Mensen­rechten­raad, stop met vooroordeel tegen Israël

Tuesday, February 26, 2019 |  Redactie Israel Today
Bij de opening van de 40ste zitting van de VN-Mensen­rechten­raad hebben de Deense en de Australische ministers van Buitenlandse Zaken er bezwaar tegen gemaakt, dat Israel/Palestina een vast apart agendapunt is, en opgeroepen tijdens dit debat te zwijgen.

Afbeelding: De zaal van de VN- Mensen­rechten­raad in Genève (Foto: Creative Commons)

In Genève is de 40e zitting van de VN-Mensen­rechten­raad begonnen. Als het gaat om klachten over schendingen van de mensenrechten is Israël het enige land dat de Raad tijdens een apart agendapunt, het zevende, behandelt. Beschuldigingen van schendingen van de mensenrechten van alle andere landen worden besproken bij agendapunt 4.

De Verenigde Staten proberen al enige tijd om punt 7 van de agenda te schrappen, maar zonder succes. De Europese Unie maakte ook steeds bezwaar tegen deze bevooroordeelde speciale behandeling van Israël, en uit protest namen de lidstaten van de EU niet deel aan het debat over Israël.

De Deense minister van Buitenlandse Zaken, Anders Samuelsen, nam het woord aan het begin van de vergadering en riep de 47 lidstaten van de Raad op om tijdens het debat over punt 7 van de agenda te zwijgen. Dit zal op 18 maart plaatsvinden.

'Denemarken is bereid te werken voor een Raad die alle Staten gelijk en eerlijk behandelt. Het vasthouden aan het uitsluiten van een land, de democratie Israël, en het wijden van een afzonderlijk agendapunt aan dit land ondermijnt de geloofwaardigheid van deze Raad,' zei Samuelsen.

'Alle landen moeten gelijk worden behandeld. Daarom zullen we niet bij punt 7 spreken, maar zullen we de situatie in Israël/Palestina bespreken bij het agendapunt van alle andere landen [agendapunt 4], waar het thuishoort. We moedigen anderen aan om hetzelfde te doen,' vervolgde hij.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Marise Payne onderschreef ook de verklaring van zijn Deense ambtgenoot. 'Wij zijn er vast van overtuigd dat een afzonderlijk agendapunt over de situatie van één land, in dit geval Israël, ongepast is. Zoiets bestaat bij geen ander onderwerp voor enig land,' zei hij.

Of de verklaringen van Denemarken en Australië worden gehoord, zullen we uiterlijk op 18 maart weten, de dag waarop punt 7 op de agenda van de 40e zitting van de VN-Mensen­rechten­raad, die uitsluitend aan de staat Israël is gewijd, aan de orde komt. Misschien voor de laatste keer?

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.