Centrale rol voor Israël in Opwekking van Wales

Sunday, September 02, 2018 |  Charles Gardner
Onderstaand een bijdrage in Charles Gardner's serie artikelen over de grote opwekking in Wales, waarin de voorbede voor de Joden en hun beloofde terugkeer naar het Heilige Land zo'n centrale rol speelde.

Mijn recente bezoek aan de geboorteplaats van de opwekking in Wales heeft mij ertoe aangezet nog een derde beschouwing over die grote beweging te schrijven - in het bijzonder over de bediening van Rees Howells, wiens biografie ik onlangs herontdekt heb; een ware schat die half verborgen op onze boekenplanken lag.

Rees was een product van de opwekking van 1904, waarvan de invloed zich over de hele wereld verbreidde. Hij is misschien het beste bekend door de voorbeden die hij leidde tijdens de Tweede Wereldoorlog, en die naar de mening van velen waarschijnlijk meer deden voor de overwinning van de Geallieerden dan enige hoeveelheid militaire vuurkracht.

Maar toen Rees en zijn leerlingen van het Swansea Bible College de grote veldslagen van de oorlog op hun knieën uitvochten, was dat niet alleen voor onze vrijheid. Hun voornaamste drijfveer was het opruimen van hindernissen voor het verkondigen van het evangelie, omdat Hitlers regime de weg naar het vervullen van de Grote Opdracht van Christus blokkeerde.

Niet alleen was de atheïstische ideologie van de nazi's het tegenovergestelde van het christendom, maar de onrust van de voortdurende oorlog zou de mensen overal er voortdurend van afhouden, na te denken over het lot van hun ziel.

En omdat de belangrijkste zorg van het Swansea College het evangelie was, hadden ze ook een grote last voor het Joodse volk, dat met genocide werd bedreigd. Het evangelie is immers 'eerst voor de Jood...'. (Romeinen 1.16). En als de Joden vernietigd zouden worden, dan zouden ze nooit in hun oude land hersteld kunnen worden, zoals de profeten hadden voorzegd, en Jezus kon niet terugkeren, want de Bijbel stelt duidelijk dat de Joden weer in het Heilige Land moeten zijn voordat dit gebeurt (zie Zacharia 12-14).

In het college wist men echter wat er moest gebeuren (het is zo belangrijk dat christenen bekend zijn met Bijbelse profetie), en men had er dus vertrouwen in om te bidden voor de overwinning zoals de Heilige Geest hen leidde.

Hun gebeden tijdens de Slag om Engeland werden bijvoorbeeld ingegeven door een heel duidelijk bijbels doel: 'Ieder schepsel moet het evangelie horen; Palestina moet door de Joden worden herwonnen; en de Redder zal terugkeren'.

Keer op keer stonden de Duitse strijdkrachten op het punt om cruciale veldslagen te winnen, toen het tij plotseling, op onverklaarbare wijze, omsloeg - en de enige redelijke verklaring was dat God wonderbaarlijk moest hebben ingegrepen als antwoord op het gebed.

Deze Bijbelschoolstudenten legden hun leven net zo goed neer als die jonge mannen aan het front. Vanaf de tijd van Duinkerken, tot in de rest van de oorlogsjaren, bad het hele college (ongeveer 100 personen) elke avond van 7 uur tot middernacht, met slechts een korte pauze voor het avondeten, naast een uur durende gebeds­bijeen­komst elke ochtend, en heel vaak om 12 uur.

In het boek 'Op de Bres' beschreef Norman Grubb het leven van Rees Howels. Uitgeverij De Fakkel/Shamar, ISBN 9789079026074, € 17,95, eerder uitgegeven door Uitgeverij Gideon.


Ik heb al vermeld hoe de opleving in Wales (menselijk gesproken) ontstoken werd door gepassioneerde jonge mensen die vastbesloten waren dat God zou neerdalen en hen als zijn instrumenten zou gebruiken.

Het is tragisch dat slechts weinigen van de jonge generatie in het Verenigd Koninkrijk het evangelie zelfs maar hebben gehoord, maar onder die weinigen zijn uitstekende mannen en vrouwen die God al heeft aangeraakt, en de mantel valt op hun schouders om een nieuw tijdperk van radicaal christendom in te luiden, waardoor het vacuüm wordt opgevuld dat is ontstaan door de hopeloze, levenloze en betekenisloze ideologieën van het seculaire humanisme.

Zijn zij dan klaar voor de taak? Denk aan Gideon, die slechts 300 mannen nodig had om de vijand te verslaan, en de jonge David - de gezalfde voorouder van Messias Jezus - die slechts één goed gerichte steen nodig had om een intimiderende reus te doden. Ik heb een aantal gepassioneerde jonge mensen ontmoet, leren kennen en zelfs met hen samengewerkt, die zich voor de strijd inzetten. En ik herinner me Churchill's beroemde toespraak na de Slag om Groot-Brittannië, waarin hij (verwijzend naar de dappere Spitfire piloten) zei: 'Op het gebied van menselijke conflicten hebben noch nooit zo velen zoveel aan zo weinigen te danken.'

Net zoals de veldslagen in de periode 1939-1945 vooral door jonge mannen werden uitgevochten, zo moet de geestelijke oorlog voor ons land vooral door millennials worden uitgevochten.

