Nieuwe dienstplichtwet of nieuwe verkiezingen

Wednesday, August 08, 2018 |  Redactie Israel Today
Het Israëlische Hooggerechtshof heeft de regering nog eens drie maanden de tijd gegeven om een nieuw wetsontwerp inzake de militaire dienstplicht op te stellen. Aangezien de regering het niet eens kon worden met de orthodoxe coalitiepartners over de wet op de militaire dienstplicht, wendde zij zich tot het Hooggerechtshof met het verzoek om haar nog drie maanden te geven om met de orthodoxe partijen tot overeenstemming te komen.

Afbeelding: Orthodoxe Joden voor het rekruteringsbureau in Jeruzalem (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

De momenteel nog van kracht zijnde dienstplichtwet zal in september aflopen, omdat deze afgelopen september door het Hooggerechtshof ongrondwettig is verklaard, omdat hij aan orthodoxe Jeshiva-studenten de mogelijkheid gaf, te worden vrijgesteld van de militaire dienstplicht. Het is daarom noodzakelijk geworden om een nieuwe wet aan te nemen.

Er wordt echter van uitgegaan dat de regeringscoalitie er ook na drie maanden niet in zal slagen overeenstemming te bereiken met de orthodoxe partijen. Het grootste probleem is de vraag hoe Jeshiva-studenten in de legerdienst kunnen worden opgenomen. Dit is een van de meest complexe en gevoelige problemen van de Israëlische samenleving, zo schreef de regering in haar verzoek om de termijn voor een nieuwe wet te verlengen.

Als men het na nog eens drie maanden niet eens kan worden over een nieuw wetsvoorstel, dan zullen de orthodoxe partijen waarschijnlijk uit de coalitie stappen, wat de weg zou vrijmaken voor nieuwe verkiezingen al in het begin van 2019.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.