God openbaart Zich op twee bergen

Monday, September 10, 2018 |  Aviel Schneider
Wat heeft de berg Sinaï gemeen met de berg Sion? De ene berg ligt in de woestijn, de andere in Jeruzalem.
Op de eerste sprak God tot het volk Israël, en op de tweede tot de hele wereld. Waarom?

Afbeelding: ‘De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig’ (Exodus 19:18). Foto: Yossi Zamir/Flash90

Ongeveer tweeduizend jaar na de uittocht uit Egypte ontvangt Jesaja een profetie waarin God hem vertelt dat volken zullen samenstromen naar de berg van de Heer.
‘Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.”
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer’ (Jesaja 2).

In deze profetie wordt een verband gelegd met de eerste keer dat de Tora (onderwijzing/wet) gegeven werd aan het volk op de berg Sinaï. Als twee verschillende Bijbelgedeelten sterk overeenkomen, is het belangrijk om eerst de verschillen te ontdekken. Want de diepere betekenis van Gods Woord is vaak te vinden in kleine verschillen in de Schrift.

De eerste keer dat God de Tora gaf op de berg Sion was dat als een gigantisch lichtspektakel midden in de woestijn: ‘Op de derde dag bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. De Sinaï was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider’ (Exodus 19).

Wat hier gebeurde was exclusief bedoeld voor het volk Israël. God gaf zijn geboden en instructies in het culturele vacuüm van de woestijn. Daar kon Hij alleen zijn met zijn volk; daar was het volk afgescheiden van andere naties en hun goden.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het septembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.