Invloed van internet op publieke opinie soms gevaarlijk

Thursday, January 10, 2019 |  Dov Eilon
Internet en sociale netwerken zijn voor velen, misschien zelfs de meesten van ons, onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Het is enorm praktisch. Het is alsof je met je smartphone de hele wereld, alle kennis van de mensheid in je handen hebt. We zijn altijd op de hoogte en overal bereikbaar.

Afbeelding: Demonstratie tegen de docente op de campus van de Hebreeuwse universiteit (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Veel mensen informeren zich tegenwoordig bijna uitsluitend via internet en sociale netwerken. Het is ook zo eenvoudig. Als we iets willen weten, gaan we even 'googelen', dan weten we het antwoord.

Maar is het mogelijk, dat we te veel en te snel vertrouwen op het internet, op de sociale netwerken? Is alles echt altijd precies zoals het door iemand op het internet is geschreven en vervolgens door vele anderen verspreid? Intussen vertrouwen veel nieuwssites ook op berichten in de netwerken zoals Facebook of Twitter.

Het verhaal van de docente en haar studente, die vorige week in haar uniform in de klas was verschenen en daarom door haar docent beledigd zou zijn uitgescholden, toont aan dat men niet blindelings kan vertrouwen op wat er na een willekeurig bericht op de netwerken werd gemeld. We berichtten er ook over, net zo snel als alle andere Israëlische nieuwssites en kranten.

We hebben ons allemaal laten meeslepen door dit onmogelijke verhaal. Hoe kan een docente zich zorgen maken over haar studente, die ook in het leger dienst doet, omdat ze in uniform in de klas verscheen? Ook ik was er erg boos over. Er was zelfs een video die liet zien dat de duidelijk opgewonden docente 'ruzie' maakte met haar student. In alle media, ook in mijn artikel, werd de docent, die ook uit Duitsland komt, veroordeeld. We waren verontwaardigd.

Ik schreef over de rechtse organisatie 'Im Tirtzu', die eiste dat de docent onmiddellijk wordt ontslagen. Haar e-mailadres werd ook gepubliceerd, zodat mensen bij haar persoonlijk konden klagen. De universiteit en ook minister van Onderwijs Bennett werd gevraagd haar onmiddellijk te ontslaan. Op dezelfde dag publiceerde de universiteit een verontschuldiging, ook namens de docente. Toch waren er in de daaropvolgende dagen demonstraties op de campus tegen de docente, die het sinds het incident niet meer heeft aangedurfd om de universiteit te betreden. Er is een echte 'shitstorm' tegen haar uitgebroken.

De universiteit haastte zich om samen met de studentenvereniging een verklaring te publiceren in alle dagbladen, waarin soldaten in uniform werden verwelkomd. Men steunt het recht van de studenten die in het leger dienen om op colleges zo gekleed te verschijnen als zij dat willen. Ook is men trots op de medewerkers van de universiteit, die als reservist in het leger dienen, die de ouders zijn van soldaten of van wie de echtgenoten in het leger dienen, aldus de verklaring, die eindigt met de volgende zin: 'De universiteit betreurt het buitengewone incident en biedt excuses aan iedereen die daardoor gekwetst is.'

'Studenten in uniform? Hartelijk welkom!' - De mededeling van de universiteit.
De docente, die het niet meer aandurft om haar huis te verlaten, wordt in geen enkele zin genoemd.

Later werden details bekend, die een iets ander licht werpen op deze gebeurtenis. Zo zou niet de eerste keer zijn geweest, dat de studente in uniform verscheen voor het college. En ook op deze bijzondere dag werd ze in de les niet bekritiseerd door de docente, omdat ze in uniform was verschenen. De media en ik meldden vorige week, dat de soldate tijdens de les door een Arabische studente was lastiggevallen. Maar nu bleek dat de schermutseling tussen de Arabische studente en de soldate pas plaatsvond na de les, wat de docente niet zou hebben geweten toen de soldate bij haar klaagde. De docente zou hebben geprobeerd de soldate uit te leggen, dat zij in bepaalde situaties bekritiseerd kan worden als zij in uniform is en dus een vertegen­woordiger van het leger. Volgens een bericht in de krant Ha'aretz was het de soldaat nooit verboden om in uniform bij de lessen te verschijnen. En ja, ik ken de krant Ha'aretz en ik ben het er niet altijd mee eens.

Toch geloof ik dat we allemaal te haastig waren toen we ons tegen de docente uitspraken en samen met de massa haar ontslag eisten. Het mag niet zo zijn, dat zij zich bedreigt voelt en niet de moed heeft om de universiteit te betreden.

Veel docenten zouden zeer onzeker zijn geworden over wat er wel en niet gezegd kan worden in de les en ook in persoonlijke gesprekken. Ieder mens mag zijn eigen mening hebben, zolang hij de mening van andersdenkenden maar respecteert. Misschien had de universiteit ondanks alles de kant van de docente moeten kiezen om haar te beschermen, ook al vonden we sommige van de woorden die we in de video hebben gehoord misschien niet leuk.

De volgende keer zal ik iets langer wachten tot ik schrijf over zo'n gevoelig onderwerp. Omdat het internet een grote invloed heeft op de publieke opinie, moeten we er voorzichtig mee zijn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.