90.000 Druzen op het Rabinplein eisen gelijkheid

zondag 5 augustus 2018 |  Redactie Israel Today
Zaterdagavond stond het Rabinplein voor het stadhuis van Tel Aviv weer vol mensen. Dit keer, volgens de krant Yediot Achronot, kwamen meer dan 90.000 Druzen en anderen samen op het plein bijeen om samen tegen de nationaliteitswet te demonstreren.

De Druzen voelen zich tweederangs staatsburgerschap sinds het aannemen van de Nationalitietswet, volgens welke Israël alleen de Staat van de Joden is, hoewel ze altijd loyaal zijn geweest aan de Staat Israël. Uit protest verklaarden twee Druzische officieren dat ze hun dienst in het Israëlische leger beëindigen, omdat Israël hen in de steek zou laten.
Vorige week had premier Benjamin Netanyahu een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Druzengemeenschap. Hij beloofde een wet goed te keuren die de Druzen en andere minderheden in het land volledige rechten en een aantal voordelen zal garanderen voor degenen die in het Israëlische leger dienen. Het leek alsof het probleem was opgelost, maar de demonstratie van gisteravond werd niet afgelast.

Kort voor het einde van het gesprek van Netanyahu met de Druzen was er een schandaal toen de voormalige Druzische officier van het Israëlische leger, brigade-generaal Amal Asad, Israël in een Facebook-post een apartheidsstaat noemde. Daarop werden de besprekingen door Netanyahu onmiddellijk beëindigd.

Daarom werd de rally gisteravond gehouden zoals gepland. Naast persoonlijkheden uit de Druzen­gemeen­schap namen tal van Joodse persoonlijkheden deel aan de demonstratie, waaronder de burgemeester van Tel Aviv Ron Huldai, oppositieleider Tzipi Livni van de Zionistische Lijst, het voormalige hoofd van de Israëlische veiligheidsdienst Yuval Diskin en nog veel meer.

Tzipi Livni stelde voor om de Onafhan­kelijk­heids­verklaring van de Staat Israël uit 1948 als basiswet vast te leggen en wendde zich tot premier Netanyahu: 'Bibi, besluit, deze nationaliteitswet of de Onafhan­kelijk­heids­verklaring, aan welke kant staat u? Het antwoord van de duizenden die hier vandaag aanwezig zijn, is duidelijk.'

'We kunnen nog steeds eenheid bereiken rond de Onafhan­kelijk­heids­verklaring in plaats van de Nationaliteitswet. Wij verplichten ons ertoe de grondwettelijke beginselen van de Onafhankelijkheids­verklaring als basiswet aan te nemen, zodat de Staat Israël de natiestaat van het Joodse volk is, met gelijke rechten voor zijn burgers. Joods en democratisch', vervolgt ze.

Ze verklaarde verder dat de duizenden deelnemers aan de demonstratie de regering eraan zouden herinneren dat ze waren vergeten wat de onafhankelijk­heids­verklaring betekende.

Gisteravond op Rabinplein (foto: Gili Ya'ari/Flash90)

De geestelijke leider van de Druzen, Sheikh Mowafak Tarif, zei: 'Ik ben geen politieke persoonlijkheid, maar ik spreek vanavond als iemand wiens liefde voor het land, de Staat, absoluut en duidelijk is. Ik kwam hier om u eenvoudige waarheden te vertellen die uit het hart komen. Ik zoek geen populariteit, wat mij leidt is in het belang van mijn land en mijn gemeenschap. '

'We zijn allemaal trots op de democratische en vrije Staat Israël, waarin menselijke waardigheid en vrijheid de hoogste waarden zijn. We hebben nooit getwijfeld aan de Joodse identiteit van de staat Israël. Wij hebben zijn Joodse karakter met volledige gelijkheid voor zijn niet-Joodse burgers erkend,' hij ging verder.

