Steun voor Israël bij Democraten vermindert snel

Wednesday, March 06, 2019 |  David Lazarus
De steun voor Israël onder de Amerikaanse Democraten neemt sterk af, en de partij die ooit de voorkeur van de Amerikaanse Joden had, verliest snel hun steun. Bij de Republikeinen zegt 79% momenteel meer sympathie te hebben voor Israël dan voor de Palestijnen, tegenover slechts 27% van de Democraten.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Pew Research Center. Sinds 2001 is het aantal Republikeinen dat de kant van Israël kiest boven de Palestijnen met 29 procentpunten gestegen, van 50% naar 79%. slechts 6% meer sympathiseert met de Palestijnen. In dezelfde periode is het aandeel van de Democraten dat zegt sympathie te hebben voor Israël gedaald van 38 procent naar 27 procent, terwijl 25% zegt meer te sympathiseren met de Palestijnen.

Onder de Democraten is de scherpe daling van de laatste jaren onder degenen die zeggen dat ze meer sympathie hebben voor Israël, over de hele partij te zien, van liberalen tot gematigden tot conservatieven.

Het aandeel van de liberale democraten die meer sympathiseren met Israël dan de Palestijnen is sinds 2016 gedaald van 33% naar 19%. Momenteel zeggen bijna twee keer zoveel liberale democraten dat ze meer sympathiseren met de Palestijnen dan met Israël.

Ondanks enige bezorgdheid dat kerken zich in de richting van een meer pro-Palestijns standpunt bewegen, toont het onderzoek aan dat de blanke evangelische protestanten overwegend de kant van Israël blijven kiezen: 78% zegt dit, terwijl slechts 5% de kant van de Palestijnen kiest.

Niet-christelijke jongeren zijn meer verdeeld dan oudere volwassenen betreffende het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ongeveer een derde van de jongeren onder de 30 jaar (32%) zeggen meer te sympathiseren meer met Israël, tegenover 23% die met de Palestijnen.

Meningen over Trump
Vandaag zegt bijna de helft van de Democraten (46%) dat Trump Israël te veel bevoordeelt, een opmerkelijk cijfer dat de sterke anti-Israëlische sentimenten bij links laat zien en ook een reden waarom Joden de partij verlaten. Trump krijgt hoge cijfers van zijn eigen partij voor zijn aanpak van het Midden-Oosten. Onder de Republikeinen zegt 73% van de Republikeinen dat hij het juiste evenwicht vindt.

Meningen over Netanyahu
Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel de Republikeinen en Democraten diep verdeeld zijn over Israël, ook zij sterk van mening verschillen over Benjamin Netanyahu, de premier van Israël. Bijna drie keer zo veel Republikeinen (52%) als Democraten (18%) denken positief over de leider van Israël.

De opvattingen van democraten over Netanyahu zijn veel negatiever. En onder de liberale democraten hebben meer dan drie keer zoveel mensen een negatief beeld van Netanyahu (49%) dan een positieve mening (15%).

In 2019 verschuift een aanzienlijk aantal Democraten binnen de partij verder naar links dan ooit tevoren. De partij als geheel volgt het voorbeeld en laat de steun voor Israël en hun Joodse kiezers los. Omdat de Joodse kiezers nu sterk rechts gericht zijn en zich dus aansluiten bij de evangelische christenen, is het waarschijnlijk dat Israël weer centraal zal staan en een grote invloed zal hebben op de verkiezingen in de VS in 2020.

De verdeeldheid tussen de partijen betreffende met wie zij sympathiseren in het Midden-Oosten is nu sterker dan op enig moment in de afgelopen vier decennia

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.