Joden klagen: de rabbijnen klinken als christenen!

maandag 4 februari 2019 |  David Lazarus
Rabbijnen spreken zich over het algemeen niet uit tegen abortus, althans niet zoals christenen. Maar met de komst van de vreselijke nieuwe wet van New York die abortus tot het moment van de geboorte toestaat, is daar verandering in gekomen. Minstens twee van de grootste rabbijnraden in de VS zijn erdoor aangezet om publieke uitspraken te doen over de controversiële kwestie.

‘De Joodse wet verzet zich tegen abortus, behalve in gevallen van gevaar voor de moeder,’ aldus de verklaring van de Rabbinical Court of America (RCA). ‘Er is geen reden om abortus van een gezonde foetus toe te staan wanneer het leven van de moeder niet in gevaar is.’

Joodse gemeenteleden waren verrast door de publieke veroordeling van abortus. In veel van de populairste reacties op de uitspraak, die op de RCA-website werd geplaatst, klaagde men dat de rabbijnen nu als de christenen klonken:

‘Dit leest meer als evangelisch christendom dan orthodox jodendom.’

‘Waarom doet de RCA de katholieke kerk na in plaats van dat zij de halacha volgt?’

‘RCA, misschien moet u uw kennis over de Halacha wat opfrissen voordat u zich vastklampt aan de evangelisch-christelijke idealen’.

Rabbi Daniel Korobkin, onderdirecteur van de RCA, ging zelfs zover om abortus moord te noemen: ‘De verwijdering van elke beperking op de toegang tot abortus en de herdefiniëring van het woord ‘moord’ om abortus uit te sluiten, wijzen op een verdere uitholling van de morele waarden van onze samenleving, waar het doden van baby’s op geen enkele manier meer als immoreel wordt uitgelegd.’

Het feit dat de wet werd aangenomen in New York, een staat die dichtbevolkt is door orthodoxe joden, bracht de rabbijnse raden ertoe om een duidelijke uitspraak te doen. Het lijkt er ook op dat de orthodox-joodse wereld zich politiek gezien naar rechts beweegt, veel in dezelfde richting als de conservatieve christenen.

Het traditionele jodendom heeft de neiging om liberaler te zijn op het gebied van abortus dan het evangelische of katholieke christendom. Orthodox-joodse groepen zijn geen voorstander van een volledig verbod op abortus, waardoor over het algemeen meer rekening wordt gehouden met de moeder. Het conservatief jodendom geeft voorrang aan het leven van de aanstaande moeder boven dat van het ongeboren kind, hoewel abortus als vorm van geboortebeperking wordt ontmoedigd. Het liberale jodendom heeft zich herhaaldelijk verzet tegen elke wettelijke beperking van de toegang tot abortussen.

Abortus komt veel voor in Israël: ongeveer 100 van elke 1.000 geboortes worden afgebroken. Dat is echter nog steeds maar de helft van het aantal afgebroken geboortes in Europa. En in 2018 werden volgens het jaarverslag van het Guttmacher Instituut 350 baby’s per 1.000 geboorten geaborteerd.

In Israël hebben orthodox-joodse politieke partijen een enorme invloed op de beslissing welke coalitie een regering kan vormen. Ze hebben beperking van abortus echter nog niet tot een onderdeel van hun onderhandelingstactiek gemaakt. In tegenstelling tot de evangelische kerken in de VS hebben de rabbijnse raden hier geen echt standpunt ingenomen tegen abortus in de politieke arena. Orthodox-joodse groepen in Israël doen vooral een beroep op het publiek door middel van grootschalige pro-life reclame. Ook bieden zij diensten aan om zwangere moeders te helpen hun baby's te houden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.