt geveegd. Maar zoals hij ons zo goed heeft geleerd, is wat er uiteindelijk gebeurt wanneer die oplossing die wordt nagestreefd zelf het ware kwaad is.’

En dat is de antisemitische paradox, een paradox die in naam van het goede bereid is om van de wereld een Joodse begraafplaats te maken.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.