Video van de dag: Slichot-gebeden bij de Klaagmuur

Tuesday, September 18, 2018 |  Redactie israel Today
Vannacht hadden voor de laatste keer voor Yom Kippoer de Slichot-gebeden plaats bij de Klaagmuur. Duizenden Joden hadden zich voor de Westelijke Muur verzameld, de video van vandaag toont ons het zingen van 'Adon Haslichot', 'Heer van de Vergevingen'. Het is een van de meest ontroerende liederen op Yom Kippoer.

Adon Haslichot
God van alle vergeving,
U brengt hulp.
U bent goed en doet goed aan uw schepselen;
U spreekt wat rechtvaardig is.

We hebben gezondigd tegen u
Wees genadig met ons.

U luistert naar ons in tijden van nood.
U bent onberispelijk.
U gedenkt aan het verbond met de voorouders.
U hoort het gebed.

We hebben gezondigd tegen u
Wees genadig met ons.

U bent gekleed in rechtvaardigheid.
U kent de motieven achter onze daden.
U wordt vereerd in lofzangen.
U hebt macht over de natuur.

We hebben gezondigd tegen u
Wees genadig met ons.

Uw kennis is niet na de speuren.
U openbaart de diepten.
Je beproeft de harten.
U roept de generaties.

We hebben gezondigd tegen u
Wees genadig met ons.

U ziet de toekomst.
U bent versierd met uw grote daden
en met uw wonderen.
U vergeeft de ommekeer.
U weet al het verborgene.
U vernietigt de schuld.

We hebben gezondigd tegen u
Wees genadig met ons.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.