Let op wie u kiest: de Bijbel en uw stem

Sunday, March 10, 2019 |  David Lazarus
De Bijbel bevat enkele tamelijk directe adviezen hoe gelovigen moeten kiezen bij democratische verkiezingen. Zo draagt Mozes de kinderen van Israël in het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16, de Israëlieten op om voor elke stam en in elke stad een rechter en een leider aan te stellen.

In deze radicale afkeer van andere beschavingen van die tijd wijst de Bijbel ons erop, dat het tot de verant­woorde­lijkheid van het volk behoort om zorgvuldig te overleggen en wijs te beslissen wie er onder hen een waardige leider kan zijn, om er zeker van te zijn dat de raderen van de gerechtigheid in het land de goede kant op draaien. De Israëlieten hebben de verant­woorde­lijk­heid om een keuze te maken voor een goddelijke en rechtschapen leiding.

De Bijbel leert dat de mensen een rechtssysteem moeten vastleggen, dat een vast moreel karakter toont, waarvan men zeker kan zijn dat het 'over de mensen rechtvaardig zal rechtspreken'. Maar verrassenderwijs wordt die opdracht in vers 19, 'U zult het recht niet buigen', tot mensen gericht die deze beambten zullen kiezen, en niet aan de leiders zelf. Hoe dan ook zullen deze rechters over hun oordelen rekenschap moeten afleggen. Waarom richt deze waarschuwing, om het recht niet te buigen, zich tot de mensen?

God vraagt rekenschap van zowel de mensen die de rechters aanstellen alsook van degenen die door hen worden aangesteld, om er zeker van te zijn dat er gerechtigheid in het land heerst. Diegenen die geen fatsoenlijke leiding aanstellen, zullen net zo verant­woor­de­lijk zijn voor de slechte regeer­wijze als de door hen aangestelde beambten.

In het hedendaagse beeld is de ongemakkelijke waarheid, dat wij als kiezers net zo verantwoordelijk zijn als onze gekozen leiders voor hun handelingen. In ons huidige explosieve politieke klimaat moeten wij begrijpen dat ook wij verantwoordelijk zijn voor het handelen van onze politici, hun politiek en hun daden. Deze ontnuchterende Bijbelse waarheid zou ertoe moeten leiden dat we een moment de tijd nemen om er diepgaand over na te denken wie we steunen en waarom.

Het laatste vers van hoofdstuk 16 maant de Israëlieten om geen afgoden­boom of asjera-paal op te richten. Wat heeft een afgodenboom te maken met de waarschuwing om erop te letten dat er geen corrupte rechters worden aangesteld? Rabbi Nachman leert dat een corrupte rechter iemand is die gemakkelijk door de publieke opinie wordt beïnvloed, net zoals een boom zich naar de grillen van de wind neigt en zwabbert. En volgens de onderwijzing van rabbijn Chaim Soloveitchik is een corrupte rechter als de afgodenboom, die er van buiten uitziet zoals alle andere bomen, maar van binnen tot op de kern verrot is.

Wij kunnen de immoraliteit, de ongerechtigheid of de verdorvenheid niet altijd van buiten zien, ook niet aan de mooie bladeren van de boom. In de loop der tijd blijkt het echter zichtbaar te worden. Als wij mensen niet wijs kiezen, moeten wij ook rekenschap afleggen en dragen we de resultaten van onze beslissingen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.