UNESCO: we lieten Israëli's en Palestijnen samen­werken; Israëlische ambas­sa­deur: Wat een onzin!

Thursday, October 11, 2018 |  Redactie Israel Today
De VN-Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO) was woensdag druk bezig zichzelf complimentjes te geven voor het vermeend bevorderen van een echt compromis tussen Israël en de Palestijnen.

Maar de Israëlische topdiplomaat bij de Verenigde Naties Danny Danon benadrukte, dat er geen reden was voor een feestje, en dat de Joodse Staat nog steeds van plan was om tegen het einde van het jaar de UNESCO te verlaten.

Het nieuwe hoofd van UNESCO, de Française Audrey Azoulay, heeft zich vastberaden ingezet om een minder anti-Israëlische toon aan te slaan. De UNESCO is, net als zoveel andere VN-organen, decennialang gekaapt door Arabische en andere niet-gebonden naties en omgevormd tot weinig meer dan een podium van waaruit de Joodse Staat wordt bestookt. Om die reden hebben zowel de Verenigde Staten onder president Donald Trump als Israël eerder dit jaar verklaard dat ze zich terugtrekken uit de UNESCO.

Azoulay zei dat ze hoopte dat het veronderstelde compromis van deze week ertoe zou leiden dat Israël dat besluit zou heroverwegen. De prestatie die zij naar voren bracht was echter minder een compromis dan een daad van chantage achter een façade van valse goodwill.

Jarenlang heeft UNESCO routinematig een resolutie met de titel 'Bezet Palestina' gelezen en goedgekeurd, die de historische Joodse heilige plaatsen herdefinieert als 'integrale onderdelen van het Bezette Palestijnse Gebied'.

Op de lijst van sites staan het graf van Rachel's aan de rand van Bethlehem en de Grot van de Aartsvaders, waar Abraham, Isaak, Jacob, Sara, Rebecca en Leah zijn begraven in Hebron . We mogen ook niet vergeten dat Hebron de eerste hoofdstad van David's koninkrijk was.

Het vermeende compromis dat Azoulay prees, was dat deze herschrijving van de geschiedenis in onze regio werd verplaatst van de hoofdtekst van de UNESCO-resolutie naar een niet-bindende bijlage.

Met andere woorden, het volledige document ontkent nog steeds de Joodse geschiedenis in het Heilige Land, maar doet dit op wat zij een 'niet-bindende' manier noemen, alsof Israël de 'bindende' vorm van dergelijke historische ontkenningen als noodzakelijk beschouwt.

Omdat Israëlische diplomaten naar verluidt hun handtekening hebben gezet onder deze stap (hoewel zij geen deel uitmaakten van de eigenlijke stemming over de resoluties), doen Azoulay en andere VN-functionarissen alsof het een belangrijke prestatie is. Voor velen in Israël leek het meer een daad van dwang. UNESCO zou de resoluties hoe dan ook goedkeuren en zei in wezen tegen Israël, dat het de 'lichtere' versie moest accepteren, of dat het met de zwaardere versie moest leven.

Wat de Palestijnen betreft, was er geen echt compromis. Hun ontkenning van de Joodse geschiedenis maakt nog steeds deel uit van het volledige document.

In het licht van dit alles heeft de ambassadeur van Israël bij de VN, Danny Danon (foto), weinig anders dan de spot gedreven met de beweging van de UNESCO:
'Dit is het zoveelste bewijs, voor iedereen die niet begreep waarom de Verenigde Staten en Israël zich uit de UNESCO terugtrokken, dat dit opnieuw aantoont dat de UNESCO een orgaan is dat gebaseerd is op leugens en vooroordelen, en dat bewust tegen ons handelt,' luidde een verklaring van Danon. 'De Staat Israël zal geen lid zijn van een organisatie die de geschiedenis probeert te herschrijven en die bereid is om gemanipuleerd te worden door onze vijanden'.

De UNESCO-functionarissen reageerden met geveinsde schrik, dat Israël allesbehalve dankbaar zou zijn voor hun grote welwillendheid:
'Het is echt vreemd,' vertelde een UNESCO-functionaris aan de The Times of Israel. 'Het is ook zeer problematisch, want als hij Israël vertegenwoordigt, moet hij weten wat er aan de hand is,' vervolgde hij, opnieuw suggererend dat Israël bereidwillig is meege­gaan met het 'compromis', en dat al zijn vertegen­woordigers daarom alleen maar dankbaarheid moeten uitspreken.

Zie ook CIDI-artikel: UNESCO: Grot van de Patriarchen en Graf van Rachel “integraal onderdeel van bezet Palestina”

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.