Aviel Schneider: Is Israël bovennatuurlijk?

vrijdag 21 december 2018 |  Aviel Schneider
De viering van het 70-jarig bestaan van Israël dit jaar, wordt door veel mensen in het land als een wonder beschouwd. Maar is het bestaan van Israël werkelijk iets bovennatuurlijks? Het is duidelijk dat wonderen wel in de Bijbel worden beschreven, maar dat ze in de politiek van nu, ofwel niet worden waargenomen of gewoon worden genegeerd.

De Bijbel staat vol met wonderen. Neem bijvoorbeeld het splijten van de Rode Zee, de sprekende ezel van Bileam, het manna uit de hemel, de zon die stilstond, Jezus die op het water liep, en ga zo maar door. Geloven in deze wonderen, hangt samen met geloven in de Bijbel.

En ongelovige mensen verwarren wonderen vaak met goocheltrucs, maar goochelen heeft niets te maken met het bovennatuurlijke. Echte wonderen kunnen niet wetenschappelijk worden verklaard. Maar hoe moeten we de stichting van de moderne staat Israël in 1948 en het zeventig-jarig bestaan van Israël begrijpen? Als truc, als politiek toeval, of als iets bovennatuurlijks? Het komt er in feite op neer of een mens in de Bijbel gelooft of niet. Zonder Bijbel slaan wonderen nergens op. In de Bijbel schrijven de profeten dat het Joodse volk uit alle windstreken naar het beloofde land zal terugkeren.

1878 jaren na de verwoesting van de Tweede Tempel ontstond er voor de derde keer een onafhankelijke soevereine staat Israël in het Bijbelse vaderland. En dit is inderdaad voor Joden gemakkelijker te begrijpen dan voor veel christenen. Na een geschiedenis van 3500 jaar is de cirkel rond voor het Joodse volk, en wonen ze weer in hun vaderland. Alleen al het bestaan van het Joodse volk is een wonder.

De Amerikaanse schrijver Mark Twain (1835-1910) schreef kort voor de stichting van de staat Israël in Harpers Magazine: ‘De Egyptenaren, de Babyloniërs en de Perzen kwamen, en vulden de planeet met hun luidruchtigheid, pracht en praal, maar daarna verdwenen ze weer. De Grieken en Romeinen kwamen daarna met veel tamtam, maar ook zij verdwenen. Dit alles is door de Joden waargenomen en ze hebben het allemaal overleefd, en nu zijn ze wat ze altijd al waren. Alle dingen zijn vergankelijk, behalve de Joden. Alle andere mogendheden verdwijnen, maar zij blijven. Wat is het geheim van hun onsterfelijkheid?’

Honderd jaar eerder vroeg Frederik de Grote van Pruisen (1712 - 1786) zijn generaal Hans Joachim von Ziethen of hij hem kon bewijzen dat God bestaat. Hij antwoordde: ‘Majesteit, de Joden.’ Als met het Joodse volk Gods bestaan bewezen kan worden, dan is daarmee ook bewezen dat het bestaan van Israël bovennatuurlijk is. In de Bijbel speelt het volk Israël een hoofdrol naast God. Zo speelt Israël in de ogen van velen ook een hoofdrol in de huidige wereldpolitiek. Dat maakt veel mensen boos, maar dat is iets van alle eeuwen. Het Joodse volk Israël maakt slechts 0,1 procent uit van de totale wereldbevolking, en toch heeft de meerderheid van de wereldbevolking een directe band met Israël en met de Bijbel. Zowel het christendom als de islam hebben hun wortels in de geschiedenis van het Oude Testament. En de Verlosser van de wereld is een Jood!

De eeuwenoude geschiedenis van Israël is als een wereldwonder, ongeëvenaard en vol raadsels! Wie die raadsels zonder God wil oplossen, komt in grote moeilijkheden, omdat de vervulde beloften niet als toeval verklaard kunnen worden. Elk mens moet voor zichzelf besluiten of hij het bestaan van Israël een toevalligheid vindt, of een bovennatuurlijk fenomeen. De eerste minister-president van Israël, David Ben-Gurion, sprak ooit deze woorden: ‘Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.’

De vertaling van de toespraak van Aviel Schneider verscheen in zijn geheel in het novembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.