Christen-zionist Lewis Way gaf alles aan het Joodse volk

Sunday, October 14, 2018 |  Charles Gardner
Toen een jonge Britse advocaat meer dan 200 jaar geleden een groot fortuin kreeg, besteedde hij het niet voor zichzelf, maar gebruikte hij het om de sleutel te draaien die uiteindelijk de vervulling van talrijke Bijbelse profetieën zou ontsluiten.

Lewis Way moet verbijsterd zijn geweest toen hij, zonder voor de hand liggende reden, de belangrijkste begunstigde werd van het testament van een vriend, met als enige voorwaarde dat het geld gebruikt moest worden 'tot glorie van God'. De erfenis bedroeg 300.000 pond - een kolossaal bedrag in die tijd, dat overeen komt met een bedrag van ruim 12 miljoen pond in het geld van vandaag.

Lewis, een door Eton opgeleide initiatiefrijk persoon in invloedrijke kringen, zocht de Heer in gebed en voelde de roeping van God om zijn tijd, energie en onlangs verworven rijkdom te besteden aan het helpen van het Joodse volk om hun Messias te leren kennen en hen terug te brengen naar het land Israël.

Hij werd vooral gegrepen door wat zijn 'Exeter Road ontmoeting' wordt genoemd, toen hij in 1811 het huis van twee zusters passeerde die ook een fortuin hadden geërfd, en eraan werd herinnerd hoe een van hen een rij eikenbomen zou hebben geplant, waarover zij had geprofeteerd dat ze zouden staan totdat de Joden weer in Palestina zouden zijn.
'De geest van dat verhaal inspireerde hem echt', vertelde ds. Alex Jacob deze week aan een publiek. 'Hij wist op dat moment, dat de terugkeer van het Joodse volk naar hun voorouderlijk land zijn belangrijkste drijfveer zou zijn voor de rest van zijn leven'.

Dus verrichtte hij deze taak met grote ijver en werd hij actief bij de Church’s Ministry among Jewish people (Bediening van de Kerk onder het Joodse volk, CMJ), mede opgericht in 1809 door zijn goede vriend William Wilberforce en gewijd aan het investeren in de geestelijke wedergeboorte van Israël.

Anders dan vandaag was het vrij modieus - zelfs politiek correct - om met zo'n organisatie verbonden te zijn, vooral met de hertog van Kent (de vader van koningin Victoria) als beschermheer, .... tot hij ontslag nam omdat de missie 'te evangelisch' was.

De ironie was ook dat de Way-familie in vroegere jaren hun rijkdom had verworven door middel van slavernij, maar nu werkte hij samen met een abolitionist - Rev Jacob, de Britse chief executive van CMJ, die uitlegde dat de Joodse emancipatie en anti-slavernij bewegingen twee kanten van dezelfde medaille waren.
En toen CMJ in 1815 te maken kreeg met een financiële crisis, kwam Way met een belangrijke gift, zonder welke CMJ een voetnoot in de kerkgeschiedenis zou zijn geweest.
Als groot netwerker zette hij vervolgens een succesvol werk op in Polen, waar veel Joden Jezus als hun Messias kwamen geloven.

Bij de Russische tsaar
In 1817 had hij een audiëntie bij tsaar Alexander I van Rusland, waarschijnlijk de machtigste heerser van die tijd, en pleitte hij voor een eigen vaderland voor het Joodse volk. Met de steun van de tsaar legde hij op 13 oktober van het daaropvolgende jaar de zaak - en de Joodse emancipatie in het algemeen - voor aan het Europese Congres.
Zijn ontmoeting met de tsaar zou de Joodse hoop op terugkeer naar hun oude land aanzienlijk hebben bevorderd en uiteindelijk hebben geleid tot het uitgeven door de Britse regering van de Balfour Verklaring in 1917, die de weg vrijmaakte voor de moderne Staat Israël.

Way werd op deze reis vergezeld door een ex-Moslim Arabier (zijn vertaler) en een voormalige Joodse rabbijn, die elkaar omarmden toen ze samenwerkten aan de zaak van Christus en van Israël.
De aktetas Way die voor deze gelegenheid gebruikte, heeft tot op de dag van vandaag overleefd en werd tentoongesteld naast het podium waarop Rev Jacob sprak op het hoofdkantoor van CMJ in Nottinghamshire.

Way en de tsaar ontwikkelden een band als broeders in Christus en na het Congres schreef de Engelsman aan zijn vrouw Mary: 'Zeker, een dergelijke oproep aan het Joodse volk is sinds de tijd van Mordechai en Esther niet meer gedaan'.

Het lijdt geen twijfel dat Way's opofferingen in grote mate hebben bijgedragen aan de zaak van het zionisme en de terugkeer naar het Heilige Land door Joden, die bijna 2000 jaar geleden door de Romeinen naar alle uithoeken van de wereld zijn verspreid.

Zijn uiteindelijke doel was echter niet alleen om hen te helpen terugkeren naar hun land, maar, nog belangrijker, naar hun Heer. En hij zal verheugd zijn geweest om te zien hoe vandaag in heel Israël - en in andere delen van de wereld, waaronder het Verenigd Koninkrijk - Joodse gemeenten die Yeshua (Hebreeuws voor Jezus) aanbidden, verspreid zijn.

Het tweehonderdjarig bestaan van Way's presentatie aan het Europese Congres werd dit weekeinde herdacht met een speciaal evenement in Stansted Park in Hampshire, ooit Way's familiehuis. Het werd gehouden in de historische St Paul's Chapel, gelegen in het Park, en werd toegesproken door Dr. Richard Harvey, Rodney Curtis en Rev Jacob die respectievelijk lezingen gaven getiteld From Russia with Love, The Forgotten Way en Money, Money, Money, Money.

De kapel bevat toevallig ook een uniek glas-in-loodraam, ontworpen door Way tijdens de renovatiewerkzaamheden in 1804. Het is het enige raam in een christelijke gebedsplaats dat volledig Joods van ontwerp en symboliek is. Dit prachtige raam, onlangs gerestaureerd met hulp van CMJ, is gebaseerd op Genesis 9.13: 'Ik heb mijn regenboog in de wolken gezet, en het zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde'.

Ondanks zijn immense aardse rijkdom heeft Way zijn schat met succes in de hemel opgeslagen, zoals Jezus ons aanbeveelt (zie Matteüs 6,19-21).

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.