Woord uit Jeruzalem – Rots of aangestampte grond?

Sunday, November 04, 2018 |  Redactie Israel Today
Iedereen die een huis bouwt moet dit doen op een rots, omdat het anders kan worden weggespoeld door overstromingen en instorten. Hiermee wil Jezus zeggen dat alleen daders van Zijn Woord hun huis van geloof bouwen op vaste rotsen (Mattheüs 7:24-25).

Daarom is de kerk van Jezus gesticht op Gods rots, zodat de poorten van de hel haar niet kunnen overmeesteren (Matth. 16:18). De psalmist (Psalm 40:3) wist al dat God de voeten van hen die hij uit de modder van de zonde heeft gered, op een rotsbodem plaatst. Maar het gesteente ligt niet altijd aan de oppervlakte, maar vaak diep onder de aarde, zodat men er diep naar moet graven, tot men op dit noodzakelijke gesteente stuit om er een huis van geloof op te bouwen, d.w.z. men moet in het Woord van God graven of onderzoeken of het is zoals de predikant preekt (Handelingen 17:11).

Veel zogenaamde christenen doen vandaag de dag niet langer de moeite om intensief in de Bijbel onderzoek te doen totdat ze tot in de diepte op de rotsen van het Woord van God komen. Een 'levende' dienst is voor hen voldoende als er tekenen en wonderen gepredikt worden. Zij vergeten dat alleen daders van het Woord van God ooit voor God zullen bestaan (Matth. 7:21-27). Daarom verwarren veel zogenaamde christenen harde vastgetreden grond met Gods rots, omdat de aarde ook hard kan zijn als steen, d.w.z. zo misleidend hard dat velen er hun gemeente of hun huis van geloof op bouwen, omdat de harde vastgetreden grond in hun ogen immers geen zand is, maar hard als een rots. Het boze ontwaken komt wanneer een vloed deze droge harde aarde week maakt, waardoor het bedrieglijke fundament onder hun huis wordt weggespoeld, waardoor hun geloofshuis instort.

Hoe is dit bedrieglijke fundament ontstaan? Christenen lopen van kerk naar kerk, altijd naar de plaats waar 'iets aan de hand is'. Door dit heen en weer rennen ontstaan hardgetreden paden. Dat is de tirannie van de massa, want het is gemakkelijker om een massa in beweging te zetten dan om deze af te remmen. Je loopt naar de plek waar iedereen naartoe loopt, want dat moet wel juist zijn. Maar een massabeweging geeft geen informatie over de authenticiteit van het geloof en de Bijbelkennis van een persoon. Daardoor ontstaat alleen platgetrapte grond, als een steen zo hard, die ten onrechte als een rots wordt beschouwd - en dit alles alleen maar omdat men niet meer diep genoeg in de Bijbel onderzoekt tot men de dragende rots van het geloof bereikt. Dit is de reden waarom in tijden van crisis, wanneer de zondvloed komt, het geloofshuis van traditie- en trendgerichte christenen instort.


Artikel van Ludwig Schneider, oprichter van Israel Heute/Israel Today, uit het magazine van november 2005.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.