Israël en Trump's visie voor een betere wereld

Wednesday, September 26, 2018 |  Tsvi Sadan
'Ik respecteer het recht van elke natie in deze ruimte om haar eigen gebruiken, opvattingen en tradities na te streven. De Verenigde Staten zullen je niet vertellen hoe je moet leven of werken of hoe je moet aanbidden', zei de Amerikaanse president Trump dinsdagavond in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN.

Trump is niet mijn president. Dit is een belangrijke opmerking gezien de miljoenen niet-Amerikanen die denken dat ze verplicht zijn om hem te haten. Dat Trump niet mijn president is, bevrijdt me van gevoelens die niets anders doen dan de zaken vervormen. Uitsluitend vanuit Israëlische standpunt beschouwd moeten we dankbaar zijn voor het pro-Israël beleid van Trump, en velen zijn er inderdaad dankbaar voor. Nog bemoedigender is dat Trump's VN-toespraak van dinsdagavond laat zien, dat zijn pro-Israël beleid niet het resultaat is van vroege ochtendopwellingen. Zijn visie voor een betere wereld is de visie van zijn regering, de visie van degenen die op hem gestemd hebben, en het is deze visie, niet de persoonlijkheid van Trump, die zijn politieke rivalen zo boos maakt.

Voor Israëlische oren klinkt de verachtelijke berichtgeving van The New Yorker over 'de hoorbare golf van hijgen en giechelen', die zogezegd in de Algemene Vergadering van de VN wordt gehoord tijdens de toespraak van Trump, te rancuneus en hard. De termen 'patriottisme', 'vaderland', 'volk', 'soevereine en onafhankelijke naties' geleid door 'oude wijsheid', klinken helemaal niet aanstootgevend voor de meeste Israëli's die, neem ik aan, er geen bezwaar tegen zouden hebben Israël te zien herstellen tot het soort liberaal conservatisme waar Trump over spreekt.

Amerika onder Trump wil de soevereiniteit van naties en de trots op de nationale cultuur en het nationale erfgoed herstellen. In plaats van de uni-culturele wereld die ons in naam van het multiculturalisme wordt opgedrongen, moedigt Amerika nu landen zoals Israël aan om vrijelijk onze eigen bestemming na te streven. 'De hele wereld is rijker, de mensheid is beter,' zei Trump, 'vanwege deze prachtige constellatie van naties, elk heel bijzonder, elk heel uniek, en elk helder stralend in zijn deel van de wereld'.

Israël - fel en onterecht bekritiseerd door de VN, de EU en hun ontelbare NGO-cohorten - zou het voorbeeld van Trump moeten volgen, want ook Israël mag zijn 'soevereiniteit niet overgeven aan een ongekozen, onverantwoordelijke, wereldwijde bureaucratie'. Vrijheid en democratie, zo merkt de Amerikaanse leider terecht op, moet je mogen verdedigen 'tegen bedreigingen van de soevereiniteit, niet alleen door het mondiale bestuur, maar ook door andere, nieuwe vormen van dwang en overheersing', wat betekent, dwang van de massa's om ideologieën te accepteren die minachting en afkeer hebben van iets anders dan een multiculturele samenleving die amok is.

Het is bijna overbodig om te zeggen dat deze visie bij Israël past als een handschoen, omdat Israël per definitie zijn eigen bestaan moet toeschrijven aan zijn uniciteit. Het is dan ook geen verrassing dat Israël van alle naties als meest problematisch wordt beschouwd, en daarom wordt zijn bestaan zelf voortdurend aangevochten, meestal door dezelfde ongekozen machten die zo effectief door president Trump zijn ontmaskerd.

Degenen die Israël nauwgezet volgen, weten dat het Joodse karakter en de soevereiniteit van Israël dagelijks worden aangevochten. Interne en externe krachten doen hun uiterste best om de wens van de meerderheid, om het unieke karakter van Israël te bewaren, te ondergraven. Soms lijkt het alsof onze regeringen capituleren voor deze niet-gekozen, ondemocratische krachten die van Israël een gewoon 'normaal' land willen maken. Nu, met de steun van Amerika, kan men slechts hopen dat onze leiders het historische moment zullen weten te grijpen en zowel de uniciteit van Israël als zijn soevereiniteit verder verankeren.

Voor de Nederlandse vertaling van de toespraak, zie Opiniez

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.