Stand van zaken bij verhinderen zending onder Joden

dinsdag 19 februari 2019 |  David Lazarus
Hierbij geven we u een kort overzicht van de jongste pogingen om te verhinderen dat het evangelie van Yeshua (Jezus) aan het Joodse volk wordt verkondigd.

Afbeelding: Ultra-orthodoxe Joden protesteren krachtig tegen het door hen als 'sekte' beschouwde messiaanse Jodendom (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

De stad Tel Aviv meldt dat men het infiltreren van messiaans-Joodse literatuur in de kosteloze stedelijke 'straatbibliotheken' zal gaan verhinderen. De leider achter de schermen hiervan is de organisatie Or L'Achim, die niet wil dat Hebreeuws-talige messiaanse boeken in de openlucht boekenkasten worden aangeboden. Zij proberen daarmee te verhinderen dat Joden hun Joodse geloof verlaten. Messiaanse Joden hebben echter 'hun' literatuur in de 'straatbibliotheken' in de stad verspreid, opdat hij door zoveel mogelijk Joden wordt gelezen.

Naar verluidt diende de organisatie Or L'Achim (Licht voor de Broeders) bij burgemeester Ron Huldai van Tel Aviv een formeel bezwaar in, waarin ze ervoor waarschuwden dat men de stedelijke boekendienst voor missiedoeleinden gebruikt, wat uiteindelijk tot bekeringen leidt. Het stadsbestuur van Tel Aviv antwoordde dat het bibliotheekbestuur personeel heeft aangewezen dat folders met ‘publicaties van sekten en culten’ uit de schappen moet verwijderen.
Organisaties die de verkondiging van het evangelie aan Joden actief verhinderen, noemen de messiaanse Joden graag ‘cult’ of ‘sekte’. Inderdaad zijn er de laatste jaren enkele gevaarlijke sekten in Israël opgedoken. Maar wanneer men het messiaanse Jodendom het stempel ‘sekte’ opdrukt, worden er alleen maar openlijke angsten opgewekt, die weer tot anti-messiaanse kruistochten kunnen leiden.

In zijn nieuwsberichten melde de Joods-orthodoxe krant Hamodia over een Joodse man die in de 'Messiaans-Joodse sekte' verzeild was geraakt. In het bericht wordt beweerd dat deze man jarenlang lid van een Messiaans-Joodse gemeente is geweest, maar toen hij in die tijd het Jodendom meer wilde naderen, werd hij door zijn geloof in Jezus in diepe verwarring gestort. Yad L'Achim (Hand voor de Broeders), een andere anti-messiaanse organisatie, beweerde dat ze hem er uiteindelijk van hadden overtuigd dat hij zich bij een sekte had aangesloten. Als resultaat van deze bemoeienis schijnt de man besloten te hebben zich bij een Jeshiva (Torahschool) aan te sluiten. Daar wil hij nu het orthodoxe Jodendom bestuderen, om daarmee de tijd van zijn verblinding als messiaanse Jood weer goed te kunnen maken.

Yad L'Achim geeft een Hebreeuws-talig magazine uit genaamd Mechapsim (De Zoekenden). Het tijdschrift wordt regelmatig aan honderden messiaanse Joden in heel Israël gestuurd, die 'in de val' van de messiaans-Joodse gemeentes geraakt zijn. Elke uitgave bevat geschiedenissen van messiaanse Joden die het geloof verlaten hebben, en men probeert dan om met behulp van de Hebreeuwse Schriften vermeende onjuistheden en interpretatiefouten van de messiaanse-Joodse leringen duidelijk te maken.

Messiaanse Joden reageren op dit anti-messiaanse geschrift met het uitgeven van een eigen Hebreeuws tijdschrift genaamd Motzim (De Vinders). Motzim levert Bijbelse bewijzen tegen de beweringen van Yad L'Achim dat Jezus niet de Messias zou zijn en dat het Nieuwe Testament vol historische en theologische fouten zou staan.

Yad L'Achim beweert ook dat veel van de voor Motzim schrijvende messiaanse auteurs antisemitische provocateurs 'corrupte en drieste leugenaars' zijn. De anti-messiaanse groep is er vast van overtuigd dat hun tijdschrift Mechapsim Joodse gelovigen ertoe brengt hun geloof in Jezus af te leggen, en dat sommigen er zelfs door worden beïnvloed om zich bij het orthodoxe Jodendom aan te sluiten.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.