Als we voor naties willen bidden, moeten we eerst het soort passie voor individuele zielen hebben dat Rees in grote hoeveelheden bezat. Hij zou vasten en bidden voor een zwerver, of dronkaard, of de herrieschopper van het dorp, totdat hij de overwinning had behaald - hoe lang het ook duurde. Hij leerde ook om door geloof te wandelen bij elke stap die hij zette, hij weigerde om zijn financiële noden bekend te maken, vertrouwend op God voor elke cent. In het geval van het Bijbelcollege begon hij met slechts twee shillings en zag dat God hem in de volgende 14 jaar 125.000 pond stuurde, overeen komend met miljoenen in deze tijd.

In 1915 trokken hij en zijn vrouw Elizabeth als zendelingen naar Afrika - onder auspiciën van de South African General Mission, opgericht door Andrew Murray - en waren getuige van wonderbaarlijke opwekkingen, vergezeld van buitengewone genezingen, die een pad baanden voor een toekomstige student, Reinhard Bonnke, die miljoenen mensen het koninkrijk zou zien binnenstromen door zijn enorme rally's op het continent.

Zelfs de koningin van Swaziland kwam tot geloof. Rees vermeld: 'Ik vertelde haar dat God één Zoon had, en Hij gaf Hem om voor ons te sterven; en wij hadden één zoon, en hadden hem achtergelaten om de mensen in Afrika over God te vertellen. Ze was erg getroffen door het feit dat mijn vrouw en ik meer van haar volk hielden dan wij van onze eigen zoon'.

De Bijbel zegt: 'Een ieder die meer dan ik van zijn zoon of dochter houdt dan van mij, is mij niet waardig'. (Matteüs 10:37) Het is dat soort toewijding waartoe we geroepen zijn.

Sommige kwesties die een gebedslast waren voor de voorbidders van Swansea, lijken sterk op de problemen waar we vandaag mee te maken hebben. Overal ter wereld steekt antisemitisme opnieuw de kop op, zij het niet langer onder leiding van nazi's, maar onder leiding van een onheilige alliantie tussen hard links en fanatieke islamisten. Gaan we deze tirannieke groeperingen laten voltooien wat Hitler uiteindelijk niet heeft bereikt - de vernietiging van het Joodse ras en van de beschaving zoals we die kennen?

Die voorbidders uit de oorlogstijd baden Israël terug in hun eigen land, waar ze veilig zouden zijn. Maar nu wordt de 70-jarige Joodse Staat omringd door onverzoenlijke vijanden die zich richten op hun vernietiging. En zelfs in Groot-Brittannië wordt hun toekomst bedreigd, omdat een potentiële premier blijkbaar niet in staat is om te gaan met anti-joodse sentimenten in zijn partij.

Hoe kunnen we dat vergeten? We houden elk jaar Holocaust-herdenkingen, zodat volgende generaties zullen leren van de geschiedenis, maar het heeft geen effect bij haters van God. De reden dat ze de Joden verachten is omdat ze de God verwerpen die hen gekozen heeft als zijn oogappel. Hij is immers de God van Israël, die wij christenen ook aanbidden. Hij schreef de wet op het leven - samengevat in de Tien Geboden - bij de berg Sinaï. Maar de dappere nieuwe wereld heeft die vervangen door een ideologie, die onze genen verantwoordelijk maakt voor slecht gedrag.

We worden niet langer gecategoriseerd als mannelijk of vrouwelijk, maar er zijn nu zo'n 70 andere manieren om ons geslacht te identificeren. Geen wonder dat we te maken hebben met een verwoestende teloorgang van het gezin in combinatie met een wrede aanval op de heiligheid van het leven en de seksuele moraal.

Maar het Woord van God leert ons dat we geboren zondaars zijn, en dat onze natuurlijke neiging tot rebelleren moet worden aangepakt. Dit werd bereikt door Jezus aan het kruis, waar Hij de volledige straf voor onze zonden nam en ervoor betaalde met Zijn bloed. Gods eigen kostbare Zoon koos ervoor om in onze plaats te sterven, zodat wij niet zouden sterven, maar het eeuwige leven zouden erven.

De duivel probeert alles in het werk te stellen om te voorkomen dat we onze diepe behoefte aan leven, liefde, hoop en vrede zouden erkennen, die alleen aan het kruis te vinden is.

Als wij, als kerk en natie, een passie voor het evangelie herwinnen als de enige manier om onze gebroken samenleving te herstellen en de waarheid en gerechtigheid te herstellen in ons eens zo grote land, dan weet ik zeker dat opwekking zal volgen.

De meeste Westerse christenen hebben slechts een vage voorstelling van waar het evangelie voor staat, maar onze visie moet zodanig worden aangescherpt dat we bereid zijn om ons leven op het altaar te leggen voor zijn waarheid, en voor de vrijheid om het te verkondigen op onze straten, in onze gevangenissen, in onze kerken, en in onze scholen en universiteiten.

Met zo'n aangescherpte visie zullen we ook een nieuw begrip krijgen van Gods grote doel voor de eindtijd voor de Joden, en we zullen beter voorbereid zijn op de terugkeer van onze Heer naar deze onrustige wereld. Kom, Here Jezus!


Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, Peace in Jerusalem, en A Nation Reborn.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.