De Holocaust blijft een Wake-Up Call voor de Kerk

zondag 27 januari 2019 |  Charles Gardner
Bijna driekwart eeuw is voorbijgegaan sinds het Rode Leger het beruchte vernietigingskamp Auschwitz bevrijdde op 27 januari 1945, een datum die werd gekozen voor de jaarlijkse Holocaust Memorial Day.

Afbeelding: Bezoekers in het Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jeruzalem, kort voor de Internationale Holocaust Memorial Day. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Die wordt gehouden met de bedoeling ervoor te zorgen dat het nooit meer gebeurt. Maar helaas, het anti­semitisme manifesteert zich weer, wat bewijst dat we -zoals zo vaak gezegd - nooit leren van de geschie­denis.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat de vreselijke mogelijkheid van een premier met sterke anti-Israëlische sympathieën, als de canservatieve partij, die op dit moment aan de macht is, de huidige problemen niet kan oplossen.

In de VS was men getuige van het afschuwelijke schrikbeeld van een vrouwelijk congreslid dat bij haar beëdiging een godslasterlijke tirade tegen president Trump hield. In het Amerikaanse congres hebben nu twee moslimvrouwen zitting, waarvan een haar verzet tegen Israël al heeft laten horen.

Antisemitisme is ook een van de kwesties waarmee de Vrouwenmars Beweging in Amerika te maken heeft. In feite is dit wereldwijs in opkomst, links en rechts vormen een onheilig bondgenootschap tegen het door God gekozen volk.

Aan de andere kant is er steeds meer steun voor Israël uit onverwachte hoek. Neem bijvoorbeeld Brazilië. De nieuwe president, Jair Bolsonaro, heeft moedig zijn voornemen uitgesproken om het voorbeeld van de VS te volgen door zijn ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. En Wilson Witzel vroeg werkelijk om het geluid van een shofar bij zijn inauguratie als Braziliaanse gouverneur, zo sterk is zijn steun voor de Joodse Staat.

Wat betekent dit dus? Naties, gemeenschappen en individuele personen stellen zich op voor de strijd (al dan niet bewust), in afwachting van de dag van het oordeel, wanneer de schapen van de bokken worden gescheiden (zie Ezechiël 34:17, Mattheüs 25:31-46, Joël 3:2) op basis van hoe zij het Joodse volk behandelen.

Te midden van dit alles heeft een oorverdovend zwijgen van de meeste leiders van de christelijke kerk geklonken - net als in Duitsland en elders tijdens de Shoah. Ik denk dat dit grotendeels te wijten is aan de gevaarlijke en ketterse Vervangingstheologie, die zeker door een groot deel van de Britse kerk heeft gewaaid.

We zouden getuige moeten zijn van het hartstochtelijke oproepen van onze preekstoelen om achter de Joden te gaan staan, maar op de een of andere manier zien ze het verband niet. Dat komt omdat zij losgeraakt zijn van de wortels van hun geloof en vergeten zijn dat wij de God van Israël aanbidden, die zijn Zoon als Messias heeft gezonden, eerst voor de Joden en ook voor de heidenen.

Wij zijn hun alles verschuldigd - de wet, de profeten, de patriarchen, de hele Bijbel (Lucas is de enige niet-Joodse schrijver) en vooral Jezus, die spoedig zal terugkeren als de Leeuw van de stam van Juda (Openbaring. 5.5).

Dat de Joodse Staat opnieuw ernstig bedreigd wordt, werd geïllustreerd door de grond-grond raket die vorige week zondag vanuit Syrië op Israël werd afgevuurd door Iraanse strijdkrachten. Gelukkig werd de raket met succes onderschept.

Anne Graham Lotz, dochter van de overleden evangelist Billy Graham, lijdt momenteel aan ernstige bijwerkingen van een kankerbehandeling, wat volgens haar een boodschap voor Israël zou kunnen zijn. Herinnerend aan het feit, dat God enkel van zijn profeten de boodschap die hij hun gaf, liet voorleven, vraagt ze zich af of haar huidige leven en doodsstrijd betrekking heeft op de Joodse natie, die slechts een week voordat zij ter wereld kwam, herboren is.

'De waarschuwing die ik diep van binnen voel is dat Israël in dit 70e jaar, haar 70e jaar, het gevaar loopt van een verrassingsaanval', schrijft ze, en dringt er bij hen op aan om terug te keren naar de Heer (Joël 2.12-14), en bij ons niet-Joden om te bidden voor de vrede van Jeruzalem 'en voor het hele Huis Israël'.

Als we werkelijk van Jezus houden, zullen we de Joden liefhebben - zoals veel van onze Arabische vrienden getuigen over het vinden van vrede en verzoening bij het kruis. Word wakker, kerk!

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.