Hoe moreel is het standpunt van de stafchef van de IDF?

Thursday, July 19, 2018 |  Tsvi Sadan
Een paar dagen geleden lekte een minister een deel van een discussie tussen minister van Onderwijs Naftali Bennett en IDF stafchef generaal Gadi Eizenkot, die plaatsvond tijdens een geheime kabinetsvergadering.

Dergelijke lekken worden als een ernstige bedreiging voor de veiligheid van Israël beschouwd, en bijna als verraad. Daarom richtten velen hun aandacht op de bron van het lek, en het feit dat dergelijke inbreuken het moeilijk maken voor de overheid om belangrijke beslissingen te nemen. Het is een terechte zorg, maar deze leidde helaas af van de ernst van de inhoud van het lek, die verontrustende onthullingen over het morele standpunt van generaal Eizenkot bevatte.

Het gesprek, dat door niemand werd ontkend, zou zo zijn gegaan:

Bennett: Waarom niet schieten op iedereen die luchtwapens [ballonnen en vliegers inbegrepen] tegen onze gemeenschappen gebruikt? Er zijn geen wettelijke beperkingen. Waarom niet op hen schieten in plaats van het afvuren van waarschuwingsschoten? We hebben het in alle opzichten over terroristen.

Eizenkot: Ik denk niet dat het juist is om te schieten op kinderen en jongeren die soms ballonnen en vliegers laten vliegen [die branden veroorzaken in het zuiden van Israël].

Bennett: En hoe zit het met degenen die duidelijk geïdentificeerd zijn als volwassenen?

Eizenkot: Stelt u voor om een bom te laten vallen op mensen die die ballonnen en vliegers laten vliegen?

Bennett: Ja, [Opnieuw, vergeet niet dat deze ballonnen en vliegers ontvlambare stoffen vervoeren, en worden gebruikt om Zuid-Israël in brand te steken.]

Eizenkot: Dat druist in tegen mijn operationele en morele standpunt.

Dit gesprek raakt de kern van de kwestie die de Israëlische samenleving vandaag misschien wel het meest verdeelt - de morele/immorele aspecten van de strijd van ons leger tegen onze vijanden. Zozeer zelfs dat toen ik in een Facebookgroep suggereerde dat Eizenkots morele standpunt ten opzichte van terroristen ten koste gaat van Israëlische burgers, een van Israëls meest gevierde gevechtspiloten tegen mij uithaalde door mij uitschot te noemen en een schande voor het Joodse volk. Afgezien van de foute taal, is een dergelijke reactie indicatief voor de diepte van dit schisma tussen politiek links en rechts.

Mijn eigen persoonlijke mening doet er niet echt toe. Waar het om gaat, is dat veel belangrijke mensen in Israël de neiging van de stafchef al hebben opgemerkt om de progressieve agenda van Israëls links in het leger op te nemen. Daar zijn veel aanwijzingen voor, maar het meest in het oog springend is gendergelijkheid. De IDF rekruteert tegenwoordig niet alleen vrouwen voor gevechtseenheden zoals de gepantserde divisie, het promoot in feite LGBT-agenda's die duidelijk vragen om de aanpassing aan een nieuwe moreel standpunt over veel kwesties, waaronder hoe men terroristen ziet.

De gepensioneerde brigade-generaal Amatzia Chen, waaronder ik begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw heb mogen dienen, is naar mijn mening een van de moedigste en creatiefste officieren die Israël ooit heeft gehad. Een van zijn militaire functies was hoofd van de afdeling van de IDF voor de studie van militaire fouten en mislukkingen. Chen is dus niet alleen een uitstekende soldaat, hij is ook zeer vertrouwd met de meest problematische onderwerpen van het leger.

Over het eerder genoemde gelekte gesprek legde Chen op zijn Facebook-pagina uit, waarom hij het morele standpunt van Eizenkot eigenlijk immoreel vindt. Ten eerste vestigt hij de aandacht op het feit dat 'nog nooit eerder in de geschiedenis van het IDF het kabinet instructies heeft moeten geven om terreurdaden te stoppen, in het licht van de bedenkingen van de stafchef die voortkwamen uit [zijn] morele code'. Eizenkot's morele bedenkingen dwongen het kabinet hem op te dragen elke poging om vliegers en ballonnen te laten vliegen, die een inbreuk vormen op de grenzen en de veiligheid van Israël en het leven van zijn burgers in gevaar brengen, in de kiem te smoren.

In het Israël van voor 1967 schreef, Chen, 'werd in vergelijkbare situaties zoals infiltratiepogingen, beschietingen, roofovervallen, etc., werd van een patrouillecommandant, met de rang van tweede luitenant, verwacht dat hij alle beschikbare middelen zou gebruiken om de bedoelingen van de vijand te verhinderen'. In het begin van de jaren zeventig was de kleine eenheid onder Chen's commando in staat om 90 procent van de terroristen in Gaza te arresteren of te doden, zonder dat daarbij niet-betrokken personen werden gedood, op één na.

In de Intifada van 1987 probeerde Chen de Generale Staf ervan te overtuigen dat 'de domme tactiek van het sturen van kleine groepjes van vier tot vijf man' naar Palestijnse steden en dorpen moest worden vermeden. Het resultaat van zo'n tactiek is, zei hij, dat telkens wanneer Israëlische soldaten een groot aantal mensen tegenkomen, ze hun missie moeten staken of zichzelf moeten redden door hun toevlucht te nemen tot om zich heen schieten. Het is vanwege de 'domme inperking die [Eizenkot] en zijn voorgangers hebben ingevoerd dat onze dappere jongens noodgedwongen tegenover meisjes met een schaar komen te staan (...) gewoon gezicht omdat er geen aanvaardbare manier om hen te stoppen'.

Het ontbreken van het juiste gereedschap om professioneel te vechten, wat hun wordt ontzegd vanwege het innemen van een hoog moreel standpunt, concludeerde Chen, veroorzaakt het tegenovergestelde resultaat: soldaten die ofwel hun missie afbreken of - bij gebrek aan een betere keuze - gedwongen worden uitgebreide schade te veroorzaken.

De conclusie van Chen is daarom, dat het morele standpunt van onze stafchef de IDF dwingt tot de twijfelachtige praktijk om grof geweld te gebruiken in situaties waarin het vermeden had kunnen worden als die 'moraal' maar niet had verhinderd om oorlog te voeren op een professionele manier die conflicten verkort en slachtoffers minimaliseert.

In dit licht kan Bennett's verbijstering worden begrepen en waarom degenen die op voorstanders van de benadering van Bennett reageren door hen 'uitschot' te noemen, het echte gevaar vormen voor het welzijn van Israël.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël via onze GRATIS nieuws update en aanbiedingen, u ontvangt deze direct in uw email inbox.