Commentaar: De strop aanhalen bij de terroristen

Sunday, March 03, 2019 |  Charles Gardner
Te midden van de voortdurende schaamte over de antisemitische onthullingen rond de Britse Labourpartij, is het geen geringe troost om te horen van positieve stappen in de tegenovergestelde richting van de conservatieve regering van Theresa May. Maar wat zal de volgende Britse regering doen?

Afbeelding: Palestijnse demonstranten in Gaza spreken hun steun uit voor Hezbollah en diens toewijding aan de vernietiging van de Joodse Staat Israël. (Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Na een soort verontschuldiging van de minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt voor de schandelijke behandeling van Joden door Groot-Brittannië tijdens hun bewind over Palestina, maakte de minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid deze week het volledige verbod bekend van terreurgroep Hezbollah, die zich al lang inzet om Israël van de kaart te vegen. De regering heeft eindelijk geaccepteerd dat er, zoals eerder werd beweerd, geen onderscheid is tussen de politieke en militaire vleugels van de groep.

Eindelijk zien we een duidelijke scheidslijn tussen de twee grote partijen, die de afgelopen twee decennia niet meer van elkaar te onderscheiden zijn op veel belangrijke punten, waaronder de vreselijke social engineering, waarbij de Joods-christelijke waarden van onze samenleving geleidelijk zijn vervangen door die van de agressieve minderheden.

Maar nu is er - over Israël - een gapende kloof ontstaan, en oppositieleider Jeremy Corbyn kan beter oppassen. Als jarenlange pleitbezorger van de IRA, Noord-Korea, Oost-Europese en andere socialistische dictaturen, sprak hij ook positief over Hezbollah, dat hij evenals diens beangstigende buren Hamas, 'vrienden' noemde.

Dit suggereert zeker dat hij hun visie op de vernietiging van Israël deelt, evenals Seumas Milne, het hoofd strategie en communicatie van Labour, die zo invloedrijk wordt geacht dat hij wordt aangeduid als 'de hersenen van Corbyn'. Volgens The Mail on Sunday bestaan Milne's banden met terreurorganisaties, die zich inzetten voor de vernietiging van de Joodse Staat, al tientallen jaren. Een partij­medewerker, die anoniem spreekt, zei: 'Seumas heeft groepen gesteund die het bestaansrecht van Israël al vele jaren ontkennen.'

Javid zei: 'Mijn prioriteit als minister van Binnenlandse Zaken is het beschermen van het Britse volk. Als onderdeel hiervan, identificeren en verbieden we elke terroristische organisatie die een bedreiging vormt voor onze veiligheid.....'.
Het is nu een strafbaar feit om lid te zijn of om steun te vragen voor Hezbollah, met een gevangenisstraf van maximaal tien jaar.

Veel van wat er gebeurt binnen de gelederen van de huidige Labourpartij kan zeker worden geïnterpreteerd als ' het uitnodigen tot steun voor Hezbollah'. Afgelopen zondag nog onthulde Tom Watson, adjunct-directeur van de Labourpartij, dat hij in de afgelopen week 50 nieuwe klachten had ontvangen met betrekking tot Jodenhaat!Sprekend in de Andrew Marr Show, drong Watson er bij zijn baas op aan om 'een crisis om de ziel van de Labourpartij' aan te pakken.

De zegen of de vloek
Zoals ik al eerder heb gezegd, zal het standpunt dat landen, regeringen en zelfs personen of kerk­genoot­schappen over Israël innemen, onvermijdelijk van invloed zijn op hun lot. Dit is gebaseerd op een cruciaal vers op de eerste pagina's van de Bijbel (Genesis 12.3) - dat als je het zaad van Abraham zegent, je op je beurt gezegend wordt, maar dat als je hen vervloekt, zal je vervloekt worden.

Groot-Brittannië ligt onder een vloek sinds de tijd vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, toen we aan velen van hen die nazi-Europa probeerden te ontvluchten, de toegang tot hun oude vaderland weigerden, terwijl we tegelijkertijd verraad pleegden aan onze belofte om hen daar te hervestigen door herhaalde tegemoetkomingen aan Arabische eisen.

Maar er is een licht op het ministerie van Buitenlandse Zaken gekomen, en we bidden dat het steeds helderder zal worden. Dit is echter niet alleen een politieke kwestie; het is een intens geestelijke zaak. En het is in grote mate te danken aan de inspanningen van Christians United for Israel UK (CUFI), dat we zo ver zijn gekomen.

Hun huidige campagne, Operation Mordecai, is gericht op het waarschuwen van de regering voor de ernstige bedreiging die Iran vormt voor Israël en het Westen - aanhangers van Hezbollah, die duizenden raketten aan de noordgrens van Israël gereed hebben om op de Joodse Staat af te schieten.
Het was Mordechai die hoorde van een complot om de Joden uit het oude Perzië te vernietigen en zijn nichtje, koningin Esther, met succes heeft overtuigd om in te grijpen.

CUFI weet heel goed hoe belangrijk het voor christenen is om naast Israël te staan. Maar er is een oorverdovende stilte vanuit de kerk in Groot-Brittannië als geheel. Israel Today journalist Ryan Jones vertelde me: 'Het verbaast me altijd hoe zelfs veel christenen het belang van Israël nog steeds niet inzien, terwijl ze kunnen zien hoeveel invloed het beleid en de standpunten ten aanzien van het Joodse volk hebben op de politiek van 's werelds grootste mogendheden. Hoe kan men anders verklaren dat het kleine Israël en de Joden consequent belangrijke verkiezings­kwesties zijn in de VS, het Verenigd Koninkrijk en andere machtige landen?

Het is duidelijk dat de Joden van vandaag ook worden bedreigd door extreem linkse politici die terrein winnen in Groot Brittannië. Hun herhaalde netelige positie in de afgelopen eeuwen van armoede en vervolging in Oost-Europa werd deze week onder de aandacht gebracht in een ontroerende persoonlijke documentaire over de Joden van Leeds door Simon Glass, van wie enkele Litouwse voorouders werden meegenomen en samen met de rest van hun gemeenschap werden doodgeschoten door binnenvallende nazi-soldaten.

CUFI en anderen hebben meegeholpen aan de onthulling van een modern complot tegen de Joden. Maar het gaat hier niet alleen om het behoud van vrijheid, rechtvaardigheid of zelfs levens. We moeten de obstakels voor de prediking van het evangelie uit de weg ruimen - eerst voor de Jood, maar ook voor de niet-Joden (Romeinen 1:16).

Toen Rees Howells en zijn studenten van het Bijbelcollege de grote veldslagen van de Tweede Wereldoorlog op hun knieën vochten in Wales, waren ze zich ervan bewust dat Hitler's regime de weg naar de vervulling van Christus' Grote Opdracht blokkeerde.

De marxistische, atheïstische agenda van de opkomende vloed van extreem linkse parlementsleden is een demonische afleiding van onze belangrijkste roeping. En we moeten dit giftige brouwsel dringend aan de lans rijgen - niet als doel op zich, maar zodat we ons kunnen concentreren op het richten van de aandacht van zowel de Jood als de niet-Jood op de bestemming van hun ziel. Het evangelie is de absolute prioriteit voor onze natie. Zoals Paulus schreef: 'Wee mij als ik het evangelie niet predik! (1 Korintiërs 9:16)

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jeruzalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Laatste uitgave

Ontvang uw - gratis - dagelijkse nieuws update

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.