Is de nieuwe burgemeester van Jeruzalem een moderne Ezra?

Wednesday, September 05, 2018 |  Tsvi Sadan
In oktober kiest Jeruzalem een nieuwe burgemeester. Er hebben zich al acht kandidaten aangemeld, waaronder enkele volslagen onbekende figuren. Maar er zijn ook bekende kandidaten bij, zoals Moshe Leon of de minister van Milieuzaken, Ze'ev Elkin.

Israel Today had een gesprek met Avi Salman, 38 jaar en ex-raadslid. Salman maakt weinig kans om gekozen te worden, maar omdat het een zeer interessante man is, stelden wij hem enkele vragen. Salman heeft zijn hele leven in Jeruzalem gewoond. In 2008 trad hij voor het eerst in de openbaarheid toen hij de huidige burgemeester, Nir Barkat, tijdens diens verkiezingscampagne ondersteunde. In 2017 stapte hij uit het stadsbestuur en maakte zijn kandidatuur voor het burgemeesterschap bekend.

Waarom wilt u burgemeester worden?
‘Jeruzalem stroomt door mijn aderen. Ik volg de ontwikkeling van de stad op de voet. Sinds Barkat bekend maakte dat hij zijn burgemeesterschap wil inruilen voor een rol binnen de Knesset, gaat het niet goed meer met de stad. Dat baart me grote zorgen.’

Wat onderscheidt u van de andere kandidaten?
‘Het houdt me bezig dat veel mensen wegtrekken, vooral mensen die economisch veel betekenen voor de stad. Ik zou de bouw van honderdduizend nieuwe woningen willen bevorderen zodat de huurprijzen naar beneden kunnen. Ik weet al precies waar die huizen zouden moeten komen. Het zal moeilijk zijn, maar het is te doen. Deze woningen moeten bewoond worden door jonge mensen. Een jaarlijkse winst van vier miljard sjekel zou het stadsbestuur in de gelegenheid kunnen stellen te investeren in verwaarloosde gebieden, zoals het openbaar vervoer, voorzieningen voor toeristen en het commerciële en culturele leven van de stad. Dit project kan Jeruzalem ook maken tot een stad die niet meer tot de armste van het land behoort, maar een stad die zijn naam eer aandoet.’

Is Jeruzalem een verenigde stad zoals politici beweren?
‘Er zit een enorme kloof tussen seculiere en religieuze Jeruzalemmers, en ook tussen Joden en Arabieren. Dat verpest de sfeer. Voor mij zou het een van de grootste uitdagingen zijn te proberen een gezonde co-existentie te bewerken. Daarvoor zouden er homogene stadswijken moeten komen. Daarom moeten we de bottleneck van het huizenprobleem oplossen zodat orthodoxe Joden niet in seculiere wijken terecht hoeven te komen of Arabieren in Joodse wijken en visa versa.’

Bestaat in de Joodse en Arabische wijken die al wel één bevolkingsgroep huisvesten dan wel eenheid?
‘Ik denk het niet. Oost-Jeruzalem wordt verwaarloosd. We regeren daar niet echt. Ook hebben we de bewoners daar onvoldoende bijgebracht wat hun rechten en plichten zijn. We hebben te weinig administratieve diensten uitgevoerd. Dat leidt tot criminaliteit en terreur. Een van de eerste dingen die ik zou doen, is een comité oprichten met Arabische verantwoordelijken in de wijken en Israëlische ambtenaren.’

Waarom hebben de burgemeesters van Jeruzalem tot nu toe Oost-Jeruzalem niet ontwikkeld, ondanks de vele beloftes die ze hebben gedaan?
‘Een van de redenen is dat burgemeesters hun ambt vaak gebruiken als springplank voor de landspolitiek. Ze willen alleen maar hun ambtstermijn zo uitzitten dat ze gunstig opvallen. Een andere reden kan zijn dat de voormalige burgemeesters niet echt geloofden dat Oost-Jeruzalem deel van Israël zou blijven uitmaken. Ze zagen het in dat geval als geldverspilling om in Arabische stadswijken te investeren. Ik denk dat de huidige politieke situatie onomkeerbaar is en dat we Oost-Jeruzalem toch tot ontwikkeling zullen moeten brengen.’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.