'Niemand kan ons leren wat opoffering betekent en niemand kan ons vertellen over loyaliteit en toewijding - de militaire begraafplaatsen zijn daar het bewijs van. Wij zijn vastbesloten om met u voor het karakter van de Staat en het recht te strijden om daarin in gelijkheid en waardigheid te leven,' de verklaarde de Sheik.
Toen wendde hij zich tot de massa's die zich op het plein hadden verzameld: 'Ik zie de menigten hun solidariteit tonen, dat verwarmt onze harten. Ik dank u in de naam van mijn Druzische broeders. Dit hier is het mooie Israël.

De burgemeester van Tel Aviv, Ron Huldai, waarschuwde de Druzen om niet in de 'honingval' te vallen die Netanyahu aanbiedt. Dit is gewoon weer een poging om te verdelen. 'Ik weet hoeveel moed en vastbeslotenheid er nodig is om hier te staan. En toch, blijf met ons strijden zodat de natiestaat van het Joodse volk gelijkberechtigd en democratisch zal blijven,' zei de burgemeester.

Ook Yuval Diskin, voormalig hoofd van de veiligheidsdienst, bekritiseerde de regering. De wet zou niet zijn aangenomen om de Staat Israël als thuisbasis van het Joodse volk te versterken. 'Hij moest voorzien in kleine en ellendige politieke behoeften. Dit is een wet die tracht de in tientallen jaren opgebouwde vaste grondslagen te ondermijnen, te verdelen, de haat onder ons te vergroten – alles vanuit korte-termijn-denken dat door de aanstaande verkiezingen wordt gemotiveerd,' zei hij. Voormalig premier Menachem Begin zou zich in zijn graf omdraaien als hij zag wat zijn opvolgers in de Likoedpartij zouden doen.

Toen noemde hij ook de onafhankelijkheidsverklaring. Daarin wordt bepaald dat de minderheden in de Staat Israël een waardig leven kunnen leiden, omdat die de volledige gelijkheid van alle burgers vastlegt. In de nieuwe Nationaliteitswet wordt niet toevallig, maar bewust, het woord gelijkheid niet genoemd. Dit is geen vergissing, maar volstrekt de bedoeling.

Netanyahu kondigt een ministerscomité aan

Tijdens de kabinets­bijeenkomst van deze zondag zei premier Netanyahu nogmaals dat de Nationaliteitswet de rechten van individuen en burgers van Israël niet schaadt en beloofde de verplichtingen van de Staat Israël aan de Druzen te versterken en degenen die het land dienen te eren.

'De Staat Israël is de natiestaat van het Joodse volk, maar het is een Joodse en democratische Staat.Individuele rechten zijn verankerd in vele wetten, waaronder de Basiswet Menselijke Waardigheid en Vrijheid. Niemand heeft deze individuele rechten geschaad, en niemand is dat van plan, maar zonder de Nationaliteitswet zal het onmogelijk zijn voor [toekomstige] generaties de toekomst van Israël als Joodse natiestaat te verzekeren.' De Nationaliteitswet versterkt de Wet op de Terugkeer. (…) De wet geeft natuurlijk een automatisch recht aan Joden, en alleen aan hen, om hier te komen en het staatsburgerschap te ontvangen. De Nationaliteitswet verhindert bij voorbeeld het misbruik van familie-hereniging, waardoor zeer, zeer veel Palestijnen het land in zijn gekomen sinds de Oslo-akkoorden, en deze wet voorkomt het voortdurend ongecontroleerd instromen van Palestijnen in Israël. Mogelijk kan deze wet ons helpen om in de toekomst arbeidsmigranten tegen te houden,' zei premier Netanyahu.

'De diepe band met de Druzengemeenschap en onze verplichting aan hen zijn ook van wezenlijk belang. Daarom zullen we een speciaal ministerieel comité instellen om deze betrokkenheid en inzet te bevorderen en tegelijkertijd degenen uit alle religies en etnische gemeenschappen te eren die in de IDF en de veiligheidstroepen dienen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.