Islamic Relief: Royale giften voor terroristen

Wednesday, October 24, 2018 |  Ryan Jones
Hoe is het mogelijk dat donaties en overheids­subsidies, bestemd voor het goede doel, terechtkomen bij terroristische organisaties? Het is in deze tijd toch niet al te moeilijk om financiële stromen te traceren?

Afbeelding: Informatiestand van Islamic Relief Duitsland in de Georgstrasse in Hannover (Foto: WikiCommons)

Islamic Relief, een humanitaire niet-gouvernementele organisatie (NGO), ziet er op het eerste gezicht uit als een degelijke hulporganisatie. Maar er is weinig speurwerk voor nodig om vast te stellen dat Islamic Relief banden heeft met diverse terreurorganisaties.
Middle East Forum (MEF) bracht op 20 juni 2018 een rapport uit waarin het bewijs van de dubieuze relatie van Islamic Relief met terreurcellen wordt geleverd. Het rapport maakt ook duidelijk dat dit voor westerse regeringen geen reden is om de financiële steun aan Islamic Relief stop te zetten. De Nederlandse tak is gevestigd in Amsterdam: Islamic-relief.nl

In een schrijven aan Israel Today verklaart Gregg Roman, directeur van Middle East Forum, dat Islamic Relief in de Verenigde Staten strafrechtelijk wordt vervolgd. Ondanks dat blijkt de organisatie nog steeds gulle giften te ontvangen van de Bill & Melinda Gates Foundation, de Britse liefdadigheidsinstelling World Jewish Relief, en veel westerse regeringen.

Net als veel andere liefdadigheidsinstellingen financiert Islamic Relief niet alleen eigen projecten, maar fungeert de NGO ook als een soort overkoepelende organisatie die enorme bedragen doorsluist naar kleinere regionale organisaties. Terreurgroepen als Hamas maken daar graag gebruik van door zelf een eigen ‘liefdadig­heids­instelling’ op te richten, die zij dan laten financieren door Islamic Relief. Voorbeeld hiervan is Al Falah, een organisatie die gesteund wordt door Islamic Relief. Al Falah wordt door het Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center getypeerd als zogenaamde ‘liefdadigheidsinstelling van Hamas’.
Het Meir Amit Centrum stelt vast dat ten minste een derde van de buitenlandse financiële hulp aan Gaza niet bij het doel terechtkomt waarvoor het geld bedoeld is. Dit geld komt dus niet ten goede aan de bevolking van Gaza, maar wordt ingezet voor terroristische activiteiten gericht tegen Israël.

De activiteiten van Islamic Relief beperken zich niet tot het Israëlisch-Palestijnse conflict. Ook de Moslimbroederschap, de moederorganisatie van Hamas, ontvangt aanzienlijke bedragen van Islamic Relief. Met dit geld wordt in Egypte terreur gefinancierd dat gericht is tegen alles wat seculier en niet-islamitisch is.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.