Fondsen-wervende 'christelijke rabbijn' overleden (video)

donderdag 7 februari 2019 |  David Lazarus
Yechiel Eckstein, bij evangelische christenen over de hele wereld bekend als de 'christelijke rabbijn', is op 67-jarige leeftijd overleden door een hartaanval. Eckstein stond bekend om zijn filantropische inspanningen in Israël gedurende de afgelopen 35 jaar via de International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ).

Als hoofd van de IFCJ haalde de New Yorkse rabbijn meer dan 360 miljoen dollar aan donaties op - meestal van christenen - voor projecten die ten goede kwamen aan behoeftige Joden en Arabieren in Israël en daarbuiten, volgens de website van de organisatie.

Maar Eckstein's oproep aan de kerk om Israël te steunen maakte hem tot een paria voor veel Joden, christenen en Messiaanse Joden. Israëls opperrabbinaat veroordeelde herhaaldelijk Ecksteins gebruik van christelijk geld om 'christelijke zendingspropaganda te verbreiden'. In Mea Shearim, de meest ultra-orthodoxe buurt van Jeruzalem, beweren tientallen posters: 'Pas op! Eckstein is een geheim evangelisch christen!'

Veel christenen zijn er ook van overtuigd dat Eckstein een gelovige was in Yeshua. Echter, in zijn boek What Christians Should Know About Jews and Judaism wijdt Eckstein een heel hoofdstuk aan het uiten van wantrouwen tegen Joden die in Jezus geloven. Een van de onderliggende doelen van het boek is om christenen duidelijk te maken, dat als zij hopen vriendschap te bereiken met Joodse mensen, zij zich moeten distantiëren van Messiaanse Joden en moeten stoppen met evangeliseren.

Eckstein's benadering speelde goed in op christelijke organisaties die toegang zochten tot het hogere echelon van Israël, waaronder premier Benjamin Netanyahu, die actief steun nastreeft van de Amerikaanse rechtse evangelische organisaties. Rabbi Eckstein wist de diepe evangelische overtuiging aan te boren om Israël te steunen, te bidden voor de vrede van Jeruzalem en de nakomelingen van Abraham te zegenen, zonder Jezus te noemen.

De toegang van rabbijn Eckstein tot de christelijke wereld is buitengewoon. Hij organiseerde reizen voor toonaangevende medewerkers van christelijke zenders naar Israël. Zijn landelijk uitgezonden radio-programma 'Ask the Rabbi' werd op overwegend christelijke zenders uitgezonden. Eckstein verscheen regelmatig in grote christelijke televisie-uitzendingen om onderwerpen te bespreken zoals Israël, Joden, Jodendom en Joods-Christelijke relaties. Hij was een van de initiatiefnemers van de Internationale Gebed voor Israël beweging, die meer dan zes miljoen christenen heeft samengebracht om voor de Joodse Staat te bidden. Hij was een van de belangrijkste sprekers op het Loofhuttenfeest van de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem.

Zijn IFCJ lanceerde On Wings of Eagles (Op Adelaars­vleugels) om Sovjet-Joden naar Israël te brengen na de ineenstorting van de USSR. Hij organiseerde een noodcampagne om geld in te zamelen van christelijke gemeenschappen om te betalen voor 'Freedom Flight' luchtbruggen van de voormalige Sovjet-Unie naar Israël. Miljoenen zijn gedoneerd door evangelische christenen om de Joden van Ethiopië te redden en naar Israël te brengen.

Dr. James C. Dobson van Focus on the Family ging zo ver dat hij over Eckstein zei: 'Ik ben me bewust van uw eigen inspanningen om de gerechtigheid te verdedigen. (...) Het is bemoedigend om te weten dat u en andere leden van de Joodse gemeenschap naast ons [Christenen] staan in het streven om de Bijbelse waarheden te verdedigen'.

Maar David Brickner, uitvoerend directeur van Jews for Jesus, vroeg zich af: 'Waarom reageren zoveel christenen op Rabbi Eckstein's oproepen tot bijbelse steun voor projecten die niets te maken hebben met het verzoenen van Joodse mensen met God? Ik kan het tot op zekere hoogte begrijpen, omdat ze niet weten dat sommige fondsen die Rabbi Eckstein verzamelt naar groepen gaan die zich verzetten tegen pogingen om Joodse mensen te vertellen dat ze Jezus als Messias en Heer moeten kennen. Maar de bekende christelijke leiders die met Eckstein te maken hebben, weten zeker dat hij geen christen is. Toch moedigen ze christenen aan om hun liefde voor Joodse mensen uit te drukken door te geven aan leiders die geestelijk blind zijn. Want ja, hoe beledigend die uitspraak ook klinkt, de Bijbel zegt dat zonder Jezus mijn volk blind is (Romeinen 11:25)'.

In onderstaande video uit 2014 spreekt Eckstein over zijn visie op de gang van zaken in de wereld, met zijn persoonlijke mening op de gebeurtenissen en hoe we daarmee omgaan. Zijn woorden zijn nog verrassend actueel in deze tijd.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.